Witamy na stronie Urzędu Gminy w Kadzidle W Gralach Wesele Kurpiowskie W Klimkach Kadzidło z lotu ptaka W Glebie W Wachu


  :: Tekst ETR

  :: Transmisje

  :: Orlik Dylewo
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 16.00-21.00
Sob.-Nd.: 15.00-21.00

  :: Orlik Kadzidło

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 16.00-20.30
Sob.-Nd.: 15.00-19.00


  :: Wyłączenia prądu


  :: Koła Gospodyń


  :: Regulaminy


  :: Modlitwy  :: Współpraca

Gmina Szczodrobów
(Litwa)

 

Powiat mrągowski

 


Stowarzyszenie Polaków Kiejdan

 

 


Rejon Solecznicki
(Litwa)

 

   :: 1 procent

  :: Dziękujemy!!!

  :: Przedsiębiorcy

 
 


 
 :: Napisz do wójta

      

  .: VARIA

      

Zdzisław i Laura Bziukiewiczowie zapraszają na warsztaty z obróbki bursztynu i koronki frywolitkowej więcej
 
 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 
UWAGA!!!  Ważna informacja dla właścicieli zwierząt

oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia

 


 

 


               


>> Co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

>> Informacja na temat korzyści z termomodernizacji.

 


 

  

 

   
   
   
 :: Aktualności


"Stoliczku Nakryj Się!"


Dzięki dofinansowaniu,w kwocie 7 000 zł,ze srodków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zakupiliśmy 4 stoły i 4 obrusy.


(29.11.2023)Zapraszamy!(29.11.2023)Krobia. Opowieść o artystach, darniowej rudzie i świętym Florianie.(29.11.2023)Szanowni Państwo
Kontrola zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobów pozbywania się ich z nieruchomości


Urząd Gminy Kadzidło informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, jak również dla potrzeb opracowania gminnego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na podjęte działania mające na celu porządkowanie spraw związanych z odbiorem nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do zbiorczych systemów kanalizacyjnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jej braku. Na podstawie wypełnionych przez Państwa oświadczeń, gmina zaktualizuje wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a zebrane dane dadzą obraz potrzeb w perspektywie najbliższych lat odnośnie budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. Do wypełnienia oświadczenia zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przekazać do Urzędu Gminy w Kadzidle w terminie do 22 grudnia 2023 roku:

- osobiście w Urzędzie Gminy Kadzidło - sekretariat lub pokój II-32, lub

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło lub

- elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP: /1415052/SkrytkaESP Sprawa: Pisma ogólne podpisane profilem zaufanym.

Należy podkreślić, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług firm, które posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Kadzidło (wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie internetowej gminy www.kadzidlo.pl . Z przedsiębiorcą prowadzącym tego typu działalność, należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości ciekłych, odebrać kartę przekazania ścieków komunalnych do oczyszczalni, rachunek, fakturę. Każdy z tych dokumentów jest potwierdzeniem korzystania z usług uprawnionej firmy oraz dowodem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Mając na względzie obowiązki nałożone na samorządy, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa regulujących kwestie związane z gromadzeniem i usuwaniem nieczystości ciekłych, jak i przede wszystkim dobro ogółu oraz naszego lokalnego środowiska, informujemy, że gmina zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli nieruchomości niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobligowany jest do okazania zawartej umowy, oraz dowodów uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków lub serwisu przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontrole każdej nieruchomości będą odbywać się systematycznie tj. co dwa lata - dowody wywozu należy przechowywać w celu ich okazania podczas kontroli. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.


Oświadczenie
(27.11.2023)Ślubowanie klasy pierwszej w ZPO w Dylewie


26 października 2023 r. w ZPO w Dylewie odbyła się Uroczystość Ślubowania i Pasowania na ucznia.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Hanny Politowskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz wykazali się wiedzą na temat swojej ojczyzny, zachowania i zasad ruchu drogowego.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej. Dzieci ślubowały ,,być dobrym Polakiem, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom". Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez panią dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Papież Jana Pawła II.

Po pasowaniu ciepłe i miłe słowa skierowali do pierwszoklasistów, obecni na uroczystości Wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski oraz dyrektor banku PKO BP pani Alina Sadłowska. Pochwalił umiejętności najmłodszych uczniów, życzył im sukcesów i samych miłych chwil w szkole.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości i słodkości przygotowanych przez rodziców.


Zdjęcia
(27.11.2023)Utrwalamy pieśni pogrzebowe!


To już kolejne spotkanie instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk z Gminą Kadzidło oraz kurpiowskimi śpiewakami. Cztery lata temu wspólnie wydaliśmy część pierwszą pieśni pogrzebowych. W roku przyszłym czas na część drugą. Zespół badaczy, pod kierunkiem doktora Jacka Jackowskiego, spotkał się tym razem z mieszkańcami Tatar i Dylewa. Nagrania odbyły się w Zagrodzie Kurpiowskiej. Wszystko wypadło przejmująco. Doktor Jackowski chwalił bardzo zaangażowanie śpiewaków oraz ich naturalność.

Wójt Dariusz Łukaszewski bardzo dziękuje doktorowi Jackowi Jackowskiemu oraz całej ekipie badawczej za niegasnącą fascynację Kurpiami. Podziękowania kierujemy również do pani dyrektor Marii Samsel, która przychylnie potraktowała naszą prośbę o możliwość dokonania nagrań w jednej z chałup. Wydawcą płyty będzie Gmina Kadzidło. Dziedzictwo pieśni pogrzebowych jest niesłychanie ważne, szczególnie dzisiaj, gdy postępująca unifikacja i sekularyzacja naszego życia zacierają najodleglejsze ślady starych zwyczajów i tradycji. Spotkanie w Kadzidle przygotował dyrektor Grzegorz Parzych. Dziękujemy!


Zdjęcia
(27.11.2023)Profesor Motoki Nomachi w Kadzidle!


Kurpie są wszędzie. Właśnie odwiedził nasz kurpiowski zakątek profesor Motoki Nomachi, który przyjechał z dalekiej Japonii. Pan Profesor bada dialekt kurpiowski i prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Sapporo. Profesorowi towarzyszył prezes Mirosław Grzyb, który znakomicie wypełniał obowiązki przewodnika. Nasz gość odnotował kurpiowskie napisy widoczne w sklepowych witrynach, spotkał się z wójtem Dariuszem Łukaszewskim, zwiedził kadzidlańską bibliotekę oraz Zagrodę Kurpiowską, zachwycił się wycinankami.

To jeszcze jedno ważne spotkanie, i jeszcze jeden dowód na atrakcyjność Kurpiowszczyzny. Dziękujemy z całego serca.


Zdjęcia
(27.11.2023)W Czarni kulinarnie!


Gospodynie z Koła Czarne Brzozy nie próżnują. Pomysłów, co nie miara. Tym razem odbyło się spotkanie integracyjne, zatytułowane pysznie "Smaki jesieni". Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na spotkanie przybyli goście: wójt Dariusz Łukaszewski, ks. proboszcz Jan Wróbel, dyrektor Mariusz Popielarz, prezes Czesław Olender z druhnami i druhami. Smakowitych potraw nie brakowało, ale prym wiodła smakowita zupa dyniowo-imbirowa.

Spotkanie przygotowały: przewodnicząca Aleksandra Pawluk, Wiesław Willecka, radna Katarzyna Pawłowska. Świetny pomysł na integrację i przyjacielskie spotkanie. Dziękujemy i szczerze gratulujemy! Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za życzliwość.


Zdjęcia
(27.11.2023)Wachowiacy potańcowali!


Prawdziwą potańcówkę zorganizowali członkowie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca. Utalentowani bracia Czyżowie zagwarantowali przednią muzykę. Dwie harmonie stworzyły cudowną atmosferę. Kurpiowskim pieśniom i tańcom nie było końca. Humory dopisywały. Przewodnicząca Elżbieta Szydlik dwoiła się, i troiła. Gospodynie wachowskie donosiły coraz smaczniejsze potrawy. Gości witał sołtys Dariusz Koczkodan. Nie zabrakło rozśpiewanych przyjaciół z Dąbrów oraz wójta Dariusz Łukaszewskiego z Małżonką. Nogi same rwały się do tańca.

Dziękujemy za znakomity pomysł, wspaniałą integrację i bardzo udane nawiązanie do kurpiowskich tradycji. Brawo Wach!


(27.11.2023)Rywalizowali nocą!


Na wysokim poziomie stał nocny, piłkarski turniej w Kadzidle i Chudku, rozgrywany o Puchar Wójta Gminy Kadzidło oraz Firmy Łuka Dach. Do naszej gminy przyjechało dwadzieścia drużyn. Nie zabrakło wielkich emocji, pięknych bramek, zaciętej rywalizacji. Finał rozstał rozegrany o trzeciej w nocy. Ostatecznie, po rzutach karnych, zwyciężyli piłkarze Nel Bud Ełk. Pozostałe miejsca na podium zajęli zawodnicy Łuka Dach z Sypniewa oraz drużyna Sharks, które tworzyli futboliści z Kadzidła i Łysych. Najlepszym strzelcem turnieju został Arek Kucharski, najlepszym zaś bramkarzem Hubert Bączek. Statuetka najlepszego zawodnika przypadła Michałowi Subczyńskiemu. Serdecznie gratulujemy.

Bardzo udane zawody zorganizowała Piłkarska Akademia Sportowa, za co bardzo dziękujemy.


Zdjęcia
(27.11.2023)Kwartet Jorgi zagrał w Kadzidle!


To było muzyczne święto. Znakomici artyści. Mnóstwo inspiracji. Gitara. Skrzypce. Klarnet. Bęben etniczny. Muzyka żywa. Muzyka źródeł. Szczera. Najwyższej klasy. Pięknie to wszystko zabrzmiało.

Charyzmatyczny Waldemar Rychły. Karolina Sydorowicz. Paulina Magiera. Piotr Guzik. Mistrzowie. Nie zabrakło tradycyjnej Złotej Płyty, bibułowych róż oraz świetnej publiczności.

Koncert czwartkowy przygotowali: wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych.


Zdjęcia
(27.11.2023)Jarmark Bożonarodzeniowy!(24.11.2023)Pilna informacja: Zbiór folii rolniczych


Drodzy rolnicy,
Szanowni Państwo,

sprawa pilna, do 10 grudnia mamy okazję ponownie zebrać folię rolniczą, wedle poniżej rozpiski, przekazanej przez Firmę Kornex:
- folie czarne , czarno-białe
- folie po sianokiszonce biała / zielona
- folia tunelowa
- worki po nawozach oraz typu Big Bag
- firma nie odbiera: sznurków, siatek, węży nawadniających

UWAGA: chęć odbioru folii przekazujemy telefonicznie:

tel. 530 025 349 Pani Wiktoria, Firma Kornex!

Bardzo proszę o pilne podjęcie decyzji i kontakt z Firmą.
Usługa jest darmowa!

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


(23.11.2023)Spektakl "Bajki Dla Dorosłych"


Wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle serdecznie zapraszają na spektakl "Bajki dla dorosłych" w wykonaniu Słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 1 grudnia (piątek) 2023 r. o godzinie 17:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.
Wstęp wolny.
Zapraszamy!


(23.11.2023)Dobra wiadomość dla miłośników amerykańskich aut!


Uprzejmie informujemy, że rozmowy pomiędzy wójtem Dariuszem Łukaszewski, dyrektorem Grzegorzem Parzychem a Jowitą i Janem Nietrzebkami przynoszą kolejne owoce. Już 1 czerwca, w Dniu Dziecka, odbędzie się w Kadzidle, w Zagrodzie Kurpiowskiej, II Zlot Amerykańskich Samochodów, połączony z Wielkim Piknikiem Rodzinnym. Organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Zapraszamy już dzisiaj!


Zdjęcia
(23.11.2023)Dylewska remiza już po remoncie!


Zakończyły się kolejne prace w dylewskiej remizie. Tym razem odnowiono pomieszczenia kuchenne i sanitarne, zmieniono również zniszczone drzwi w górnych pomieszczeniach. Prace wykonała firma Andrzeja Zygmunta. Inwestycję sfinansowały Gmina Kadzidło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na wspomniane prace wydano ponda 40 000 złotych. Dziękujemy za życzliwość, zaś strażakom dylewski oraz Kołu Gospodyń Wiejskich najszczerzej gratulujemy.


Zdjęcia
(23.11.2023)Jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej(22.11.2023)Kurpie Listy Piszą!(22.11.2023)Debata o Unii Europejskiej(22.11.2023)Rewelacyjny koncert Urszuli w Kadzidle!!!


W piątkowy wieczór 17 listopada w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle zaśpiewała Urszula - jedna z najbardziej znanych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Artystka zaprezentowała swoje największe przeboje m.in. Malinowy król, Konik na biegunach czy Dmuchawce, latawce, wiatr.
Licznie zgromadzona publiczność bawiła się doskonale. Piosenkarka ożywiła dziesiątki serc na widowni. Niesamowita dawka potężnej energii. Dziękujemy!

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Głównymi organizatorami byli: Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.


Zdjęcia
(22.11.2023)Koncert Andrzeja Sikorowskiego


Wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle serdecznie zapraszają na koncert "ANDRZEJA SIKOROWSKIEGO" 8 grudnia (piątek) 2023 r.
o godzinie 18:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.
Bilety wstępu do nabycia w Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Kadzidle w dniach 22 i 23 listopada w godz. od 10.00 do 18.00 oraz od 24 listopada do 30 listopada od godz. 8.00 do 16.00 dla mieszkańców Gminy Kadzidło.
Od 1 grudnia do 7 grudnia dla chętnych spoza Gminy Kadzidło.
Jedna osoba może dostać maksymalnie 2 bilety wstępu.
Cena jednego biletu 50 złotych.
ZAPRASZAMY


(22.11.2023)Dobra wiadomość dla mieszkańców Siarczej Łąki!


Szanowni mieszkańcy Siarczej Łąki, uprzejmie, z radością, dzielę się informacją, że przetarg na budowę wodociągu, w formule zaprojektuj i wybuduj, zostanie ogłoszony 22 listopada. Wielka radość.

Przetarg obejmie również połączenie budowanego ujęcia wody w Jazgarce, z wodociągiem kadzidlańskim, biegnącym w ulicy Deszczowej. Połączenie to będzie biegło tranzytowo również przez Jazgarkę, Todzię i Rososz. Wartość inwestycji to 10 983 777 złotych (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych).

Te ogromne pieniądze pochodzą z programu Polski Ład, z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Kadzidło. Woda w Siarczej Łące powinna popłynąć w grudniu 2026 roku. Wspomniany tranzyt powinien zostać ukończony do maja 2025 roku. Vivat Gmina Kadzidło!(22.11.2023)ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW


Szanowni Państwo,
Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt
zimowiska to 1400,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników.

Terminy zimowiska: 13.01.2024 - 19.01.2024 lub 20.01.2024 - 26.01.2024 (w zależności od liczby miejsc)

Koszt: 500 zł (dla dzieci rolników)


Plakat
(21.11.2023)CZARNIA. SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE PT.: "PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ OSP NA MAZOWSZU"


18 listopada 2023 r. w Czarni, w gminie Kadzidło odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe pt.: "Propagowanie bezpieczeństwa przez OSP na Mazowszu". Partnerem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie miało na celu promowanie Mazowsza. W ramach tego szkolenia przedstawiono zgromadzonym sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, przy pracy z maszynami i agresywnymi zwierzętami. Przedstawiono zasady postępowania i zapobiegania pożarom.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za pomoc w zorganizowaniu szkolenia. Druhom i druhnom z OSP Kadzidło i OSP Gleba - za pomoc i obecność. Wójtowi Gminy Kadzidło Panu Dariuszowi Łukaszewskiemu również dziękujemy za pomoc w organizacji. Na spotkanie przybyli również dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Pan Mariusz Popielarz oraz Radne Gminy Kadzidło: Ewa Szurnicka i Katarzyna Pawłowska, którym także bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji.


Zdjęcia
(21.11.2023)KAMPANIA 19 dni w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.


Nasza Szkoła przystąpiła do KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY i KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. NA zajęciach profilaktyczno - wychowawczych i podczas spotkania z przedstawicielką policji rozmawialiśmy o sposobach radzenia sobie z przemocą i reagowaniu na nią. Dowiedzieliśmy się gdzie szukać pomocy i jak można ochronić się przed krzywdzeniem. Demonstrując swój udział w kampanii 18 listopada przyszliśmy do szkoły ubrani na pomarańczowo. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami przypinali wszystkim pomarańczową wstążeczkę, która jest symbolem kampanii.

Najważniejsze by każdy z nas pamiętał, że 10 sekund to wystarczający czas żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec, ale też 10 sekund wystarczy by zareagować i powstrzymać przemoc.

Nie bądźmy obojętni!


Zdjęcia
(20.11.2023)Kurpie na Kaszubach!


List intencyjny z Gminą Główczyce podpisany!

To było piękne i owocne spotkanie. Na zaproszenie Pani Danuty May, wójta Gminy Główczyce, udała się na Kaszuby delegacja kadzidlańskiego samorządu. Delegację tworzyli wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektor Grzegorz Parzych, prezes Mirosław Grzyb, przedstawicielki Zespołu Kurpianka, kapela Pawła Łaszczycha.

Okazją do spotkania był Złoty Jubileusz zespołu Klęcinianki, jedynego kurpiowskiego zespołu na Pomorzu. Założyciele zespołu pochodzili z okolic Baranowa, Jednorożca, Kadzidła. Zespół powstał w 1973 roku i do dzisiaj kultywuje tradycje kurpiowskie oraz pamięć o swoich domach rodzinnych. Podczas spotkania koncertowano, wspominano, przemawiano. Nie zabrakło wyróżnień oraz nagród.

Podczas spotkania wójtowie Danuta May oraz Dariusz Łukaszewski podpisali uroczyście list intencyjny o współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Gminą Główczyce, który zostanie przedłożony Radom Gminy z prośbą o podjęcie stosownym uchwał o partnerstwie.

Szanowni Gospodarze Gminy Główczyce, Szanowna Pani Wójt, Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo radni, Złoci Jubilaci, bardzo dziękujemy za piękne przyjęcie i wzruszające spotkanie. Mamy szczerą nadzieję spotkać się częściej, i również gościć Państwa na Kurpiach, szczególnie bliskich śpiewakom Zespołu Klęcinianki.


Zdjęcia
(20.11.2023)Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle


Zapraszamy najmilej na Jarmark Bożonarodzeniowy Kadzidło 16 grudnia, Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle godz. 13.00 -19.00!


(20.11.2023)Kadzidło. Żłobek. Kończymy prace. Zaczynamy sprzątać. Łazienki.Zdjęcia
(17.11.2023)Aktualne wydarzenia


Szanowni Państwo, poniżej zaktualizowany spis naszych wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy:

17 listopada. Piątek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz. 18.00. Koncert Urszuli ( karty wstępu wyprzedane).

23 listopada. Czwartek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz.18.00. Koncert zespołu Kwartet Jorgi. Wstęp wolny (miejscówki do odebrania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka ).

1 grudnia. Piątek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz. 17.00. Sztuka teatralna: Bajki dla dorosłych. Wstęp wolny. Sztukę wystawia UTW Ostrołęka.

8 grudnia. Piątek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz. 18.00. Koncert Andrzeja Sikorowskiego ( termin zakupu biletów zostanie podany).

11 grudnia. Poniedziałek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz. 11.00. Debata o Europie. Gość honorowy: Olgierd Łukaszewicz. Wstęp wolny.

14 grudnia. Czwartek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Wydawnictwa lokalne promocją Mazowsza. Godz. 17.30. Jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej. Prezentacje artystyczne. Wstęp wolny.

15 grudnia. Piątek. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Piątek. Godz.18.00. Kinga Klejment&Aneta Bakuła. Jak być szczęśliwą i cieszyć się życiem. Wiejskie darcie pierza. Wstęp wolny.

16 grudnia. Sobota. Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Godz.13.00 (do 19.00). Jarmark Bożonarodzeniowy. Festiwal Potraw. Konkurs na Szopkę Betlejemską. Wstęp wolny.

Vivat Gmina Kadzidło!


(17.11.2023)Opowieść o Sulu(17.11.2023)Dwa ważne spotkania z 16 listopada.


Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Kadzidło, dziękuję za dwa ważne spotkania, które odbyły się 16 listopada. Nie jest łatwo godzić różne obowiązki, ale cieszę się, że przynosi to dobre owoce.

Dziękuję za mądre, rzeczowe spotkanie z Rodzicami, którzy zapisali swoje urocze pociechy do żłobka. Państwa skupione twarze, ale również Państwa radość, zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni, Państwa życzliwość, pozostają dla nas ogromnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej pracy. Dziękuję również biorącym udział w spotkaniu Pani sekretarz Urszuli Rydel, która precyzyjnie wyjaśniła wiele kwestii oraz Pani Dyrektor Ewie Płoskiej, tak pięknie mówiącej o odpowiedzialności i gotowości na współpracę.

Drugie spotkanie poświęcone studium oraz planowi zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo przybyłym na spotkanie mieszkańcom, dociekliwym, cierpliwym, pytającym. Dziękuję panu urbaniście Dariuszowi Łagunie za profesjonalne wyjaśnienia, wnikliwą analizę, długie, życzliwe rozmowy z mieszkańcami. Dziękuję Paulinie Prusaczyk, naszej pracowniczce zajmującej się planem zagospodarowania za świetną współpracę z Panem Dariuszem Łaguną oraz mieszkańcami Gminy Kadzidło. Podczas spotkania wyjaśniliśmy wiele problemów, pomówień, domysłów, zarysowaliśmy mapę drogową kolejnych decyzji, wnieśliśmy możliwe korekty do procedowanego studium. To była znakomita lekcja obywatelska i znakomita lekcja wyjaśniająca bardzo trudne planistyczne, urbanistyczne zagadnienia.

Szanowni Państwo, właśnie takie, długie, pracowite dni dodają nam wszystkim otuchy i pozwalają mieć pewność, że nasza gminna wspólnota zdaje każdy, nawet najtrudniejszy, egzamin! Dziękuję z całego serca. Vivat Gmina Kadzidło!


(17.11.2023)Spotkanie integracyjno-szkoleniowe "Propagowanie bezpieczeństwa przes OSP na Mazowszu"(16.11.2023)I Bieg Niepodległości


W 105 Rocznicę - 105 kółek na hali w Chudku, podczas pierwszego BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2023r. zorganizowany został po raz pierwszy w naszej szkole - I Bieg Stulecia dla uczniów klas V-VIII i nauczycieli. Bieg polegał na wykonaniu 105 okrążeń dookoła boiska szkolnego na hali sportowej, tj ok. 10,5km z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Każdy uczestnik, który ukończył bieg otrzymał nagrodę w formie dofinansowania do wakacyjnej wycieczki górskiej potwierdzając swoje przygotowanie do pokonywania słabości na szlakach górskich.
Nagrody główne otrzymali uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w kategoriach: chłopcy i dziewczyny.
Również nagrodą osobistą dla każdego uczestnika był fakt wzięcia aktywnego udziału w obchodach 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dziękując żołnierzom za ich wysiłek, trud i ofiarę życia, abyśmy mogli żyć w kraju niepodległym i cieszyć się wolnością.
Bieg został upamiętniony w gablocie szkolnej poświęconej inauguracji oraz jego kontynuacji.
Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie i nauczyciele również odważni z klasy IV. W biegu wzięło udział 27 osób.
Oto uczestnicy oraz wyróżnieni uczniowie, którzy zarazem współczują tym, którzy będą biegli w 200 Rocznicę.
Do biegu zgłosili się i wzięli udział:
1. Józef Kojtek - dyrektor szkoły;
Klasa IV:
2. Katarzyna Dawid
3. Nadia Gasek
4. Natalia Prusik
5. Emilia Mroczkowska
6. Fabian Modzel
7. Bartosz Duszak
8. Fabian Dawid
9. Błażej Lesiński
Klasa V:
10. Lena Grzyb
Klasa VI:
11. Kornelia Mroczkowska
12. Miłosz Niedźwiecki
13. Fabian Berk
14. Karol Duszak
15. Łukasz Malon
Klasa VII:
16. Zuzanna Mercel
17. Dominik Prusik
18. Kornel Olk
19. Błażej Tomczak
20. Błażej Kaczyński
21. Jakub Korzeniecki
22. Sebastian Syrowik
Klasa VIII:
23. Kacper Mróz
24. Piotr Dąbrowski
25. Paweł Mróz
26. Dominik Gut
27. Kacper Krajza

Nagrodzeni:
W kategorii chłopców:
I miejsce - Sebastian Syrowik klasa VII - 51 min 10s
II miejsce - Kacper Krajza klasa VIII - 52 min 30s
III miejsce - Piotr Dąbrowski klasa VIII - 53 min 05s

W kategorii dziewcząt:
I miejsce - Zuzanna Merchel - 60 min 30s
II miejsce - Nadia Gasek - 63 min 37s
III miejsce - Lena grzyb - 77 min 24s

W kategorii nauczycieli:
- Dyrektor szkoły 72 min 25s

Opiekun biegu:
dyrektor szkoły - Józef Kojtek


Zdjęcia
(16.11.2023)Mural w Centrum Kultury Kurpiowskiej


Kadzidło. Centrum Kultury Kurpiowskiej. Nasz pierwszy mural wedle pomysłu i wykonania Radosław Jastrzębski przy współpracy Moniki Janowskiej. Brawo! Jak się Państwu podoba?


(14.11.2023)Niespodzianka w kwiaciarni


Kadzidło. A to ci dopiero niespodzianka. Kurpiowskie napisy w kwiaciarni. Pięknie!


Zdjęcia
(14.11.2023)Oświetlenie


Drodzy mieszkańcy, kilka wyjaśnień dotyczących oświetlenia. Zmieniamy lampy na ledowe, energooszczędne. Prace wykonawcze jeszcze trwają. Stąd konieczność odpowiedniego ustawienia programatorów. Mają one kłopot z należytym odczytaniem przerwy nocnej. Programatory te wyposażone są w redukcję mocy, która obniża zużycie energii we wskazanym, nocnym już czasie. Ten stan potrwa jeszcze dwie, trzy noce, i to właśnie dlatego niektóre obwody oświetlają nasze ulice całą noc, są to te obwody w których występują właśnie wspomniane lampy ledowe.

Dzisiaj odebraliśmy część prac związanych z zamianą lamp na ledowe. Pozostałe prace zostaną odebrane, jak już pisałem, za kilka dni. Bardzo proszę o cierpliwość, i szukanie informacji bezpośrednio w Urzędzie Gminy, u Pani Moniki Białobrzeskiej, zajmującej się funkcjonowaniem gminnego oświetlenia. Dziękuję za Państwa uważność oraz bardzo proszę o udostępnienie mojej informacji. Z wyrazami szacunku

Dariusz Łukaszewski

Wójt Gminy Kadzidło


(14.11.2023)Teatr "Maska" w finale Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu


Ogromny sukces koła teatralnego "Maska" ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego - spektakl "Serenada" znalazł się w II etapie Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu. Koło teatralne "Maska" wzięło udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej - IX edycji Festiwalu to: "Wybrać wolność". Polscy autorzy emigracyjni z lat 1939-1989.
Przygotowana sztuka znalazła się w ścisłej piątce najlepszych spektakli, a tym samym, zgodnie założeniami festiwalu, komisja konkursowa obejrzy spektakl na żywo. 30 października2023r. gościliśmy w szkole komisję konkursową w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska -instruktorka teatralna, współpracująca z Teatrem Polskim w Warszawie, Dorota Landowska -aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, Michał Kurek - aktor Teatru Polskiego w Warszawie.
Na widowni zasiedli: Dyrektor Szkoły - p. Józef Kojtek, nauczyciele i uczniowie. Młodzi aktorzy znakomicie zagrali swoje role. Po obejrzeniu sztuki członkowie komisji podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi spektaklu. Wielkie podziękowania dla niesamowitej młodzieży, która kolejny raz pokazała swoje ogromne umiejętności aktorskie. Przy realizacji sztuki pomogło nam wiele życzliwych osób, którym serdecznie dziękujemy.

Koło teatralne "Maska" Młodzi aktorzy: Lis - Julia Kozicka, Kogut - Anna Duszak, Blondi - Zuzanna Daniłowicz, Bruna - Natalia Niedźwiecka, Ruda - Julia Kubeł, Kury: Oliwia Tumińska, Amelia Gut, Anita Obrębska, Julia Ścibek, Helena Florek, Koguty: Cezary Majk, Sebastian Syrowik, Obsługa techniczna: Mateusz Kowalczyk

Instruktorki: Ewa Wiśniewska i Sylwia KowalczykZdjęcia
(13.11.2023)Remiza strażacka w Wachu


Wach. Przed remizą strażacką. Coraz ładniej. Prace warte blisko 80 000 zł. Dziękujemy Powiatowi Ostrołęckiemu za pomoc w wysokości 20 000 zł. Zadanie wzorowo wykonuje nasza gminna spółka, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pieniądze zostają w Gminie. Dziękuję druhom z OSP Wach za piękną służbę.

Zdjęcia
(13.11.2023)Świętujemy Niepodległość!


Świętujemy Niepodległość. Pięknie. Dostojnie. Szczerze. Uroczysta Msza Święta, za którą dziękujemy ks. Proboszczowi Ryszardowi Kłosińskiemu oraz księżom Adamowi i Przemysławowi.

Dziękuję niezawodnym mieszkańcom, dyrektorom, nauczycielom oraz gościom. Dziękuję harcerzom, druhnom i druhom z naszych strażackich jednostek ochotniczych z Komendantem Zdzisławem Parzychem, pocztom sztandarowym, chórowi Zespołu Placówek Oświatowych, szkolnym muzykom, recytatorom, Paniom Ewie Piotrowskiej i Dorocie Wołosz.

Dziękuję Orkiestrze Strażackiej i Kapelmistrzowi Stanisławowi Gawrychowi. Uroczystości kończyły się zapaleniem zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza, modlitwą za Zmarłych oraz wiązanką melodii patriotycznych. Mądra, świadoma wspólnota. Niechaj trwają Kurpiowszczyzna, Polska, świat bez wojen i przemocy. Vivat Niepodległość.


Zdjęcia
(13.11.2023)Pracujemy!


Nasi kochani przyjaciele: Sławek Malcharek oraz Róża Fabjanowska. Wkrótce piękny film o Krystynie Świder?!


(13.11.2023)Kadzidlański Festiwal Potraw Wigilijnych(13.11.2023)Szopka Betlejemska(13.11.2023)XIII Zaduszki Muzyczne w Centrum Kultury Kurpiowskiej!


Po raz pierwszy zagrali w Kadzidle!!!
W piątkowy wieczór 10 listopada w budynku CKK wybrzmiał fantastyczny koncert z cyklu XIII Zaduszki Muzyczne. Na scenie wystąpili młodzi, zdolni artyści z powiatu makowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i ostrołęckiego. Muzycy wspominali utwory m.in. Tiny Turner, Ryszarda Riedla, Jacka Skubikowskiego, Karin Stanek czy też Agnieszki Osieckiej.
Dziękujemy !!! Piękne wydarzenie! Wspaniałe widowisko! Wyjątkowa, sentymentalna podróż w przeszłość. Gratulujemy talentu oraz pasji i miłości do muzyki !!!
Organizatorem koncertu w ramach XIII Zaduszek Muzycznych w Kadzidle było Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim, Wójt Gminy Kadzidło oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
Zadanie publiczne pt. Zaduszki Muzyczne 2023 zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Zdjęcia
(13.11.2023)Fajfy Warszawskie w Kadzidle!


Świętowanie Niepodległości miało w tym roku również artystyczny wymiar. Jedenastego listopada mogliśmy spotkać się w pięknej Sali Centrum Kultury Kurpiowskiej. Koncert główny, przygotowany przez Kapelę z Różyca, poprzedziły lokalne prezentacje kurpiowskie. Najpierw wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem Marii Kowalskiej, który zauroczył wszystkich wiązanką pieśni patriotycznych. Uroku spotkaniu dodał także występ Zespołu Kurpianka. A później królował już warszawski folklor oraz kilka standardów światowych.

Izabela Buchowska, znakomita wiolonczelistka multiinstrumentalista Bartosz Smorągiewicz oraz pozostali muzycy sprawili licznie zgromadzonej widowni wiele radości. Nie zabrakło lubianych piosenek z Pragi, ballady o Felku, lubieżnej Hance, znanych motywów filmowych.

Sobotnie spotkanie muzyczne przygotowali wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy Centrum Kultury Kurpiowskiej i Publicznej Biblioteki. Koncert wsparł finansowo Samorząd Województwa Mazowieckiego, któremu bardzo dziękujemy za tak życzliwy mecenat.Zdjęcia
(13.11.2023)Historia Wachu
(10.11.2023)Gminny Mural


I tak oto powstaje pierwszy gminny mural!
Radosław Jastrzębski & Monika Janowska Centrum Kultury KurpiowskiejZdjęcia
(10.11.2023)Kadzidło. Przedszkole. Żłobek - aktualizacja.
(10.11.2023)Gminne Świętowanie Rocznicy Niepodległości w Kadzidle
(09.11.2023)Informacja o diagnozie potrzeb 2024.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zamierza w 2024 roku kontynuować realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 i w związku z powyższym ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie w 2024 r. proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub telefoniczne do dnia 13 listopada 2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi.

Szczegóły Programu 'Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024:

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Więcej informacji pod nr telefonu: 297618934(09.11.2023)Kurpie listy piszą.


Biblioteczka Kurpiowska - to już pięćdziesiąty pierwszy (51) tytuł!

Drodzy Państwo, drodzy Kurpie, niepostrzeżenie przekroczyliśmy kolejną, wydawniczą granicę. Właśnie wydaliśmy fascynującą książkę, zbierającą listy Kurpiów, listy pisane przez pięćdziesiąt osiem lat, publikowane w warszawskiej Gazecie Świątecznej. Wydawcą Biblioteczki Kurpiowskiej jest Urząd Gminy. Z prawdziwą radością redaguję książki, dobieram ciekawych Autorów płyt, pocztówek, map, przewodników. To dzieło cierpliwie rośnie i naprawdę stało się dziełem cennym i zacnym. Kosztuje nas dużo pracy, zarywamy noce, ustalamy szczegóły, spieramy się o drobiazgi i cieszymy się, gdy przyjeżdżają z drukarni ciężkie paczki. Przed nami wiele jeszcze pracy, wiele poświęcenia, wiele pomysłów. Niechaj pomnaża się nasza Biblioteczka, ludziom na pożytek, Panu Bogu na trwałą chwałę.

Listy Kurpiów zebrał Łukasz Gut, znakomity, dylewski historyk. Była to heroiczna praca. Nie zabrakło również cennego indeksu nazwisk, słowa autorskiego i ważnego tekstu o Konradzie Prószyńskim i kurpiowskich korespondentach. Cieszę się, że mogłem napisać słowo wprowadzające, które zamieszczam poniżej. Całość przygotował do druku Bartosz Duda, który wzbogacił książkę kilkoma ciekawymi dodatkami. Moje prośby pozwoliły dopełnić montaż finansowy pieniędzmi Samorządu Województwa Mazowieckiego. Bardzo za ten mecenat dziękuję.

A listy? To wspaniała, wielowątkowa lektura. Znajdą Państwo w tej księdze swoje, rodzinne wsie, swoich przodków, zdarzenia znanej jedynie z rodzinnej tradycji. Nasza publikacja celnie uzupełnia wiedzę o Kurpiowszczyźnie, poszerza znajomość życia codziennego, odsłania arcyciekawe historie, zupełnie niezwykłe historie, pozwala lepiej zrozumieć przeszłość, bez której teraźniejszość byłaby znacznie uboższa.

Dziękuję najserdeczniej tym wszystkim, którzy wspierają Biblioteczkę Kurpiowską. Pozostawiamy po sobie wielki, przebogaty skarb, z którego będą korzystać kolejne pokolenia światłych Kurpiów. Satysfakcja naprawdę ogromna. Zapraszamy do lektury.

O listach, czyli diamencie skrywanym na dnie popiołów.

Listy Kurpiów do Gazety Świątecznej są pięćdziesiątym pierwszym tytułem Biblioteczki Kurpiowskiej, wydawanej od kilkunastu lat, przez Urząd Gminy w Kadzidle. Zdajemy sobie sprawę, że słowo, choć kruche, potrafi przetrwać, i zamienić się w świadectwo, bardzo ciekawe, czasami pouczające, ważne dla przyszłych pokoleń. Pięćdziesiąt tytułów to dużo. Tomiki poetyckie, wspomnienia, pocztówki, fotografie, rzeczy historyczne, czasami wychodzące poza tematykę kurpiowską, zbierają wiele wątków, wzbogacają lokalną przestrzeń, rejestrują codzienność, odsłaniają zdarzenia przeszłe, szukają inspiracji na przyszłość. Ten intrygujący zasób powstaje z trudem. Kolejne książki wyrywamy nocy. Szukamy ważnych tematów, redagujemy, spieramy się o wygląd okładki, tropimy błędy, wymieniamy wiele spostrzeżeń, wprowadzamy edytorskie zmiany, starannie dobieramy tematy, chętnie sięgamy do źródeł, oddajemy temu przedsięwzięciu wiele czasu, wiele najlepszych emocji. Również pieniądze nie są sprawą bagatelną. Dodatkowym rozdziałem każdego kolejnego tytułu powinno być zatem studium naszej bladości, niedospania, gasnących oczu, dni spłaszczonych ciężkimi powiekami. Autorom przeznaczone laurki, nam skryptoria z widokiem na migotliwe cienie. Ale dzieło rośnie. Dzieło na miarę naszej odkrywanej, oswajanej lokalności. W tym narastającym ferworze doceniamy inne aktywności, cieszymy się z pracy innych Wydawców, bo ta Ziemia to wspólny dom i wspólne zobowiązania. Kurpiowszczyzna jest coraz lepiej opisana, i są to opisy różnorodne, wielowątkowe, zaskakujące. Wierzymy, że ta Biblioteka będzie stale uzupełniana, stanie się depozytem, swoistą kapsułą czasu, dzięki którym Kurpiowszczyzna nie zgubi swojej arcyciekawej struktury, zachowa poznawczą gęstość, dotykalność, i będzie obecna w kolejnych dekadach, kolejnych wiekach. Rację miał przenikliwy Norwid, zapisując, że "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej".

Fenomen kurpiowski jest fenomenem słowa mówionego, także śpiewanego. Zapis miał mniejsze znaczenie. Zorganizowane szkolnictwo późno pojawiło się w Zagajnicy. Czasami napotykało zorganizowany opór konserwatywnej ludności. Analfabetyzm Kurpiów nie był tajemnicą, ale nieumiejętność powszechnego pisania i czytania, nie oznaczała przecież braku zmysłu obserwacji, ciekawości świata, chciwej percepcji wobec wielkich i zupełnie małych historii. Także moda na Kurpie odegrała tutaj pewną rolę. Mit Kurpia-wolnego strzelca, o którym dziesiątki lat później tak interesująco pisał Wojciech Woźniak, kusiła coraz odleglejszych obserwatorów. Kusiła sama ludowość, pierwotna prowincjonalność, zachwycające rękodzieło, dopełniane współczuciem, litością, wielkomiejskim protekcjonalizmem, szczególnie w chwilach krytycznych, gdy spadały na Kurpiów klęski suszy, głodu, ognia. Ta koincydencja okazała się początkiem wzajemnego zauroczenia. Znakomici Kurpie zaczęli opisywać dookolny świat. Uważni redaktorzy, warszawscy dziennikarze szybko uznali to za niebywałą okazję. Stąd się wzięły listy Kurpiów, stąd mnogość relacji, właściwie mikro-reportaży, ciągnących się przez kilkadziesiąt lat, aż do tragicznego roku wojny. I tak oto zyskaliśmy bezcenne źródło, jakby ktoś, zupełnie niespodziewanie, zaprosił nas na pogawędkę, wieczorne spotkanie przy lampie naftowej, kiedy opowieść nabiera szczególnej mocy i staje się szlachetnym konstruktem lokalnych dziejów.

Łukasz Gut pozostaje naszym istotnym Autorem. Ten wrażliwy i pracowity historyk darzy Kurpiowszczyznę szczerą miłością. Jak każdy z nas, doskonale rozumie, że duchowe długi należy spłacać, że ta konkretna Ziemia, już dawno temu zapadła na zbyt rozległą skromność, i trzeba cierpliwie, umiejętnie nukać, zanim obdaruje niesłychanym, ale dyskretnym, bogactwem. Zebranie listów jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. W tych zapisach pojawią się znakomici ludzie i przeróżne historie. Wspomnijmy Antoniego Zadrożnego, Matusza Perzona, Szczepana Sobiecha, Mateusza Sobiecha, Piotra Kaczyńskiego, Józefa Zglejca. To nie byli tuzinkowi ludzie. Wójtowie, sołtysi, społecznicy, aktywiści wiejscy, romantycy marzący o niepodległości, zauroczeni niejedną ideą, mający ostrą świadomość kurpiowskich niedbałości, także kurpiowskich szans, które chcieli jak najpełniej wykorzystać. To oni byli prekursorami kurpiowskiego renesansu, wspomnianej mody, także większego zainteresowania prawdziwą historią Kurpiowszczyzny, z jej blaskami, cieniami, ogromną biedą, mitologiami, nutami prawdziwymi, nutami fałszywymi, wyrzeczyskami, bolesną emigracją, upadkiem etosu wolnych, królewskich obywateli. Ale listy to także tysiące drobnych spraw, skrupulatny zapis lokalnych napięć, drobnych kradzieży, zatrważającego cwaniactwa, bezwzględnej lichwy, lekkomyślnego niszczenia starych sosen, także morderstw, wieloletnich sporów, nieszczęśliwych wypadków. Wszystko to dla nas niezwykle smakowite, intelektualnie wyborne, emocjonalnie zaś wzruszające, bo Ziemia to także może być Duch. Listy przywracają tamto życie, tamtych ludzi, tamte zdarzenia, tak wiele uniwersalnych emocji, towarzyszących ludziom pod każdą długością, i każdą szerokością geograficzną. Niechaj każdy z nas odnajdzie w tej zamierzchłej korespondencji najbliższe sobie tropy, może rodzinne konotacje, istotne fragmenty wiedzy o zakątku w którym zamieszkuje. Ładnie pisał o tym Łukasz Gut w słowie autorskim.

Uczestniczymy w zacnej sztafecie. Długie, kurpiowskie trwanie pomieściło, i pomieści wiele pokoleń. Bezimienność jest w tej podróży dramatyczną lekcją pokory. Przepadają nie tylko ludzie, także krajobrazy, język, obyczajowość, radości, smutki, nasze wszelkie starania. Mam ogromną nadzieję, że zebrane listy, nie tylko przypomną mniej anonimowe okoliczności, wyostrzą czas dawno już utracony, ale pozwolą kiedyś, tym, którzy przyjdą po nas, odnaleźć na dnie kolejnych popiołów niejeden gwiaździsty diament, jeszcze jedno, norwidowskie zaranie, od którego mocno zależą losy jednostek oraz poszczególnych wspólnot, od którego zależy pamięć indywidualna i zbiorowa.

Z nadzieją bezgraniczną

Dariusz Łukaszewski

(07.11.2023)Zdjęcia cmentarza w Kadzidle z 1 Listopada
Zdjęcia
(07.11.2023)Koncert Urszuli


Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle zapraszają na koncert "URSZULA" 17 listopada (piątek) 2023 godzina 18:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Bilety wstępu do nabycia w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle tylko w dni robocze w godzinach od 8:00 - 18:00. Od 7 listopada (wtorek) do 13 listopada (poniedziałek) dla mieszkańców Gminy Kadzidło.
Od 14 listopada (wtorek) do 16 listopada (czwartek) dla chętnych spoza Gminy Kadzidło.
Jedna osoba może kupić maksymalnie 2 bilety wstępu w cenie 40 złotych 1 bilet.
ZAPRASZAMY!(07.11.2023)Świetna gra roczników 2015 i 2016 na WAF CUP.


Rocznik 2015: Wygrywamy praktycznie wszystkie mecze -Remisujemy tylko raz - po bardzo dobrym meczu z bardzo mocną drużyną Football Talents Warszawa 1:1 ( Drużyna która nie tak dawno zajęła 3 miejsce w turnieju Znicz Pruszków Cup -gdzie zagrało 27 drużyn- drużyna została w półfinale pokonana przez Ursus Warszawa zaś w ostatnim czasie w sparingu wygrali z Lechem Poznań !! ). Ostatecznie zajmujemy 2 miejsce.

Zagrali :
- Alan Popielarz
- Michał Banach
- Kuba Mróz
- Karol Kozłowski
- Olek Chrostek

Rocznik 2016: Wygrywamy wszystkie mecze. Po drodze po pierwsze miejsce pokonujemy m.in.: Akademia BVB Warsaw czy też Marcovie Marki.

Zagrali :
- Ksawery Cićkowski
- Kuba Tabor
- Kuba Andrzejczyk
- Dorian Staśkiewicz
- Oskar Andrzejczyk
- Franek Brzózka
- Julian Laska
- Mieszko Majk

Nagrody indywidualne:
- Alan Popielarz- Rocznik 2015- Najlepszy strzelec
- Michał Banach - Rocznik 2015- Najlepszy bramkarz
- Ksawery Cićkowski- Rocznik 2016- Najlepszy strzelec

Trenerzy :
- Emil Łukaszewski
- Michał Subczyński- Asystent

Pozdrowienia dla chorych zawodników oraz dla tych którzy z różnych przyczyn nie mogli z nami dzisiaj zagrać.(07.11.2023)Pierwszy etap odnowienia Kaplicy Dylewskiej.
Drodzy mieszkańcy, kończymy pierwszy etap odnowienia Kaplicy Dylewskiej, czyli Kaplicy Ostrobramskiej. Zostały wykonane tynki zewnętrzne. Prace wykonuje Firma Andrzeja Kulasińskiego. Wartość prace to blisko 185 000 złotych. Długo zabiegałem o te środki. Cieszę się, że Gmina Kadzidło pozyskała na cele zdecydowaną większość potrzebnych pieniędzy, które pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz rządowego programu Polski Ład.

Kilka dni temu złożyliśmy kolejne wnioski, już na przyszły roku. Wartość planowanych prac wynosi blisko 200 000 złotych. Wymienimy poszycie dachowe, więźbę dachową, drzwi, docieplimy strop oraz odnowimy tynki wewnętrzne. Kolejny etap obejmie wykonanie fresków poświęconych ofiarom wojen. Osią przewodnią będą symboliczne miejsca zbrodni: Auschwitz oraz Katyń. Wszelkie prace są wykonywane w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Chciałbym bardzo, by Kaplica Dylewska stała się naszym wspólnym kurpiowskim memento, przestrogą i nadzieją, naszym wołaniem o pokój i pamięć o tych, którzy zostali zamordowani, więzieni, poniżani. Na ścianie centralnej zawiśnie krzyż drewniany z umierającym Chrystusem. Krucyfiks wykonają kurpiowscy artyści. Obraz-kopia Tej, co w Ostrej świeci Bramie, zostanie gruntownie odrestaurowany i zabezpieczony na kolejne dziesięciolecia.

Pamiętamy nieustannie, że Kaplica Ostrobramska, cudowne dzieło, ks. Mieczysława Mieszki oraz mieszkańców Gminy, którzy blisko siedemdziesiąt lat temu mieli okazję upomnieć się o sakralny wymiar naszej duchowości, mocno wpisała się w kulturowy pejzaż Kurpiowszczyzny, i przejmująco przypomina o naszych duchowych korzeniach. Mam nadzieję, że po zakończeniu wspomnianych prac Kaplica Ostrobramska odzyska swój pierwotny, religijny charakter.(07.11.2023)BEZPŁATNE BADANIA TARCZYCY (TSH, FT3 I FT4)
W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 18-75 lat zamieszkałe w powiecie ostrołęckim. Badania odbędą się w miejscowościach Kadzidło, Myszyniec oraz Rzekuń. Każdy uczestnik programu będzie miał możliwość skorzystania z teleporady lekarskiej, podczas której zostaną omówione wyniki i dalsze zalecenia.
Tarczyca inaczej nazywana jest gruczołem tarczowym, umiejscowionym w przedniej części szyi pod krtanią. Hormony produkowane przez tarczycę są potrzebne każdej komórce naszego ciała.

Wydzielane przez tarczycę tyroksyna i trijodotyronina kontrolują oraz regulują wiele procesów zachodzących w organizmie. Hormony te odpowiadają m.in. za prawidłową pracę mózgu. Mają udział w przemianach węglowodanów, lipidów, białek oraz witamin.(07.11.2023)Uczniowie SKO wśród Laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym.


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku wzięli udział w 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Cztery pory roku- lato z SKO", organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu. Zdjęcia uczniów wzbudziły zainteresowanie Komisji Konkursowej. W kategorii kl. I-III Wojciech Obrębski z kl. I otrzymał I miejsce. W kategorii kl. IV-VI Adam Kubeł z kl. IV otrzymał I miejsce oraz Wiktoria Niedźwiecka z kl. V otrzymała II miejsce.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom!!!

Opiekunowie SKO:

Jolanta Zera

Ewelina Sobiech(06.11.2023)Ślubowanie pierwszaczków w Dylewie.


Piękny i ważny dzień dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Jak zwykle było uroczyście, podniośle, również wesoło i słodko. Pierwszaczki musiały zdać egzamin, także ten artystyczny. Pani dyrektor Hanna Politowska pasowała wszystkich na uczniów, zaś wychowawczyni Jolanta Małkowska oraz Goście przyjęli uroczyste ślubowanie. Nie zabrakło prezentów, miłych słów, smakowitego tortu, wójta Dariusza Łukaszewskiego oraz Rodziców, bardzo dumnych ze swoich pociech. Powodzenia, drogie dzieci!Zdjęcia
(06.11.2023)Adam Strug w Kadzidle!


Adam Strug, znakomity śpiewak, autor piosenek, kompozytor, poeta, etnomuzykolog, strażnik pamięci o dawnej muzyce, gościł w Kadzidle, w Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Mistrz koncertował, opowiadał o muzyce kurpiowskiej, wspominał, przywoływał dawne Kurpie i kurpiowskich śpiewaków, zachęcał do pielęgnowania autentycznej tradycji, a także mógł wysłuchać krótkiego występu skrzypków z kadzidlańskiej grupy, nauczanej od kilku już lat przez Marcina Drabika.

Adamowi Strugowi dziękowano w Kadzidle pieśnią "Panie, modlitwy słów", której melodię odegrał kapelmistrz Stanisław Gawrych. Dziękowano również pięknym kiercem, wycinanką oraz lokalnymi wydawnictwami.

Dziękujemy drogi Panie Adamie za Pańską znakomitą pracę i miłość do Kurpiowszczyzny. Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za mecenat finansowy.

Koncert Adama Struga przygotowali: wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych oraz pracownicy Publicznej Biblioteki i Centrum Kultury Kurpiowskiej.Zdjęcia
(05.11.2023)Odwiedziliśmy Uniwersytet Warszawski!


Delegacja Gminy Kadzidło, z wójtem Dariusz Łukaszewskim, Mirosławem Grzybem - Prezesem Związku Kurpiów, wachowskim, Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca, odwiedziła Uniwersytet Warszawski. Nasza delegacja przyjechała na zaproszenie Jego Magnificencji Profesora Alojzego Nogi oraz Profesor Elżbiety Piotrowskiej-Wierzbickiej.

Podczas pięknego spotkania podsumowany został cenny projekt badawczy: "Dialog pokoleń", wygłoszone zostały fascynujące referaty naukowe.

Uczestników spotkania zachwycił zespół z Wachu, który tańcami, pieśniami, wierszami przybliżył wszystkim kulturę kurpiowską. Oklaskom nie było końca.

Dziękujemy Jego Magnificencji oraz Pani Profesor za zaproszenie i spotkanie w murach tak ważnej i szacownej uczelni. To była wielka radość i wielki zaszczyt!Zdjęcia
(05.11.2023)Ślubowanie pierwszaczków w Chudku


Pięknie sprawiły się chudkowskie pierwszaczki. Zdały trudny egzamin, zatańczyły z flagami, mówiły wiersze. Pan dyrektor Józef Kojtek pasował dzieci na uczniów, które również ślubowały uroczyście, że będą starannie wykonywać szkolne obowiązki.

Ślubowanie przyjęła od uczniów wychowawczyni Barbara Suchecka. Wójt Dariusz Łukaszewski obdarował dzieci prezentami, zaś Rodzice smacznym tortem i słynnymi deserkami. Powodzenia, drogie dzieci!Zdjęcia
(02.11.2023)Mini Centrum Sportu gotowe


Kadzidło. Mini Centrum Sportu. Prace Wykonała Firma Gardenia. Projektował Mirosław Grzyb.

Wartość 1 000 000 zł. W tym Samorząd Województwa Mazowieckiego 300 000 zł. Ministerstwo Sportu 340 000 zł. Gmina Kadzidło 360 000 zł. Wielka radość.

Drogie dzieci to dla Was. Pięknych emocji.Zdjęcia
(02.11.2023)Zielono i nowocześnie!


Zakończyły się prace związane z tworzeniem terenów zielonych i przeciwdziałaniu zmian klimatu.

Gmina Kadzidło pozyskała z Samorządu Województwa Mazowieckiego, z programu "Mazowsze dla klimatu", blisko 150 000 złotych. Przeprowadzone inwestycje kosztowały łącznie 244 000 złotych. Za budynkiem Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz na stadionie gminnym posadzono drzewa i krzewy ozdobne, bluszcze, róże, trawy, jałowce płożące, karmniki, budki dla owadów. Pojawiły się również gustowne ławki oraz solarne stacje do ładowania telefonów.

Prace wykonała renomowana firma LubimyOgrody. Pięknie to wszystko wygląda.Zdjęcia
(02.11.2023)Usuwanie odpadów z folii rolniczych


Gmina Kadzidło zrealizowała zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Kadzidło.

Wzorowym odbiorcą odpadów była firma P.P.H.U. EUROBAM Mariusz Szachniuk. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili, a następnie oddali odpady w celu ich odpowiedniego zagospodarowania. Dzięki tej pożytecznej akcji udało się usunąć ponad 90 ton folii rolniczej!

Działania Gminy Kadzidło wsparł finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość umowy z Wykonawcą: 38 782,80 zł. Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 35 910,00 zł.

Wójt Dariusz Łukaszewski bardzo dziękuje rolnikom za profesjonalne przygotowanie odpadów oraz Firmie EUROBAM za znakomite wywiązanie się z podpisanej z Gminą Kadzidło umowy!(31.10.2023)W postępowaniu konkursowym wyłoniony został dyrektor Samorządowego Żłobka w Kadzidle


Szanowni mieszkańcy, drodzy Rodzice, uprzejmie informuję, że w postępowaniu konkursowym wyłoniony został dyrektor Samorządowego Żłobka w Kadzidle.

Tę zaszczytną funkcję obejmie od
1 stycznia 2024 r. Pani Ewa Płoska, nauczycielka z wieloletnim stażem. Mamy nadzieję, że miesiąc później, czyli 1 lutego, nasz żłobek będzie już czynny!

Szanowna Pani Ewo, serdecznie gratulujemy, i życzymy sukcesów w nowej pracy. Niechaj wszystko sprzyja.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło(31.10.2023)Pielgrzymka uczniów ZPO w Dylewie


Nasza obecność w Częstochowie na XXIII pielgrzymce, wśród prawie 7 tys. innych uczniów jest wyrazem pamięci o naszym patronie św. Janie Pawle II. Był to dla nas czas dziękczynienia za dotychczasowy patronat wielkiego Papieża Polaka.

Mottem tegorocznego jasnogórskiego spotkania było hasło Dnia Papieskiego "Cywilizacja życia", jest to przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II, który apelował o ochronę życia od poczęcia, do naturalnej śmierci.

Na placu przed szczytem zgromadziliśmy się o godzinie 10.00, by wysłuchać pięknego koncertu Magdy Anioł - wokalistki wykonującej współczesną muzykę chrześcijańską. Na rozpoczęcie pielgrzymki odmówiliśmy modlitwę różańcową, a następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, którą odprawił Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. Biskup Marek Solarczyk, który przypomniał, że 16 października mija 45 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, prosił też byśmy się "nie bali otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa". Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandarów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach oraz odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Jak co roku odczytano również list do Ojca Świętego Franciszka.

Dla nas wszystkich było to bardzo duże przeżycie, niektórzy byli pierwszy raz w Częstochowie, mogli poznać Sanktuarium, w którym papież modlił się wielokrotnie.

Nasze pielgrzymowanie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani dyrektor Hanny Politowskiej oraz życzliwości i wsparciu finansowemu niezawodnego Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego. Wyrazy wdzięczności za pomoc finansową kierujemy też do proboszcza naszej parafii ks. Karola Żochowskiego oraz Sylwii i Andrzeja Ostrowskich. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasze otwarte serca i bezinteresowną pomoc oraz za danie nam możliwości poszerzania naszych horyzontów.

"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko wszystko co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić" - C. Lewis.

Anna KubełZdjęcia
(31.10.2023)Janina Jaksina w Chinach!


Gmina Kadzidło od kilku już lat owocnie współpracuje z Sebastianem Tajlem, który promuje kulturę polską w Chinach. Kilka lat temu przekazaliśmy do chińskich muzeów strój kurpiowski, kurpiowskie wycinanki oraz nasze rękodzieło.

W tym roku odbył się w Chinach VIII Międzynarodowy Festiwal Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Chengdu. Na zaproszenie Biura Kultury, Radia, Telewizji, Źródeł i Turystyki Miejskiej w Chengdu, w festiwalu wzięła udział również Janina Jaksina, znakomita twórczyni ludowa z Kadzidła. Pani Janina zachwyciła Kurpiami, kulturą, w szczególności wycinanką. Dość powiedzieć, że programy telewizyjne z udziałem naszej twórczyni obejrzało blisko
800 000 000 Chińczyków. Niewyobrażalne.

Dziękujemy Panu Sebastianowi Tajlowi za życzliwość oraz szczerą miłość dla Kurpiowszczyzny. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Pani Zhang Jingming za perfekcyjną opiekę nad polską delegacją.Zdjęcia
(26.10.2023)Nagroda II stopnia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku


Szkoła w Chudku po raz kolejny zdobyła Nagrodę II stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli w edycji 2022/2023.

Nagroda została przyznana za kronikę, przygotowaną w postaci prezentacji multimedialnej, która obrazowała całoroczną pracę szkoły w ramach programu SKO.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Zapraszamy na naszego bloga: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skochudek/

Opiekunowie: Jolanta Zera, Ewelina Sobiech(23.10.2023)Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie i projektor kinowy w CKK


W ostatnich dniach dzięki staraniom Pana Wójta Dariusza Łukaszewskiego i ogromnej życzliwości Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz całego Zarządu Województwa Mazowieckiego Centrum Kultury Kurpiowskiej otrzymało profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie i projektor kinowy, które zostały zainstalowane na sali widowiskowej. Bardzo ułatwi to organizację wszelakich imprez, projekcji i codziennej pracy.

Wartość inwestycji to ponad 140 000 zł.

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".Zdjęcia
(19.10.2023)Zapraszamy na Zaduszki Muzyczne


(19.10.2023)Ślubowanie pierwszaczków w Wachu!


W Szkole Podstawowej w Wachu odbyło się ślubowanie pierwszaczków, którzy rozpoczynają edukację. Tego doniosłego aktu dokonała Pani dyrektor Marta Pabich.

Życzenia dzieciom złożył wójt Dariusz Łukaszewski, który nie zapomniał o słodkich i książkowych upominkach. O najmłodszych uczniach nie zapomnieli również Rodzice. Podczas uroczystości ładnie zaśpiewał chór oraz ciekawie zaprezentowała się grupa teatralna.

Drodzy uczniowie, niechaj długo trwa Wasze życiowe wędrowania, a świat otwiera przed Wami coraz to inne cudowności. Wszystkiego najlepszego.Zdjęcia
(18.10.2023)Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Kadzidło


Pięknie świętowano Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Kadzidło. W przebudowanej Sali Centrum Kultury Kurpiowskiej spotkali się samorządowcy, dyrektorzy, nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy szkół i przedszkoli, zacni Goście.

Obecni byli wójt Dariusz Łukaszewski z Małżonką, radny wojewódzki Mariusz Popielarz, radni gminni: Katarzyna Pawłowska i Paweł Gadomski, ks. dziekan Ryszard Kłosiński - proboszcz Parafii Kadzidło, związkowcy oświatowi: Aleksander Zawalich i Robert Chorowicz, dyrektorzy: Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych.Więcej
(17.10.2023)Vivat Gmina Kadzidło


(13.10.2023)Spotkanie autorskie z Elżbietą Ficowską


(13.10.2023)Inwestujemy!


Drodzy mieszkańcy, renomowane pismo "Wspólnota" opublikowało właśnie ranking gmin. Ranking ten obejmuje lata 2020-22 i pokazuje nakłady inwestycyjne poszczególnych gmin. Dodać należy, że zestawienie obejmuje mało korzystne dla nas lata.

Największe inwestycje w tej kadencji prowadzimy w latach 2021-23. Wątpliwości budzi również metodyka badań, licząca inwestycje na głowę mieszkańca. Preferuje to gminy o mniejszej liczbie ludności.

Warto dodać, że dopływ pieniędzy rządowych na zadania drogowe nie był naszym zdaniem równomiernie rozłożony pomiędzy wszystkie gminy powiatu.

Pomimo tych ograniczeń zajęliśmy dobre czwarte miejsce, wyprzedziły nas tylko gminy:
1. Łyse
2. Czarnia
3. Troszyn
4. Kadzidło
5. Rzekuń
6. ......

Dodajmy, że we wspomnianych latach Gmina Kadzidło wydała na inwestycje blisko 13 000 000 złotych. Kolejny ranking powinien być dla nas jeszcze korzystniejszy. Bardzo dziękuję moim współpracownikom za rzetelną, pełną poświęcenia pracę. Brawo!(13.10.2023)Kadzidło. Przedszkole. Żłobek - coraz kolorowiej


Zdjęcia
(13.10.2023)Budujemy! Budujemy! Budujemy!


Dobre wiadomości dla mieszkańców Kadzidła, mających posesje przy ulicach Lwowskiej i Morelowej. Przy tej pierwszej ulicy powstanie nowy wodociąg, przy drugiej zaś wodociąg i sieć kanalizacyjna.

Wartość inwestycji to prawie
220 000 złotych. Prace wykona renomowana firma Andrzeja i Pawła Ochenkowskich. W piątek, 6 października, został przekazany plac budowy. Prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Vivat Gmina Kadzidło!(12.10.2023)Rowerowy Rajd Rodzinny!


To był świetny pomysł. Kolarstwo Kurpie Team i wójt Dariusz Łukaszewski zaprosili mieszkańców na rajd rowerowy.

Rowerzyści wyruszyli z Zagrody Kurpiowskiej, dojechali do wieży widokowej w Podgórzu i wrócili do miejsca startu. W sumie każdy uczestnik rajdu przejechał dwadzieścia trzy kilometry. Nie zabrakło dzieci dzielnie towarzyszących rodzicom. A na mecie czekały herbata, ciasto, kiełbaski i wspaniałe ognisko. Do zobaczenia przy kolejnych okazjach!


Zdjęcia
(12.10.2023)Kadzidlański Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki!


To było piękne spotkanie. Kadzidlański Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok swojej działalności. W Centrum Kultury Kurpiowskiej wszystkich powitała Przewodnicząca Barbara Pabich. Gościliśmy również Krzysztofa Czyżewskiego, przewodniczącą Barbarę Bączek, dyrektora Grzegorza Parzycha, dyrektorów szkół: Halinę Prusaczyk, Hannę Politowską, Martę Pabich, Józefa Kojtka.

Wójt Dariusz Łukaszewski podkreślił w swoim wystąpieniu, że każde spotkanie, każda wspólnotowa aktywność mądrze służy pomnażaniu dobra, zachowaniu człowieczeństwa. Fascynujący wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Czyżewski, praktyk idei, poeta, eseista, współtwórca Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło. Nasz Gość opowiedział o roli świąt w kulturze, o potrzebie sumiennego przygotowywania świąt, ich szczerej celebracji, niezgodzie na powierzchowną, pozorną odświętność. Prelegent sięgnął do mitów greckich, biblijnej mądrości, własnych, rodzinnych obserwacji. Te piękne rozważania zostały gorąco przyjęte rzęsistymi brawami.

Kadzidlańskie studentki oraz studenci złożyli uroczyste ślubowanie, które dostojnie odczytała Stanisława Zera. Odebrali również indeksy. Chór uniwersytecki, którym kieruje zasłużona nauczycielka Maria Kowalska, odśpiewał, po raz pierwszy w historii gminy, pieśń studencką "Gaudeamus Igitur" oraz familiarną piosenkę "Życie jest piękne".

Na koniec uroczystości czekały na wszystkich dwie cudowne niespodzianki: smaczny tort i mini-recital skrzypcowy Marcina Drabika.

Drogie studentki, drodzy studenci, to był piękny, wzruszający dzień. Jesteście wspaniali, pełni pasji, aktywni, gotowi na kolejne przygody. Bardzo dziękuję pani Przewodniczącej Barbarze Pabich, Zarządowi: nieobecnej Mariannie Dawid, Reginie Kani, Stanisławie Zerze, wszystkim Paniom i Panom, życzliwym pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Publicznej Biblioteki, dyrektorom szkół, niezawodnemu Marcinowi Drabikowi.

W sposób szczególny dziękuję Krzysztofowi Czyżewskiemu, który tak wzruszająco znalazł dla nas czas, rozpięty pomiędzy wieloma obowiązkami, wieloma podróżami do Wilna, Gruzji, Wiednia.

Vivat Gmina Kadzidło! Vivat Uniwersytet!


Zdjęcia
(11.10.2023)Szymborska oświecona!


Kolejne kadzidlańskie uliczki zyskują nowe oświetlenie. Tym razem jaśniej przy ulicy Wisławy Szymborskiej, którą oświeciliśmy pięcioma ledowymi lampami.

Nie wypadało, żeby Czcigodna Noblistka tonęła w ciemnościach. Prace wzorowo wykonał Zenon Raczkowski, również wzorowo nadzorował Jan Grala. Gmina Kadzidło wydatkowała na to zadanie blisko trzydzieści tysięcy złotych.


Zdjęcia
(10.10.2023)Gleba już z nową wiatą


Przy dawnej szkole w Glebie stanęła funkcjonalna wiata. Wcześniej Gmina Kadzidło wybrukowała teren.

Teraz całość ozdobiła wspomniana wiata rekreacyjna. Na zlecenie wójta Dariusza Łukaszewskiego wiatę zbudował Czesław Boruch. Drodzy mieszkańcy Gleby, wiata niechaj służy jak najdłużej!


(10.10.2023)Jazgarka świętuje!


Dziesięć lat temu Patronem Szkoły Podstawowej w Jazgarce został św. Stanisław Kostka. Ta rocznica była doskonałą okazją do świętowania. Dyrektor Ewa Abramczyk zaprosiła do szkoły Gości, uczniów, rodziców, mieszkańców okolicznych wsi, sołtysów.

Obecni byli starosta Stanisław Kubeł, wójt Dariusz Łukaszewski, przewodnicząca Barbara Bączek, sołtysi wsi Rososz, Klimki, Jazgarka, rodzice i społeczność szkolna. Pięknie zaśpiewał chór i pięknie wystąpili młodsi uczniowie. Nie zabrakło prezentów i smacznego, rodzicielskiego poczęstunku.

Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice, bardzo dziękujemy za zaproszenie i wiele wzruszeń. Niechaj mocny Patron dodaje Wam siły i prowadzi bezpiecznie przez niespokojny świat.


Zdjęcia
(10.10.2023)Filip Gąska ze Szkoły Podstawowej w Wachu Mistrzem Powiatu


29 września 2023 r. na stadionie MOSIR-u w Ostrołęce odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

Rewelacyjnie spisał się Filip Gąska ze Szkoły Podstawowej w Wachu, zdobywając złoty medal na dystansie 800 m.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny start.


(06.10.2023)Zapraszamy na koncert


(05.10.2023)Budujemy wodociągi!
Rozbudowujemy sieć kanalizacyjną!


To kolejne inwestycje Gminy Kadzidło. Tym razem wodno-kanalizacyjne.

W Kadzidle, przy ulicy Trzcinowej, powstała nowa sieć wodno-kanalizacyjna, zaś mieszkańcy mający posesje przy ulicy Lwowskiej doczekali się wodociągu. Także mieszkańcy Chudka, mieszkający w kolonii Rulewek, przy ulicy Przyleśnej, również mogą korzystać z nowego wodociągu.

Gmina Kadzidło wydała na te zadania blisko 500 000 złotych. Prace wzorowo wykonała firma Energas Andrzeja Ochenkowskiego. Prace nadzorował inspektor Maciej Białobrzeski. Wójt Gminy Kadzidło dziękuje także inspektorowi Kazimierzowi Bielskiemu za nadzór merytoryczny nad wspomnianymi zadaniami! Vivat Gmina Kadzidło!


Zdjęcia
(05.10.2023)Harcerki dbają o miejsca pamięci!


Harcerki z kadzidlańskiej drużyny Vatra upiększyły odnowiony przez Gminę Kadzidło obelisk upamiętniający śmierć Bolesława Kurpiewskiego Orlika.

Druhny pojechały do Wachu, zapaliły znicze, oczyściły miejsce z jesiennych liści. Bardzo dziękujemy!


Zdjęcia
(05.10.2023)Wiesława Bogdańska w Nowym Jorku!


Wiesława Bogdańska, znakomita artystka kurpiowska, pojechał do Nowego Jorku. Stało się to dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy wójtem Dariuszem Łukaszewskim a Doreną Wasik, Amerykanką, Honorową Obywatelką Gminy Kadzidło, która ma kurpiowskie korzenie i kieruje Polsko-Amerykańską Fundacją.

Wiesława Bogdańska promuje Gminę Kadzidło, spotyka się z kurpiowskimi emigrantami, prowadzi zajęcia warsztatowe dla amerykańskich dzieci, wzięła udział w słynnej Paradzie Pułaskiego.

Droga Doreno, bardzo dziękujemy za Twoją życzliwość i miłość do Kurpiowszczyzny!


Zdjęcia
(04.10.2023)Nowa droga w Brzozowej!


Brzozowa. Dobre wiadomości. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk. Rolnikom będzie łatwiej. Blisko 1700 metrów. Wartość inwestycji 339 948 zł.

Pomoc od Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielona na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego, to
150 000 zł. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy radnej Katarzynie Pawłowskiej, sołtys Kamili Ciemniewskiej, pracownikom Urzędu Wiesławowi Nasiadce i Marcie Stachelek, za wzorową współpracę. Vivat Gmina Kadzidło!


Zdjęcia
(04.10.2023)Uniwersytet Trzeciego Wieku zaskakuje!


Pięknie pracuje nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przygotowuje się do uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego.

Panie i Panowie powołali chór środowiskowy, którym kieruje Pani Maria Kowalska. Już 9 października będziemy mogli usłyszeć pierwsze muzyczne prezentacje. Brawo!


Zdjęcia
(04.10.2023)Coraz ładniej! Coraz zieleniej!


Upiększamy coraz to inne gminne tereny. Nareszcie przyszedł czas na otoczenie Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Gminnego Stadionu.

Już teraz pojawiają się nowe nasadzenia: drzewa ozdobne, krzewy, trawy, bluszcze. Zieleń uzupełnią solarne ładowarki do telefonów. To nowoczesne rozwiązanie jest pierwszym tego rodzaju w naszej Gminie.

Wspomniane zadania zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 150 000 złotych.

Wniosek złożony przez wójta Dariusza Łukaszewskiego zyskał uznanie Zarządu i Marszałka Struzika i został skierowany do dofinansowania. Dziękujemy!


Zdjęcia
(04.10.2023)Martyna Budziłek ze świetnym wynikiem!


Martyna Budziłek, nasza kadzidlańska biegaczka, pobiegła w biegu półmaratońskim w Rydze. Spisała się świetnie.

Zajęła siódme miejsce i okazała się najlepszą Polką. Przy okazji, wynikiem 01.22.41, pobiła rekord życiowy i pięknie cieszyła się demonstrując na mecie flagę Gminy Kadzidło. Brawo Martynko!


(03.10.2023)Zapraszamy na Piknik Sportowy Dla Dzieci


(28.09.2023)Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy


(28.09.2023)Szkoła dylewska z nową pracownią!


Urząd Marszałkowski. Umowa podpisana. Piękna pracownia komputerowa dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.

Nowe oprogramowanie i kilka innych niespodzianek. Dziękuję Marszałkom: Adamowi Struzikowi, Elżbiecie Lanc, Wiesławowi Raboszukowi, Janinie Ewie Orzełowskiej. Dziękuję dyrektorowi Mariuszowi Popielarzowi za życzliwość. Wartość pracowni to ponad 100 000 zł. Vivat Dylewo.


(28.09.2023)Remiza w Czarni gotowa!


Zakończyła się kolejna, ważna inwestycja. Strażacka jednostka, która funkcjonuje w Czarni, doczekała się nowej, pięknej remizy. Inwestycja kosztowała łącznie z zagospodarowaniem terenu ponad 700 000 zł. Dzięki zapobiegliwości wójta Dariusza Łukaszewskiego Gmina Kadzidło uzyskała znaczącą pomoc finansową od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pomoc ta wyniosła ponad 400 000 złotych.

Podczas uroczystego oddania remizy do użytku piękną homilię wygłosił ks. proboszcz Jan Wróbel. Przypomniał ideę remizy jako miejsca spotkania i wspólnej pracy. Do Czarni przybyli wspaniali goście: Elżbieta Lanc - wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław Augustyniak - radny Województwa Mazowieckiego, ks. Dziekan Ryszard Kłosiński - Proboszcz Parafii Kadzidło, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Mariusz Popielarz - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Stanisław Jastrzębski - wójt Gminy Długosiodło, Zdzisław Parzych - Komendant Gminny OSP, przewodnicząca Barbara Bączek, Aleksandra Pawluk - przewodnicząca KGW, Wiesława Willecka - sołtys wsi Czarnia, Kamila Ciemniewska - sołtys wsi Brzozowa, radni gminni, sołtysi, strażackie poczty sztandarowe z Dylewa, Wachu, Kadzidła, Gleby. Wspaniały poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Czarne Brzozy, które również uczestniczyły w uroczystości. Podziękowaniom i radości nie było końca.Wójt Dariusz Łukaszewski poświęcił swoje wystąpienie wspólnocie Czarni i Brzozowej, która dokonuje wspaniałych rzeczy, integruje mieszkańców, upomina się o ważne wartości. Włodarz podkreślił potrzebę codziennej, cierpliwej pracy samorządowej, szukania sojuszników, tworzenia wokół gminy dobrej, przyjaznej atmosfery. Jednostka OSP z Czarni jest jednostką bojową. Ratuje życie i mienie. Prezes Czesław Olender potrafił skupić wokół tej szlachetnej idei młodych i starszych druhów, którzy stworzyli prężną, dobrze wyszkoloną jednostkę.

Autorem projektu nowego budynku jest Lucjan Chojnowski. Prace wzorowo wykonała firma budowlana Mariusza Zygmunta.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do podjęcia się i wykonania tego niełatwego zadania. W sposób szczególny dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi, wicemarszałkom Elżbiecie Lanc, Ewie Janinie Orzełowskiej, Wiesławowi Raboszukowi, Rafałowi Rajkowskiemu, radnym Województwa Mazowieckiego.


Zdjęcia
(26.09.2023)Premiera filmu: "Dziwna historia"


(26.09.2023)Nowe drogi asfaltowe w Kadzidle oraz Wachu jeszcze w tym roku!


To kolejne dobre wiadomości. Jeszcze w tym roku Gmina Kadzidło rozpocznie budowę nowych dróg asfaltowych.

Jedna z nich powstanie w Wachu, w kolonii Tabory. Długość drogi: 1740 m, wartość inwestycji: 2 796 000 zł.

Druga droga powstanie w Kadzidle, przy powstającym przedszkolu i żłobku. Powstaną tutaj nowe miejsca parkingowe, ulica zostanie oświetlona. Długość ulicy to blisko 400 metrów. Wartość inwestycji 1 300 000 zł.

Te ważne inwestycje zyskały finansową pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego. Samorząd przychylił się do wniosku wójta Dariusza Łukaszewskiego i przekazał następujące środki Gminie Kadzidło: Wach - 1 700 000 zł. Kadzidło: 800 000 zł.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego, marszałkowi Adamowi Struzikowi, wicemarszałkom: Elżbiecie Lanc, Janinie Ewie Orzełowskiej, Wiesławowi Raboszukowi, Rafałowi Rajkowskiemu.

Szanowni Państwo, to naprawdę dobre wiadomości. Ten rok zamkniemy kolejnymi inwestycjami drogowymi o łącznej wartości 4 000 000 zł. Vivat Gmina Kadzidło!(26.09.2023)Gminne inwestycje. Świetlica wiejska w miejscowości Siarcza Łąka została wyremontowana


W ramach zadania wykonano:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe, tj:
- rozbiórka ścian z cegły wapienno-piaskowej i gazobetonu,
- rozbiórka ścian - poszerzenie otworów drzwiowych,
- rozbiórka istniejących posadzek z wykładziny PCV i terakoty,
- demontaż drzwi (drzwi płytowe drewniane zawieszane na ościeżnicach drewnianych regulowanych),
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
- demontaż okna, wykucie otworu w ścianie zewnętrznej.

Roboty remontowe i adaptacyjne ogólnobudowlane, tj:
- przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych ścian z gazobetonu i wykończenie ich płytą g-k z gładzią gipsową,
- wykonanie nadproży ścian konstrukcyjnych,
- naprawa tynków, wykonanie gładzi,
- wymiana drzwi,
- montaż urządzeń sanitarnych i dodatkowego wyposażenia toalet,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie nowych posadzek z płyt gresowych,
- usprawnienie istniejącej wentylacji,
- wstawienie drzwi tarasowych,
- zabudowa przewodów instalacyjnych płytą g-k,
- zamurowanie otworów drzwiowych,
- roboty branży sanitarnej w zakresie wod. - kan. między innymi: wymiana i montaż urządzeń sanitarnych, ze zmianami i wykonaniem nowych podejść do tych urządzeń,
- roboty branży elektrycznej - adaptacja instalacji elektrycznej, wykonanie gniazd i oświetlenia,
- wykonanie tarasu rekreacyjnego,
- modernizację schodów wejściowych i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom i wzorcowej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja tej inwestycji kosztowała
403 095,00 zł.

Kwotę w wysokości 241 850,00 zł Gmina Kadzidło pozyskała od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wnioskodawca, wójt Dariusz Łukaszewski dziękuje Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Zarządowi, radnym wojewódzkim za okazaną życzliwość i przekazane środki finansowe.


Zdjęcia
(25.09.2023)Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce!


16 września odbyły się w Ostrołęce Kurpiowskie Targi Rolnicze, organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W tym ważnym przedsięwzięciu wziął udział wójt Dariusz Łukaszewski. Włodarz podziękował dyrektorowi Bogdanowi Bagińskiemu za zaproszenie, spotkał się z zaproszonymi Gośćmi, wystawcami, producentami, twórcami ludowymi.

Dyrektor Bogdan Bagiński, który nadzoruje, m.in. kadzidlański Ośrodek Doradztwa Rolniczego, podziękował wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu, za wzorową współpracę oraz świetne warunki stworzone w Urzędzie Gminy, dzięki którym rolnicy mogą cieszyć się z kompleksowej obsługi. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kadzidle otrzymał nieodpłatne pomieszczenie, nieodpłatną obsługę telefoniczną, nieodpłatnie korzysta z energii, kserokopiarki, faksu, łączy internetowych.

Wójt Dariusz Łukaszewski zaprosił Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz dyrektora Bogdana Bagińskiego do Kadzidła, wyrażając nadzieję, że przyszłoroczne Kurpiowskie Targi Rolnicze, odbędą się właśnie w Kadzidle, zaś w latach kolejnych, w pozostałych gminach Powiatu Ostrołęckiego.


Zdjęcia
(21.09.2023)Happening poetycki w Kadzidle!


To było święto poezji i radości. Uczniowie szkół samorządowych oraz organizatorzy przygotowali znakomite widowisko. Nie zabrakło recytacji, śpiewu, teatru, pleneru malarskiego, niespodzianek, słodkości, upominków.

Uczestnicy happeningu mądrze upomnieli się o świat wrażliwy i dali ładne świadectwo przywiązania do pięknych wartości.

Happeningowe spotkanie zorganizowali: wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych, dyrektorzy szkół samorządowych. Organizatorów wsparli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora.


Zdjęcia
(21.09.2023)Przygotowujemy rozbudowę kadzidlańskiej oczyszczalni


Od kilkunastu tygodni trwają prace koncepcyjne, których finałem będzie dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy kadzidlańskiej oczyszczalni ścieków. Dokumentację przygotowuje Aleksandra Wasilak oraz firma OM PROJEKT z Ostródy.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków to potrzebne, ale i bardzo kosztowne zadanie. Gmina Kadzidło weźmie udział w konkursach unijnych, które dają szansę na pozyskanie znaczących środków finansowych. Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni będzie można rozbudować sieć kanalizacyjną w Dylewie i kolejnych gminnych miejscowościach.


Zdjęcia
(21.09.2023)Leszek Zugaj
"Historia administracji w Gminie Kadzidło"


Leszek Zugaj. "Historia administracji w Gminie Kadzidło". Słowo wprowadzające: Dariusz Łukaszewski. Przygotował do druku: Bartosz Duda. Biblioteczka Kurpiowska nr 48. Kadzidło 2023.

Potrzebna książka. Kawał naszej wspólnej historii. Wiele map, starych i nowych fotografii, zestawień, tabel, wycinków prasowych. Książka, która porządkuje mocno porwane dzieje, częste zmiany, także te administracyjne. Lektura konieczna dla miłośników lokalności, kurpiowskiej, małej Ojczyzny. Rozległa przestrzeń czasu, od okresu staropolskiego, po teraźniejszość. Niechaj to kompendium trafi do szkół, gminnych i powiatowych bibliotek, także do naszych domów.


Więcej
(19.09.2023)Vivat Kamil Pecela!


Kamil Pecela, znakomity tłumacz, Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło, otrzymał prestiżową nagrodę św. Hieronima.

Jest to nagroda Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej oraz Litewskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, przyznawana dla najlepszych tłumaczy literatury litewskiej na języki obce oraz literatur obcych na język litewski.

Drogi Kamilu, wielka radość, wiele gratulacji, ależ jesteśmy z Ciebie dumni! Dalszych sukcesów, powodzenia we wszelkich poczynaniach!


(19.09.2023)Zbigniew Herbert - 17 IX


Józefowi Czapskiemu

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły
nie rozstąpi się w przepaść

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów
rycerze śpiący w górach będą spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności
będą czyścili swoje muzealne bronie
przysięgali na ptaka i na dwa kolory

A potem tak jak zawsze - łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedza że jesteśmy - sami

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu
najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win(19.09.2023)"Wszystko jest poezją" - happening poetycki


(19.09.2023)Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej!


Termin: 8 października (niedziela).

Miejsce: Boiska Orlik w Kadzidle i Dylewie.

Kategoria wiekowa: open (UWAGA! 2009 i starsi. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia zgód rodziców na udział w zawodach o następującej treści: Wyrażam zgodę na udział syna/córki w Mistrzostwach Gminy w Piłce Nożnej w dniu 8 października, które zostaną rozegrane w Kadzidle i Dylewie i ponoszę wszelką odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu. Podpis Rodzica/opiekuna prawnego).

Skład drużyn: 5 + bramkarz (+ maksymalnie czterech rezerwowych).

UWAGA: Uczestnikami turnieju mogą być tylko mieszkańcy Gminy Kadzidło (obowiązują dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku naruszenia tego punktu regulaminu drużyna zostanie zdyskwalifikowana).

Nagrody:
1. Miejsce: 1200 zł.
2. Miejsce: 700 zł.
3. Miejsce: 500 zł.
4. Miejsce: 300 zł.
5. Puchary
6. Statuetki
7. Niespodzianki

Nagrody indywidualne:
Król strzelców: 200 zł.
Najskuteczniejszy bramkarz: 200 zł. (wybierany z czterech najlepszych zespołów).
MVP: 200 zł.

Termin zgłaszania drużyn. 2 października.
Termin losowania grup: 4 października (środa), godz. 18.00, Centrum Kultury Kurpiowskiej (w obecności kapitanów drużyn).

UWAGA: w nazwie drużyny musi znaleźć się nazwa konkretnej miejscowości!

Adres pod który należy dokonać zgłoszenia: dariusz.lukaszewski1@wp.pl

Serdecznie zapraszamy:

Organizator: Gmina Kadzidło.(19.09.2023)Skrzypce!


Marcin, Aleksander, Darek, Kadzidlańska Szkoła Tradycji. Dziękuję Rodzicom za wzorową współpracę.


(19.09.2023)Elżbieta Ficowska. "Podanie czyli wakacje w Sosnowiance"


Elżbieta Ficowska. "Podanie czyli wakacje w Sosnowiance". Słowo redakcyjne: Dariusz Łukaszewski. Dobre słowo na początek: Cezary Łazarewicz. Wydawca: Urząd Gminy w Kadzidle. Druk i oprawa: Bartosz Duda. Kadzidło 2023.

Piękna i ważna książka na piękny i ważny jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej. To już pięćdziesiąty tytuł naszej serii wydawniczej. Pięćdziesiąty i to jaki. Z Elżbietą Ficowską i Cezarym Łazarewiczem w rolach głównych.

Wydane właśnie opowiadanie ukazało się pierwotnie w paryskiej Kulturze, czterdzieści pięć lat temu. Zostało podpisane pseudonimem Irena Borowiecka. W latach siedemdziesiątych mąż Elżbiety Ficowskiej, Jerzy Ficowski, znakomity poeta, strażnik pamięci o Brunonie Schulzu, odkrywca legendarnej Papuszy, objęty był zakazem druku. Władza komunistyczna, gierkowska, chwiała się wówczas, mnożyła represje wobec niepokornych. Stąd ostrożność i samej Elżbiety Ficowskiej, współpracującej również z opozycją antykomunistyczną.

Opowiadanie ukazuje absurdy kraju zniewolonego, absurdy władzy autorytarnej, rozpad więzi społecznych, lokalnych wspólnot, degradację prowincji, zaszczute społeczeństwo, zbiurokratyzowaną władzę, atmosferę podejrzliwości oraz inwigilacji, także próby samoorganizowania się społeczeństwa, wyjścia poza kokon zależności stworzony przez rządzących.

Elżbieta Ficowska, urodziła się w warszawskim getcie. Ocalona przez Irenę Sendlerową. Z czułością mówi o dwóch Matkach: Heni Koppel vel Koper oraz Stanisławie Bussoldowej. Depozytariuszka srebrnej łyżeczki, jedynej, prawdziwej metryki. Strażniczka pamięci o mężu Jerzym Ficowskim. Autorka książek, słuchowisk oraz tekstów piosenek. Teksty podpisywała nazwiskiem Elżbieta Bussold albo pseudonimem Irena Borowiecka. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z antykomunistyczną opozycją. Współpracowała z Niezależną Oficyną wydawniczą NOWA oraz Komitetem Prymasowskim.

W wolnej Polsce była doradczynią i rzeczniczką prasową ministra Jacka Kuronia. Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu. Znakomita pedagożka. Przyjaciółka młodych ludzi, których chętnie zaprasza do swojego magicznego mieszkania. To właśnie Tam odbywają się nieszablonowe lekcje o tolerancji, potrzebie czynienia dobra, odpowiedzialności za siebie i świat. Admiratorka kultury romskiej. Zaraża optymizmem i pogodą ducha. Jej osobiste świadectwo staje się niezwykłym zaproszeniem do obywatelskiej i osobistej odwagi. Nie znosi przemocy, języka nienawiści, jakiejkolwiek próby wykluczenia. Orędowniczka świata otwartego i praw kobiet. Zadeklarowana demokratka. Zawsze po stronie słabszych i pokrzywdzonych. Powtarza, że uśmiech jest uśmiechem Boga, znakiem miłości, którą należy pomnażać i rozdawać napotkanym ludziom. Najwyższego nie szuka w chmurach, tylko w każdym napotkanym człowieku, także w sobie, w niezwykłym losie żydowskiej dziewczynki, uratowanej na chwilę przed zagładą.

Wyróżniona, za działalność opozycyjną, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Patronka Wiosek Dziecięcych SOS. Uhonorowana za tę aktywność Dyplomem "Przyjaciela Dzieci". Honorowa Obywatelka Gminy Kadzidło.


(14.09.2023)Konkurs na hasło reklamowe!


Drodzy Państwo, zapraszam do udziału w konkursie na hasło reklamowe najcelniej opisujące Gminę Kadzidło.

Hasło musi być lapidarne, złożone z dwóch, trzech wyrazów, wedle wzoru: "Cukier krzepi", "Kocham Kurpie". Musi mieć charakter hasła reklamowego, którego istotą jest coś charakterystycznego dla naszej Gminy i Kurpiowszczyzny.

Propozycje proszę przesyłać na adres: dariusz.lukaszewski1@wp.pl, do dnia 30 września (sobota) 2023 r.

Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone ciekawymi książkami. Zwycięzca otrzyma zestaw książek oraz zaproszenie od wójta na dobrą kawę i pogawędkę. Miłej zabawy.(14.09.2023)Potańcówka już 16 września!


Zapraszamy wszystkich chętnych na ostatnią w tym roku potańcówkę pod chmurką. W najbliższą sobotę, 16 września, spotykamy się przy Centrum Kultury Kurpiowskiej, przed sceną zewnętrzną, o godzinie 18.00.

Tańce potrwają do godziny 22.00. Przygrywać będzie dj Ares! Serdecznie zapraszamy!(14.09.2023)Gminne inwestycje. Wiaty przystankowe w miejscowości Wach zostały oświetlone


W ramach zadania wykonano oświetlenie trzech wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka w miejscowości Wach. Zamontowano na trzech słupach trzy lampy uliczne solarne typu LED, które oświetlają istniejące wiaty przystankowe.

Wykonanie oświetlenia poprawiło bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji autobusowej. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom i wzorcowej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja tej inwestycji kosztowała
20 000,00 zł. Połowę tej kwoty Gmina Kadzidło pozyskała od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - "Mazowsze dla sołectw 2023".

Wnioskodawca, wójt Dariusz Łukaszewski dziękuje Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Zarządowi, radnym wojewódzkim za okazaną życzliwość i przekazane środki finansowe.


Zdjęcia
(14.09.2023)Ogniska i pieczone ziemniaki w Brzozówce!


Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozówki zaskakuje nowymi pomysłami. Tym razem mieszkańcy wsi, wójt Dariusz Łukaszewski z Małżonką, radny Stanisław Aptacy z Małżonką, spotkali się przy fantastycznych ogniskach.

Nie zabrakło muzyki i pieczonych ziemniaków, ale również smalcu, piwa kozicowego, kiełbasek z grilla, smacznych deserów, cytrynowej wody. Wszystko to przygotowały Panie z Brzozówki, nad których piękną pracą czuwała Pani sołtys Dorota Gregorczyk. Warto dodać, że tuż obok wiejskiego placu, bierze swój początek nowa droga bitumiczna, którą Gmina wybudowała za blisko trzy miliony. To było radosne spotkanie. Bardzo dziękujemy!


Zdjęcia
(12.09.2023)Piękna remiza strażacka w Czarni
Prace zostały zakończone!


Zakończyła się budowa budynku remizy strażackiej w Czarni. Ta pożyteczna inwestycja kosztowała 650 000 złotych. Owocnie zakończyły się zabiegi wójta Dariusza Łukaszewskiego o dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego, z marszałkiem Adamem Struzikiem na czele, dodał do inwestycji ponad 400 tysięcy złotych.

Zadanie pn. Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinasowania - 407 238,00zł.
Budynek zaprojektowało biuro Doroty Długołęckiej. Całość zaleca się lekkością i funkcjonalnością, ładnie wpisuje się w zabudowę pobliskiego kościoła, mieści w sobie garaż, łazienki, salę spotkań i pomieszczenie kuchenne. Inspektorem budowy była Danuta Klimut, zaś wzorowym wykonawcą Mariusz Zygmunt. Wójt Gminy Dariusz Łukaszewski podkreślił podczas procedury odbiorczej wartość współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, życzliwość Zarządu dla małych wspólnot lokalnych, cenne poczucie solidarności mazowieckiej, pogratulował również strażakom z Czarni, którzy stworzyli mocną, dobrze wyszkoloną jednostkę, niosącą pomoc, ratującą życie i mienie.

W spotkaniu uczestniczyli również Czesław Olender - prezes OSP, druhny i druhowie tej aktywnej jednostki, radna Katarzyna Pawłowska, sołtys Wiesława Willecka, komendant Zdzisław Parzych, inspektorzy nadzoru i Pan Stanisław Strojek, znakomity kierownik budowy.

Vivat Samorząd Województwa Mazowieckiego!

Vivat Gmina Kadzidło!


Zdjęcia
(12.09.2023)Skrzypce! Skrzypce! Skrzypce!


Drodzy, zdolni, muzykalni, ogłaszamy kolejny rok z Kurpiowską Szkołą Tradycji.

Uczymy dzieci tradycyjnej, skrzypcowej muzyki kurpiowskiej. Gmina Kadzidło współfinansuje te zajęcia.

Gry na skrzypcach uczy Marcin Drabik, znakomity muzyk, pedagog, popularyzator kultury kurpiowskiej.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku do 15 lat. Kontakt: Marcin Drabik: 502-112-060. Zajęcia odbywają się w Kadzidle.

Najmilej zapraszam.

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


(12.09.2023)Radosny piknik w Glebie!


Zgoda buduje. To był piękny piknik. Na wysokości zadania stanęło Koło Gospodyń Wiejskich oraz sama szefowa Wioletta Kita.

Nie odmówili pomocy strażacy-ochotnicy z prezesem Zdzisławem Pokorą oraz niezawodny sołtys Adam Tabaka z radą sołecką. Było słodko. Smacznie. Ale również mądrze, gdyż druhowie uczyli chętnych zasad pierwszej pomocy. Za piękną pracę dziękował wszystkim wójt Dariusz Łukaszewski, który podkreślił potrzebę budowania trwałych wspólnot lokalnych. W spotkaniu wzięli również udział starosta Stanisław Kubeł, dyrektor Paweł Natkowski, dyrektor Mariusz Popielarz oraz wielu mieszkańców Gleby oraz pobliskich wsi.

Dziękujemy za piękne spotkanie, wspaniałe pomysły i życzliwe przyjęcie.


Zdjęcia
(12.09.2023)Bezpłatne badania tarczycy wraz z konsultacją lekarską
W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 18-75 lat zamieszkałe w powiecie ostrołęckim. Badania odbędą się w miejscowościach Kadzidło, Myszyniec oraz Rzekuń.

Każdy uczestnik programu będzie miał możliwość skorzystania z teleporady lekarskiej, podczas której zostaną omówione wyniki i dalsze zalecenia.

Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu:
+48 800 808 006

Miejsca wykonywania bezpłatnych badań:

- Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu
ul. Kasztanowa 16C
07-430 Myszyniec

- NZOZ Przychodnia Lekarska w Rzekuniu
ul. Szkolna 21
07-411 Rzekuń

- Centrum MEDICAL w Kadzidle
ul. Handlowa 5
07-420 Kadzidło(11.09.2023)Dożynki Parafialno-Gminne.
Turniej Wsi! Koncertowo!


To były piękne, udane Dożynki. Uroczysta Msza Święta, jedenaście cudownych wieńców, potrawy dożynkowe, prześmieszne strachy, emocjonujący Turniej Wsi, dmuchańce, różnorodne koncerty, wszystko to złożyło się na nasze tegoroczne Święto Plonów.

Ks. Proboszcz Ryszard Kłosiński dziękował rolnikom za trudną, ciężką, owocną pracę. Piękny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Kadzidła do Zagrody. Przygrywała Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Stanisława Gawrycha. W Zagrodzie starostowie dożynkowi, sołtys wsi Kadzidła Jan Jasiński i Wioletta Kita z Koła Gospodyń Wiejskich z Gleby, przekazali na ręce wójta Dariusza Łukaszewskiego chleb, który wójt obiecał sprawiedliwie dzielić.

Pierwsze miejsce w Turnieju Wsi zajęły Tatary, które minimalnie wyprzedziły Chudek i Glebę. Pozostałe miejsca zajęły drużyny z Wachu, Golanki, Kadzidła, Czarni i Brzozowej. Rywalizację oceniała komisja, którą tworzyły: dyrektor Wiesława Sobiech, Elżbieta Sadłowska, Małgorzata Gadomska.

Dożynkowymi Gośćmi byli: Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Kacper Sakowicz - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, radni wojewódzcy Mirosław Augustyniak i Marcin Grabowski, starosta Stanisław Kubeł, Mariusz Popielarz - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Sekretarz Miasta Ostrołęka Aneta Gutowska-Grucelska, radni, sołtysi, mieszkańcy Gminy Kadzidło oraz Powiatu Ostrołęckiego, także Kurpie ze Stanów Zjednoczonych, którym Dożynki bardzo przypadły do gustu.

Tego dnia koncertowali w Kadzidle: Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Wachu, grupa akordeonowa pod kierunkiem Arkadiusza Korytkowskiego, niezwykły zespół mandolinowo-śpiewaczy Benissimo Mandolin Orchestra z Korei Południowej oraz Ineska Winter i roztańczony zespół Mejk. Zabawę wiejską poprowadził Zespół Everest! Dzieci bawiły się zaś przy Orliku, gdzie królowały dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, mini-bungee, baseny z łódeczkami.

Tegoroczne Dożynki zorganizowali: wójt Dariusz Łukaszewski, ks. proboszcz Ryszard Kłosiński, Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia byli: Urząd Gminy Kadzidło, Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, Kadzidlańska Ochotnicza Straż Pożarna, Filharmonia Kameralna Witolda Lutosławskiego z Łomży, Strażacka Orkiestra Dęta z Kadzidła, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Policja Państwowa.

Dożynki Parafialno-Gminne finansowała Gmina Kadzidło. Partnerami finansowymi przedsięwzięcia byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Ostrołęcki.

Wójt Gminy Kadzidło raz jeszcze składa wiele podziękowań wszystkim rolnikom, za ich ciężką, bardzo pożyteczną, pracę. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do Autorek wieńców dożynkowych, Kół Gospodyń Wiejskich, przygotowujących dożynkowe stoły, także twórców ludowych i wystawców. Dziękujemy również mieszkańcom Kadzidła i okolicznych wsi za liczną obecność i znakomitą zabawę.


Zdjęcia
(07.09.2023)Przedszkole i żłobek. Blisko, coraz bliżej!


Przedszkole i żłobek jeszcze w budowie. Firma Rembud ma czas do końca grudnia. Nie ma większych opóźnień. Cieszą prace zewnętrze. Widać już parkingi, drogę wewnętrzną, przyszłe place zabaw, rysują się kontury boisk i miejsc pod altany.

W gabinetach dyrektora, pedagoga, logopedy, w pokoju nauczycielskim wkrótce pojawią się wykładziny. W łazienkach widać już glazurę, w kuchni zamontowano pierwsze urządzenia. Wkrótce nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, montaż zabawek, zakupy wyposażenia, wiele różnych prac porządkowych. Wielka radość.

Wartość tej długo oczekiwanej inwestycji wynosi blisko
18 000 000 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, ponad
17 000 000 złotych. Dołożyliśmy wielu starań, wielu argumentów, wiele czasu, by przekonać naszych mecenasów do poniesienia przeogromnych kosztów.

Obiekt, na dwieście miejsc, już teraz cieszy oko i bardzo interesuje Rodziców. Mamy szczerą nadzieję, że to samorządowe przedszkole i samorządowy żłobek, mocno wpiszą się w gminny pejzaż i ułatwią codzienne życie.


Zdjęcia
(07.09.2023)Parking w Strzałkach gotowy!


Strzałki doczekały się parkingu. Zaowocowała współpraca pomiędzy wójtem Dariuszem Łukaszewskim a starostą Stanisławem Kubłem.

Na wniosek wójta starosta przekazał na rzecz Gminy Kadzidło kostkę brukową. Gmina wyłożyła ponad 60 000 złotych i zleciła wykonanie pracy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wartość tej inwestycji to niemal 80 000 złotych. Prezes Adam Białobrzeski wzorowo pokierował pracami. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Vivat Gmina Kadzidło.


(07.09.2023)Mazowiecki Teatr Muzyczny w Kadzidle!


To był piękny, magiczny, wzruszający wieczór. Wystąpili w Kadzidle artyści i muzycy Mazowieckiego Teatru Muzycznego, którzy przyjechali na zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego.

Dziękujemy za życzliwość Panu marszałkowi Adamowi Struzikowi, Pani wicemarszałek Elżbiecie Lanc, Panu dyrektorowi Mariuszowi Popielarzowi, Pani dyrektor Iwonie Wujastyk. Widowisko muzyczne "Dla Ciebie śpiewałem..." wyreżyserowała Beata Redo-Dobber. Zostało ono zadedykowane Janowi Kiepurze, Marcie Eggerth, Hance Ordonównie, Eugeniuszowi Bodo. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wiele znakomitych, przedwojennych przebojów: "Brunetki, blondynki", "Ach, te baby", "Miłość Ci wszystko wybaczy", "Umówiłem się z nią na dziewiątą". Nie zabrakło smakowitych scen teatralnych, tanecznych, pięknych strojów, śmiałych kreacji, ciekawej scenografii, owacji na stojąco.

Poprzez dawno przepadły czas poprowadził wszystkich Jacek Kawalec. Wystąpili: Sebastian Mech (Jan Kiepura), Anna Gigiel (Marta Eggerth), Monika Dryl (Hanka Ordonówna), Marcin Wortmann (Eugeniusz Bodo). Tańczyli: Łucja Pluta, Julia Witczak, Santiago Bello, Bartłomiej Kamiński, grali zaś: Maciej Przestrzelski (skrzypce), Bartosz Kołsut (bandoneon/akordeon), Mateusz Gramburg (fortepian), Andrzej Zielak (kontrabas), Marcin Jahr (instrumenty perkusyjne).

To niezwykłe spotkanie zorganizowali: Marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Elżbieta Lanc, wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych. Dziękujemy pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej i Publicznej Bibliotece za wzorową współpracę. Dziękujemy znakomitej publiczności za obecność i wiele ciepłych słów zachęty do dalszej pracy.


Zdjęcia
(06.09.2023)Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023 r.
Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2023 r. obowiązywanie trzech stopni alarmowych.Więcej
(05.09.2023)


UWAGA! Konkurs fotograficzny! Uwaga miłośnicy fotografii!


1. Uczestnik konkursu musi wykonać, bądź przedstawić 25 zdjęć.
2. Po jednym zdjęciu wykonujemy w każdym sołectwie Gminy Kadzidło (są 24 sołectwa), zdjęcie dodatkowe należy wykonać w Karasce (która nie jest sołectwem).
3. Tematyka zdjęć dowolna, dowolne miejsce wykonania zdjęcia. Minimalna rozdzielczość: 300 dpi. Pozostałe wymagania techniczne: wymiary: 4961 piks. x 3508 piks.
4. Udział w konkursie i nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć w kalendarzu gminnym, który przygotowujemy na kolejny rok oraz zgodą na wykorzystanie zdjęć podczas wystawy pokonkursowej!
5. Nagrody:
I nagroda - 1500 zł.
II nagroda - 1200 zł.
III nagroda - 1000 zł.
dwa wyróżniania - po 500 zł.
GRAND PRIX - najciekawsze zdjęcie konkursu: 500 zł.
6. Oceniane będą tylko kompletne zestawy obejmujące 25 zdjęć.
7. Za wykorzystanie zdjęcia z zestawu, który nie został nagrodzony Autor otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł.
8. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kadzidło.
9. Prace należy dostarczyć w formie tradycyjnej oraz poprzez pocztę elektroniczną (dariusz.lukaszewski1@wp.pl) oraz messengera.
10. Termin dostarczenia prac: 30 września 2023 r.
11. Każde zdjęcie musi być opisane poprzez nazwę miejscowości, gdzie zostało wykonane, imię, nazwisko, nr telefonu.
12. Adresaci konkursu: bez ograniczeń, bez względu na miejsce zamieszkania!
12. Organizatorzy: Wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.(31.08.2023)Piękny Jubileusz Zdzisława Bziukiewicza!
Nagrodzona również Laura Bziukiewiczowa!


W sobotę, 26 sierpnia, w Wachu, w tamtejszym Muzeum Kurpiowskim, odbył się benefis Zdzisława Bziukiewicza, znakomitego bursztyniarza, artysty kurpiowskiego, badacza kurpiowskich tradycji.

Tego dnia przyjechali do Wachu zacni Goście, samorządowcy, dyrektorzy placówek kultury, etnografowie, folkloryści, kurpiowscy tancerze, śpiewacy, miłośnicy Kurpiowszczyzny. Gości witali Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie, gospodarze tego wyjątkowego miejsca. Nie zabrakło przemówień, honorów, wyróżnień, upominków, ciekawych rozmów o kulturze.

Zdzisław Bziukiewicz od czterdziestu pięciu lat zajmuje się bursztynem. Pochodzi ze znanej, bursztyniarskiej rodziny. Z pasją kultywuje tradycje, naucza, prowadzi warsztaty. Wspólnie z Laurą, bardzo uzdolnioną Małżonką, stworzyli wyjątkowe Muzeum Kurpiowskie, w którym gromadzą tysiące eksponatów.

Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie zostali wyróżnieni bardzo prestiżowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medale wręczył dyrektor Kacper Sakowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kacper Sakowicz podkreślił, że Kurpiowszczyzna zachwyca, i potrafi pielęgnować swoje najwspanialsze tradycje. Wójt Dariusz Łukaszewski, który był pomysłodawcą uhonorowania Laury i Zdzisława Bziukiewiczów, podziękował za przyjęcie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Kulturalne Kurpianka. Wyróżnienia i listy gratulacyjne dostojnemu Jubilatowi wręczyli również poseł i wiceminister Arkadiusz Czartoryski, dyrektor Dariusz Mierzejewski (w imieniu Marszałka Adama Struzika) wójt Dariusz Łukaszewski, prezes Mirosław Grzyb, starosta Stanisław Kubeł oraz wielu kolejnych Gości. Dodatkowym upominkiem była książka poświęcona wachowskiemu Muzeum, autorstwa Katarzyny i Krzysztofa Braunów. Książkę wydał Urząd Gminy w Kadzidle, w serii Biblioteczka Kurpiowska.

Gratulujemy serdecznie Zdzisławowi Bziukiewiczowi za niezwykłą pasję, owocną pracę na rzecz Kurpiowszczyzny. Kłaniamy się nisko Laurze Bziukiewiczowej, która tak cierpliwie wzbogaca Kurpie.

W Jubileuszu Zdzisława Bziukiewicza wzięli udział:
- Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski
- Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kacper Sakowicz
- Krzysztof, Małgorzata, Katarzyna Braunowie
- Starosta Stanisław Kubeł
- Wicestarosta Joanna Michalska-Reda
- Wójt Dariusz Łukaszewski
- Z-ca Wójta Gminy Purda Marek Reda
- dyrektor Dariusz Mierzejewski (reprezentujący również Marszałka Adama Struzika)
- kierownik Agnieszka Krupińska (reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego)
- dyrektor Paulina Bronowicz-Chojak (Muzeum Północno-Mazowieckie)
- Janusz Pawlak (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)
- Paweł Łaszczych (Kapela Kurpiowska, Zespół Kurpianka)
- Prezes Mirosław Grzyb oraz wiceprezes Iwona Choroszewska-Zyśk (Związek Kurpiów)
- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Wachu
- Wydawnictwo Literackiemu Białe Pióro
- Pisarka Małgorzata Laska
- Media: Tygodnik Ostrołęcki, portale: eostroleka, terazostroleka, moja ostroleka.


Zdjęcia
(29.08.2023)Informacja dla rolników


Szanowni rolnicy,

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.


Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:
- posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych
- którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR.Więcej
(29.08.2023)Piękny piknik profilaktyczny w Dylewie!


To było znakomicie przygotowane spotkanie. To był wzorowy, wspólnotowy piknik profilaktyczny.

W Dylewie, przed szkołą, prezentowali się nauczyciele i uczniowie szkół samorządowych. Nie zabrakło twórców ludowych, koła myśliwskiego Omulew, druhów z dylewskiej OSP, Wydziału Profilaktycznego z Komendy Miejskiej Policji, ogromnej ilości dmuchańców, gier, konkursów, piłkarskich emocji, smakowitych kulinarów, rejbaka, waty cukrowej, foto-budki, egzotycznych alpak, słodkich nagród. Frekwencja dopisała. Pogoda również.

Spotkanie otworzył wójt Dariusz Łukaszewski, pomysłodawca całego wydarzenia, który podkreślił, że warto tworzyć ciekawe, inspirujące wydarzenia, z mocnym przesłaniem antyuzależnieniowym. Zabawa bez alkoholu, agresji, narkotyków, dopalaczy świetnie inspiruje, pozwala mądrzej cenić różnorodny świat, wspaniale rozwija osobowość.

Wójt Dariusz Łukaszewski dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom Dylewa oraz Gminy Kadzidło, którzy wybrali taką formułę spotkania, w szczególności zaś:
- radnym Marianowi Pajce i Janowi Kaczyńskiemu
- sołtysowi Henrykowi Sadłowskiemu
- dyrektor Hannie Politowskiej, nauczycielom, pracownikom dylewskiej szkoły
- dyrektorom szkół samorzadowych Halinie Prusaczyk, Józefowi Kojtkowi, Marcie Pabich oraz nauczycielom, za owocną obecność oraz życzliwość
- dyrektorom Wiesławie Sobiech i Grzegorzowi Parzychowi oraz pracownikom Centrum Kultury Kurpiowskiej i Publicznej Biblioteki w Kadzidle.
- jednostce OSP w Dylewie z prezesem Stanisławem Kurem na czele
- Kołu Gospodyń Wiejskich, z przewodniczącą Anną Sadłowską.
- Kołu Myśliwskiemu Omulew, ze Sławomirem Stodolskim na czele
- Radzie Rodziców funkcjonującej przy ZPO w Dylewie
- Policji Państwowej - Wydziałowi Profilaktyki oraz komendantowi Mirosławowi Olszewskiemu
- Twórcom ludowym z Gminy Kadzidło
- Zespołowi Kurpianka z Kadzidła oraz kierownikowi Pawłowi Łaszczychowi
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drodzy Państwo, wiele podziękowań za wspólnotą, świetną pracę! W części wieczornej świetną zabawę zapewnili dj Arek i dj Przemek. Dziękujemy.


Zdjęcia
(29.08.2023)Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP w Wachu


W dniu 17 sierpnia 2023 roku w strażnicy OSP Wach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu "Program ochrony interesów pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne".

Gmina Kadzidło zakupiła sprzęt za łączną kwotę 30 421,80zł. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 30 000,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 421,80 zł.
W ramach tych środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu zakupiono: 4 komplety dwuczęściowego ubrania specjalnego, hełmy strażackie - szt. 4, rękawice specjalne - par 4, uniwersalne narzędzie ratownicze dielektryczny Halligan - szt. 1, latarki kątowe akumulatorowe - szt. 4, piłę spalinową do drewna - szt. 1, węże tłoczne W52 - szt. 6, W75 - szt. 2, ubranie koszarowe strażaka - 4 kpl.

W uroczystym przekazaniu wzięli udział Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy, Barbara Bączek - przewodnicząca Rady Gminy, Zdzisław Cymek - radny, Dariusz Koczkodan - sołtys wsi Wach, Zdzisław Parzych - komendant gminny OSP oraz Paweł Gąska - Prezes ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy skuteczności działania jednostki OSP Wach, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Komendant Gminny OSP


Zdjęcia
(29.08.2023)Elżbieta Ficowska naszą Autorką!


Z ogromną radością dzielę się informacją, że legendarna Elżbieta Ficowska dołączyła do Autorek serii wydawniczej Biblioteczka Kurpiowska. Już wkrótce ukaże się naszym nakładem książka pt. "Podanie czyli wakacje w Sosnowiance".

Pierwotnie, ten arcyciekawy tekst, ukazał się w paryskiej Kulturze, emigracyjnym piśmie Jerzego Giedroycia. Było to czterdzieści pięć lat temu. Wówczas Autorka posługiwała się pseudonimem Irena Borowiecka, samo zaś opowiadanie było wnikliwą satyrą na peerelowską rzeczywistość, ówczesny konformizm, prowincjonalną stagnację. Przy okazji jednak, uważny czytelnik może odczytać także głębszy wątek, nazwijmy go opisem mozolnego tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w zainfekowanym propagandą kraju, opisem pierwszych prób organizowania się pokrzywdzonych przez władzę, pierwszych prób samoorganizacji tłamszonych przez reżim Polaków. To celne studium może śmiało pełnić rolę materiału źródłowego do badania tamtego fragmentu naszych dziejów.

Książka Elżbiety Ficowskiej będzie jubileuszowym, pięćdziesiątym tytułem naszej serii wydawniczej. Dziękujemy życzliwej Autorce za decyzję i wiele słów zachęty. Ogromnym wyróżnieniem pozostanie dla nas słowo wstępne, napisane, specjalnie na potrzeby książki, przez znakomitego dziennikarza Cezarego Łazarewicza, cenionego reportażysty, laureata Nagrody Nike. Bardzo dziękujemy za tę nieszablonową współpracę.

W sposób szczególny dziękuję Andrzejowi Bernhardtowi oraz Instytutowi Literackiemu KULTURA za bezgraniczną, wzruszającą życzliwość, okazaną nie tylko podczas pracy nad wydaniem książkowym wspomnianego opowiadania, ale również podczas niezapomnianej rozmowy telefonicznej. Wiele podziękowań kieruję w stronę niezawodnego Bartosza Dudy. Dziękuję za nieocenioną pomoc przy powstawaniu książki oraz wspólną, owocną pracę nad opracowaniem graficznym pierwszej i czwartej strony okładki. Dziękujemy również moim pracowitym koleżankom: Małgorzacie Gadomskiej, Jolancie Markowskiej, Dorocie Wołosz za korektę oraz wszelką pomoc podczas prac redakcyjnych. Ogromnym zaszczytem była dla mnie możliwość opatrzenia książki słowem odredakcyjnym. Za wszelkie sugestie i życzliwe podpowiedzi dziękuję cierpliwej Autorce. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że Elżbieta Ficowską, także Cezary Łazarewicz są Honorowymi Obywatelami Gminy Kadzidło. Vivat Gmina Kadzidło. Książka Elżbiety Ficowskiej "Podanie czyli wakacje w Sosnowiance", ukaże się pod koniec września. Już dzisiaj zapraszamy do Kadzidła na spotkania autorskie oraz wieczór promocyjny. Wydawcą książki jest Urząd Gminy w Kadzidle!

Z wyrazami bezgranicznego szacunku
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


(24.08.2023)Gmina Kadzidło odnawia miejsca historyczne.
Miejsce śmierci Bolesława Kurpiewskiego Orlika odnowione!


W Wachu, na wysokości kolonii Zamostki, znajduje się obelisk upamiętniający miejsce śmierci sierżanta Bolesława Kurpiewskiego Orlika, żołnierza Armii Krajowej, dowódcy oddziału 5 p.uł. Obwodu Ostrołęka.

Bolesław Kurpiewski poległ w tym miejscu, 6 lipca 1944 roku, podczas nieudanej próby odbicia aresztowanych przez Niemców żołnierzy Armii Krajowej i cywilnych mieszkańców Kurpiowszczyzny. Obelisk powstał w 1992 roku, został ufundowany przez podkomendnych Orlika. Od wielu lat miejsce to popadało w ruinę. W tym roku doczekało się gruntownego remontu. Odnowiono pamiątkowy krzyż, zamontowano nową tablicę, zbudowano nowe ogrodzenie, i otoczono je łańcuchem. Wkrótce pojawi się jeszcze ryngraf z Matką Bożą Ostrobramską.

Wartość prac wyniosła 35 000 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel pieniądze od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękujemy za pomoc Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz członkom Zarządu. Wykonawcą prac, zleconych przez wójta, jest nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dziękujemy najserdeczniej.


Zdjęcia
(24.08.2023)Gmina Kadzidło odnawia cmentarze wojenne!


Od lat Gmina Kadzidło odnawia cmentarze wojenne. Tym razem prace trwają na cmentarzu w Wachu, który jest cmentarzem z Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej.

Wszystkie mogiły zostały podniesione, płyty oczyszczone, odnowione zostały brama oraz ogrodzenie. Prace, na zlecenie wójta Dariusza Łukaszewskiego, wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dziękujemy za świetną robotę. Gmina Kadzidło pozyskała na ten szlachetny cel 20 000 złotych z Urzędu Wojewódzkiego. Dziękujemy za tę ważną życzliwość.


Zdjęcia
(23.08.2023)Wach rozbawiony. Wach roztańczony.


Tym razem pogoda nie zawiodła organizatorów i uczestników wachowskiego pikniku. W niedzielę, 20 sierpnia, była piękna pogoda. Równie piękny był piknik w Wachu.

Dzieci cieszyły się z konkursów przygotowanych przez sołtysa Dariusza Koczkodana. Gmina Kadzidło przygotowała dla najmłodszych dmuchańce, gry i zabawy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca częstowały smakowitą grochówką, smacznym smalcem ze skrzeckami, grillowaną kiełbsą i kaszanką. Na wachowskiej scenie koncertowali: Zespół Kurpiowski z Dąbrów oraz tutejszy Kurpiowski Zespół Dziecięcy. Te prezentacje wypadły znakomicie. Paweł Gąska oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili darmowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Udała się również wieczorna i nocna zabawa taneczna, którą profesjonalnie poprowadził dj Kurp.

Starania wachowskiej wspólnoty wsparli wójt Dariusz Łukaszewski oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej. Dziękujemy z całego serca sołtysowi wsi Dariuszowi Koczkodanowi, radnemu Zdzisławowi Cymkowi, Kołu Gospodyń Wiejskich, Ludowemu Zespołowi Pieśni i Tańca, społeczności wsi Wach. To było piękne, wspólnotowe święto!


Zdjęcia
(23.08.2023)Piknik wiejski w Chudku


Chudkowskie, letnie spotkania cieszą się od lat zasłużonym powodzeniem. Zawsze pieką się ziemniaki i zawsze gasi pragnienie woda cebulowa. Zawsze są tańce, część przeznaczona dla najmłodszych, konkursy dla dorosłych.

Pięknie koncertowali również Arkadiusz i Renata Korytkowscy oraz Zespół Ludowy z Wachu. Te znakomite popisy zachwyciły publiczność. Nie zabrakło gości: wójta Dariusza Łukaszewskiego z Małżonką, radnego Mirosława Augustyniaka, Magdaleny Mrozek-Rawy ze Starostwa Powiatowego, ks. proboszcza Sławomira Bartnickiego, Agnieszki Krupińskiej z delegatury Urzędu Wojewódzkiego, radnego Pawła Gadomskiego z Małżonką.

Chudkowska zabawa trwała do późnych godzin nocnych. To udane wydarzenie przygotowali: Koło Gospodyń Wiejskich z Chudka, wójt Gminy Kadzidło, sołtys, rada sołecka, radny, Centrum Kultury Kurpiowskiej.


Zdjęcia
(17.08.2023)Piknik wiejski w Golance


To była znakomita zabawa. I dla dzieci. I dla dorosłych. I dla mieszkańców Golanki. I dla mieszkańców gminy oraz powiatu.

Nie zabrakło znakomitych dań, gier, zabaw, konkursów, szalonej ciężarówki, która obwoziła chętnych po okolicy. Nie zabrakło dobrych humorów, tańców, wiejskiej potańcówki przy muzyce świetnej grupy Lavers. Uczestników pikniku zaszczycił radny wojewódzki Mirosław Augustyniak. Dopisała pogoda. Dopisała frekwencja. Vivat Golanka!

Piknik w Golance przygotowali: wspaniałe Koło Gospodyń Wiejskich - Koło na wesoło, wójt Gminy Kadzidło, sołtys, Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz niezawodni mieszkańcy wsi Golanka. Brawo!


Zdjęcia
(17.08.2023)Tatary! Tatary! Tatary!


To było niedzielne szaleństwo. Najpierw odbyły się emocjonujące derby piłkarskie. Na miejscowym boisku zmierzyli się Kawalerowie oraz Żonaci. Trzeszczały kości. Mnożyły się piękne akcje i kąśliwe strzały. Ostatecznie przeważyli młodzi. Obydwie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i piłki-niespodzianki.

Później zaś do rywalizacji przystąpiły Panie. Odnowiły dawną, szlagierową grę "W dwa ognie". I tutaj nie zabrakło emocji. I tutaj nie zabrakło pucharów, drobiazgów-niespodzianek. Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na gry i zbaway dla najmłodszych, także na artystyczne prezentacje dzieci i młodzieży z Tatar. Wypadło to wszystko znakomicie. Mistrzowskim wykonaniom towarzyszyły rzęsiste oklaski. Organizatorzy rozstrzygnęli również konkurs profilaktyczny na najpiękniejszą fotografię. Całość uświetniły smaczne dania przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Na koniec zaś dj Kurp porwał wszystkich do tańca i śpiewu.

Ogromną niespodzianką było przybycie do Tatar Pani Elżbiety Lanc - wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, która kibicowała najmłodszym artystom. Nie zabrakło również starosty Stanisława Kubła, radnego Pawła Gadomskiego, wielu mieszkańców Tatar oraz okolicznych wsi.

Piknik wiejski w Tatarach przygotowali: sołtys Bogumiła Kardaś oraz Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich "Tatarskie Burśtynki", wójt Dariusz Łukaszewski, Centrum Kultury Kurpiowskiej.


Zdjęcia
(17.08.2023)Informacja o obwiązkach z zakresu ochrony środowiska ciążących na gospodarstwach domowych


Szanowni Państwo,

poniżej informacja o obwiązkach z zakresu ochrony środowiska ciążących na gospodarstwach domowych.Informacja
(09.08.2023)Informacja na temat szacowania szkód
spowodowanych przez suszę


Szanowni Rolnicy!

Stosownie do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, uprzejmie informuję, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej "Zgłoś szkodę rolniczą" dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.Więcej
(08.08.2023)79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - zawyją syreny alarmowe


1 sierpnia minie 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach naszego narodu. Wzorem lat ubiegłych, w tym dniu o godz. 17.00 dla oddania hołdu jego uczestnikom, na terenie gminy Kadzidło zostaną włączone syreny na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.(31.07.2023)Droga w Gralach, w kolonii Łubniak odebrana


Wartość inwestycji to blisko
2 600 000 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała środki finansowe z rządowego programu Polski Ład. Dziękujemy bardzo.


Długość drogi wynosi blisko dwa kilometry. Szeroka na pięć metrów droga zbudowana jest z dwóch warstw. Nie zabrakło zatoki autobusowej. Prace wykonała firma Trans-Drog z Dylewa. Prace odebrali wójt Dariusz Łukaszewski, radna Katarzyna Pawłowska, sołtys Teresa Kubeł, kierownik ds. inwestycji Wiesław Nasiadka, inspektor Marta Stachelek. Obecny był wykonawca Janusz Szlachetka. Dziękujemy za wzorową współpracę.


Zdjęcia
(27.07.2023)Trwają prace na drodze w Brzozówce


Pojawiła się wreszcie nawierzchnia bitumiczna. Prace wykonuje firma Polski Asfalt. Inwestycja kosztuje
2 300 000 zł. Długość drogi wynosi blisko dwa kilometry.


Zakończenie inwestycji w najbliższych dniach. Gmina Kadzidło pozyskała pieniądze na tę inwestycję z rządowego programu Polski Ład. Dziękujemy za okazaną pomoc. W sposób szczególny dziękujemy przedsiębiorcom Kazimierzowi Rupińskiemu, Januszowi Szlachetce oraz firmie Amstone! Vivat Gmina Kadzidło!


Zdjęcia
(27.07.2023)Umowa na Gminne Mini Centrum Sportu podpisana


Przy kadzidlańskiej szkole powstaną cztery boiska dla dzieci do dwunastego roku życia: dwa boiska piłkarskie, boisko do koszykówki i boisko do siatkówki. Teren zostanie ogrodzony. Nie zabraknie trybun, ławek, koszy.

Wartość inwestycji to blisko 1 000 000 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała 300 000 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 300 000 z Ministerstwa Sportu. Bardzo dziękujemy Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Panu wiceministrowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu.

Prace wykona firma Gardenia. Stosowną umowę podpisali wójt Dariusz Łukaszewski i wiceprezes Marcin Bernat. Na zdjęciu również sołtys Jan Jasiński oraz Wiesław Nasiadka szefujący działowi inwestycji. Vivat Gmina Kadzidło!


(27.07.2023)Bezpłatne zajęcia z gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło!


Zapraszamy na zajęcia szkoleniowe, które organizują Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe, Gmina Kadzidło i Starostwo Powiatowe!

Zajęcia odbędą się w dniach 7-10 sierpnia w godz. 14:00-16:00 na korcie tenisowym w Kadzidle, przy ulicy Sportowej (Stadion Gminny).

Zgłoszenia przyjmowane są SMS (imię + nazwisko + wiek + gmina) pod numerem 517-111-212.

Organizatorzy zapewniają sprzęt tenisowy.

Uczestnictwo wyłącznie w stroju i obuwiu tenisowym.

Z nadzieją na tenisową przygodę

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło(27.07.2023)Umowa na zagospodarowanie otoczenia Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz terenu pomiędzy kortami podpisana


Zrobi się zielono. Nie zabraknie ozdobnych drzew, krzewów, roślin pnących i kwiatów. Wartość inwestycji 239 676 zł. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel blisko 150 000 złotych. Dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Prace wykona lokalna firma Lubimy Ogrody. Stosowną umowę podpisali: wójt Dariusz Łukaszewski, Gabriela Kwiatkowska oraz Przemysław Krakowiecki. Vivat Gmina Kadzidło!


(27.07.2023)Baseny! Baseny! Baseny!


Drodzy Państwo, świetna wiadomość. 26 lipca odbyło się spotkanie Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Nasz projekt budowy Kurpiowskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego, obejmujący budowę basenów otwartych oraz budowę zaplecza rekreacyjno-turystycznego, został wysoko oceniony i wybrany do ubiegania się o dofinansowanie w ramach unijnych programów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.

Dodajmy, że na osiemdziesiąt różnych propozycji, tylko trzynaście otrzymało szansę ubiegania się o wsparcie finansowe. Nabory rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Prace projektowe budowy otwartych basenów właśnie dobiegają końca.

Przypomnijmy, że obiekt wyposażony będzie również w Wodny Plac Zabaw, Fabrykę Wody, jacuzzi, boisko do piłki plażowej, kawiarenkę, wypożyczalnię rowerów. Nie zabraknie również miejsc noclegowych dla turystów.

Trzymajmy kciuki za powodzenie naszych starań. Mam szczerą nadzieję, że to będzie wspólny, samorządowy i wspólnotowy, sukces. Vivat Gmina Kadzidło!

Prawdopodobny termin składania wniosków: I - II kwartał 2024 roku. Budowa kompleksu basenowego mogłaby się wówczas rozpocząć latem 2024 i zakończyć rok później!


(27.07.2023)Piękny piknik rodzinny w Czarni!


To był bardzo udany piknik rodzinny zorganizowany przez społeczności Czarni i Brzozowej.

Nie zabrakło uroczystej Mszy Świętej, wspaniałej zabawy, konkursów, artystycznych prezentacji, meczu piłkarskiego, dmuchańców, baniek mydlanych, degustacji miejscowych kulinariów. Gmina Kadzidło z radością wspiera takie właśnie inicjatywy, świetnie zorganizowane i przeprowadzone. Wójt Dariusz Łukaszewski serdecznie dziękuje radnej Katarzynie Pawłowskiej, sołtyskom Wiesławie Willeckiej i Kamili Ciemniewskiej, księdzu Proboszczowi Janowi Wróblowi, Kołu Gospodyń Wiejskich z Aleksandrą Pawluk na czele, Ochotniczej Straży Pożarnej, której prezesuje Czesław Olender. Na spotkanie przybyli zacni Goście, wielu mieszkańców Czarni, Brzozowej i okolicznych wsi. Wszystko się udało. Piękna praca. Piękna wspólnota. Z wdzięcznością bezgraniczną.


Zdjęcia
(25.07.2023)Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Kolejne etapy procesu tworzenia programu współpracy będą prowadzone z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych czynnie działających na terenie Województwa Mazowieckiego.Informacja

Formularz


(21.07.2023)Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie wspólnoty wsi Czarnia


Starosta Ostrołęcki zawiadamia, że zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wsi Czarnia. Rozprawa odbędzie się 27 lipca 2023 r. w świetlicy wiejskiej.Więcej
(18.07.2023)Koła Gospodyń Wiejskich dokazują!


Znakomicie wypadły nasze koła gospodyń w pierwszym etapie znanego turnieju "Bitwa regionów".

Turniej odbył się w Łysych. Panie z KGW Koło na wesoło z Golanki zajęły drugie miejsce, zaś Gleboźonki trzecie.

Gratulujemy odwagi i kulinarnej fantazji.


Zdjęcia
(13.07.2023)W Kadzidle siatkówkowo!


Rekordowa ilość par zgłosiła się do tegorocznych Mistrzostw Gminy w Plażowej Piłce Siatkowej.
Rywalizacja toczyła się na gminnym, nowym obiekcie. Poziom był wysoki. Dopisała pogoda. Nie zabrakło kibiców. Wielogodzinna rywalizacja wyłoniła zwycięzców. Oto ostateczne wyniki:

1. Radek Potkaj & Wiktor Trzciński
2. Przemek Potkaj & Sebastian Nasiadka
3. Karol Deptuła & Łukasz Zera
4. Jakub Wasyk & Borys Ciężar

Stawką zawodów był Puchar Wójta Gminy Kadzidło oraz tytuł Mistrzów Gminy. Korpusem sędziowskim wzorowo zarządzał Zenon Pierzchanowski. Zawody zorganizował Urząd Gminy w Kadzidle. Wójt Łukaszewski pogratulował wszystkim uczestnikom, zaś zwycięzcom przekazał puchary oraz upominki.


Zdjęcia
(12.07.2023)W Brzozówce bawiły się dzieci!


To był świetny pomysł. Pani sołtys Dorota Gregorczyk, panie z Rady Sołeckiej przygotowały dla dzieci radosne popołudnie.

Nie zabrakło smakowitych kanapek, smalcu ze skrzeckani, słodyczy, zjeżdżalni, animacji, owoców, gier, zabaw. Panie wspierał wójt Dariusz Łukaszewski oraz dyrektor Grzegorz Parzych. Dzieci bawiła niezawodna grupa Ani-Mix z Kadzidła. Warto organizować profilaktyczne pikniki, mądrze upominać się o prawdziwe wartości rodzinne. Szczerze gratulujemy!


Zdjęcia
(12.07.2023)Wizyta na Litwie!


Starosta Vidmantas Blužas zaprosił do Szczodrobowa delegację Gminy Kadzidło.

Wizyta została wzorowo zorganizowana. Nie zabrakło biało-czerwonych flag przed urzędami, spotkań z samorządowcami starostw i rejonów, posłem Antanasem Ćepononisem.

Wizytę rozpoczęło wciągnięcie polskiej flagi na maszt. Został odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Program obejmował udział w obchodach rocznicowych koronacji Mendoga, jedynego litewskiego króla, zwiedzanie Bejsagoły (pałac Komarów), Pokrojów (synagoga, pałac von Roppów, siedziba samorządu rejonowego), Burbiszek (pałac Bażyńskich), Radziwiliszek (siedziba samorządu rejonowego, spotkanie z Savickasem, wybitnym litewskim sportowcem). Nie zabrakło tradycyjnej wizyty w Szetejniach oraz urokliwym Kownie.


Więcej
(09.07.2023)Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu dla osób bezrobotnych


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka".Więcej
(30.06.2023)Informacja o koloniach dla osób ubezpieczonych w KRUS


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle informuję o organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras koloniach dla dzieci rolników (w wieku 7- 16 lat) w Białym Dunajcu w terminie od 09.08.2023 r. do 17.08.2023 r.

Opłata Rodziców za kolonie wynosi 500 zł za dziecko. Osoba do kontaktu: Pani Ewelina Stepnowska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle, tel.: (29) 761-89-34.Więcej
(28.06.2023)Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w sprawie stosowania środków ochrony roślin w pobliżu środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia.Więcej
(27.06.2023)Nagroda I stopnia w konkursie "SKO Blog Miesiąca" dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku


Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku znalazła się w grupie laureatów kwietniowej edycji w konkursie "SKO Blog Miesiąca", zdobywając nagrodę I stopnia (oraz gwarantowaną nagrodę II stopnia). Tematem przewodnim w tej edycji była ekologia.

Dziękujemy Panu Józefowi Kojtkowi, Dyrektorowi Szkoły oraz Pani Alinie Sadłowskiej, Dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Kadzidle za pomoc w realizacji zadań. Dziękujemy również wszystkim SKO-wiczom i ich rodzicom za wsparcie i zaangażowanie w działania naszego szkolnego bloga.

Zapraszamy na bloga: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skochudek/(25.06.2023)UWAGA! sobota i niedziela - 24.06-25.06.2023 r. - utrudnienia w ruchu


Informujemy, iż w związku z Mistrzostwami Polski w Kolarstwie Szosowym w dniach 24-25 czerwca 2023 r. czasowo zamkniętych zostanie część dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kadzidło.Więcej
(24.06.2023)Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
Wykaz dróg (ulic)


Drodzy Państwo, przed nami Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Poniżej wykaz dróg (ulic).

Czekają nas duże utrudnienia. Organizatorzy oraz Policja Państwowa przypominają o wyłączeniu tych dróg (ulic) z ruchu drogowego, w konkretnych dniach, konkretnych godzinach.


Znalezienie się na drodze (ulicy) objętej wyścigami grozi wypadkami, uszkodzeniami ciała, mienia, utratą życia.

Dlatego bardzo proszę o dostosowanie się do komunikatów organizatorów oraz Policji Państwowej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym.Więcej
(22.06.2023)Pectus! Pectus! Pectus!
(fot. Robert Kozera)


To był piękny koncert. Radosny, ale również refleksyjny, o silnym, antywojennym przesłaniu.

Tomasz Szczepanik łatwo nawiązał kontakt z licznie zgromadzoną publicznością. Bawił, opowiadał, rozśmieszał, ale również zmuszał do głębszych przemyśleń, szczególnie tych dotyczących wojny, miłości, przyjaźni, pokoju, naszych tęsknot do świata bezpiecznego. Były owacje, wspólne śpiewanie, tańce, wzruszenia oraz Złota Płyta wręczona artyście przez wójta Łukaszewskiego i dyrektora Parzycha. Bardzo dziękujemy.

Mecenasem finansowym koncertu byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, PGE Dystrybucja, Zakład Torfowy Karaska. Wójt Dariusz Łukaszewski dziękuję za życzliwość i szczodrość.

Tegoroczne Wesele Kurpiowskie zakończył przepiękny pokaz laserowy, współfinansowany przez niezawodnego Filipa Wilczyńskiego. Było naprawdę przepięknie.


Zdjęcia
(20.06.2023)Wesele Kurpiowskie 2023
(fot. Robert Kozera)


Udało się wszystko.

Tego dnia byli z nami: marszałek Elżbieta Lanc, dyrektor Kacper Sakowicz, dyrektor Marcin Grabowski, dyrektor Mariusz Popielarz, prezydent Anna Gocłowska, starosta Stanisław Kubeł, starosta Antoni Karaś, wójt Henryk Toryfter, komendant Mirosław Olszewski, dyrektor Przemysław Cząstkiewicz, dyrektor Przemysław Zyśk, prezes Mirosław Grzyb, ks. dziekan Ryszard Kłosiński, radni różnych szczebli, zespoły: Wilenka z Wilna, Kud Halisje z Bośni, nasza Kurpianka, Kapela Pawła Łaszczycha, turyści, twórcy ludowi, wystawcy, miłośnicy Kurpiowszczyzny, mieszkańcy Gminy Kadzidło.


Więcej
(20.06.2023)Wesele Kurpiowskie - Uroczysta Sesja Rady Gminy


Uroczysta Sesja Rady Gminy rozpoczęła weselną niedzielę.

Radni Gminy Kadzidło, w obecności naszych sołtysów, zaproszonych Gości, mieszkańców Kadzidła, podjęli jednogłośnie uchwały o Honorowym Obywatelstwie dla następujących, znakomitych osobowości:
- prof. Olena Duć-Fajfer
- prof. Hieronim Grala
- prof. Andrzej Romanowski
- dr Alina Kuzborska
- dr Małgorzata Karczewska
- Maria Samsel
- Piotr Szymon Łoś
- Krzysztof Braun
- Katarzyna Maria Kubisiowska


Więcej
(20.06.2023)Wesele Kurpiowskie - Panel dyskusyjny
(fot. Robert Kozera)


Panelem dyskusyjnym, w kadzidlańskiej bibliotece, rozpoczęło się tegoroczne Wesele Kurpiowskie.

O swoich pasjach opowiadali: prof. Olena Duć-Fajfer, prof. Andrzej Romanowski, prof. Hieronim Grala, dr Małgorzata Karczewska, dr Alina Kuzborska, Maria Samsel, Katarzyna Kubisiowska, Krzysztof Braun, Piotr Szymon Łoś.


Mogliśmy wysłuchać istotnych świadectw, opowieści o tożsamości, fascynacji Kurpiami, starannym budowaniu świata wartości, odzyskiwaniu pamięci przez wspólnoty lokalne.

Nasi znakomici Goście zdefiniowali ważne dla naszej historii pojęcia wojennej traumy, bólu utraty, szukania osobistej Ojczyzny. Spotkanie sobotnie poprowadził wójt Dariusz Łukaszewski, który podziękował rozmówcom za niezwykłą lekcję o sprawach fundamentalnych.


Więcej
(20.06.2023)Informacja dotycząca środków PFRON dla osób niepełnosprawnych


Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą lub jeśli jesteś pracodawcą, który planuje wyposażyć stanowisko pracy osobie niepełnosprawnej, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.Działalność gospodarcza

Wyposażenie stanowiska


(20.06.2023)Pierwsze drogi z Polskiego Ładu!


Zakończyły się prace drogowe w Dylewie (Suć), Kadzidle (ulice Ekologiczna i Słodka), Wachu (kolonia Zaparowa). Wartość inwestycji wyniosła blisko
3 000 000 zł.


Pieniądze pochodzą z budżetów gminnego oraz rządowego. To tylko fragment tegorocznego, ogromnego pakietu drogowego, który realizujemy za blisko
10 000 000 zł. Wykonawcą wspomnianej części był Janusz Szlachetka. Dziękujemy za życzliwość. Bezpiecznej drogi. A właściwie bezpiecznych dróg.


Zdjęcia
(15.06.2023)Wójt już z absolutorium!


13 czerwca odbyła się ważna sesja absolutoryjna. Radni przyjęli Raport o stanie gminy. Odczytane zostały pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania przez wójta Dariusza Łukaszewskiego budżetu za rok 2023.

Radni udzielili wójtowi wotum zaufania. Wójt Podsumował poprzedni rok. Był to trudny czas, ale bardzo obfity w wydarzenia inwestycyjne. Dochody Gminy przekroczyły
80 000 000 złotych. Dochody majątkowe przekroczyły
14 000 000 złotych, i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 30%. Wydatki majątkowe przekroczyły natomiast 18 000 000 złotych, i wzrosły, rok do roku, o blisko 40%. Zadłużenie utrzymano na bardzo bezpiecznym poziomie 18%. Blisko, co czwarta złotówka budżetowa stała się złotówką inwestycyjną.

Radni Gminy Kadzidło udzielili wójtowi Łukaszewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu. Oznacza to, że wójt, zgodnie z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwałą Rady Gminy, zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Wójt podziękował radnym gminnym, sołtysom, Pani skarbnik Bożenie Grzyb, pani sekretarz Urszuli Rydel, niezawodnym współpracownikom z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, za wspólną, owocną pracę.

Podziękowania zostały skierowane również do mieszkańców wszystkich wsi, za szczerą współpracę, inspiracje oraz zachęty do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.


Zdjęcia
(15.06.2023)Po 16 latach znów wróciliśmy w to samo miejsce


Chór z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie pod przewodnictwem Pani Agnieszki Grzyb miał ogromną przyjemność uczestniczyć w jubileuszowym 650-leciu Miasta Ostrołęki i 192 rocznicy historycznej bitwy pod Ostrołęką z okresu Powstania Listopadowego na Fortach Bema.

26 maja znaleźliśmy się tam, jako jedni z 15 zaproszonych chórów z Ostrołęki i powiatu, oddając hołd poległym, prezentując niezwykły koncert zatytułowany "Młodzież swojemu miastu".

Tyle emocji, radości i wspaniałych przeżyć dostarczył nam ten niezapomniany koncert, który zachowa się w naszej pamięci zapewne na dłużej niż 16 lat...

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Hanny Politowskiej za zaangażowanie w zorganizowanie wyjazdu i wspieranie nas podczas całego koncertu.

Agnieszka Grzyb


Zdjęcia

Film 1

Film 2
(14.06.2023)Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.


Więcej
(13.06.2023)Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Myszyniec!


Nadleśnictwo Myszyniec ogłosiło zakaz wstępu do lasu. Poniżej znajduje się treść decyzji w tej sprawie.


Informacja
(12.06.2023)Procesja Bożego Ciała w Kadzidle

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z procesji Bożego Ciała, która odbyła się w Kadzidle w dniu 8 czerwca 2023 r.


Zdjęcia
(08.06.2023)Kadzidlańska szkoła świętuje!


Dwadzieścia lat temu kadzidlańska szkoła przyjęła imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle, mądry wykład wygłosił dr Tadeusz Ruzikowski. Badacz, z warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, opowiedział o walce Prymasa Tysiąclecia z komunistycznym bezprawiem. Pięknie zaśpiewał szkolny chór Sylwii Jaworskiej. Słowem wstępnym podzielił się wójt Dariusz Łukaszewski. Spotkanie przygotowała dyrektor Halina Prusaczyk oraz niezawodni, szkolni współpracownicy.

Droga Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, życzymy dalszych sukcesów, cierpliwej, owocnej pracy. Powodzenia we wszelkich poczynaniach.


Zdjęcia
(06.06.2023)Samochody amerykańskie w Kadzidle


To było prawdziwe święto motoryzacji. W Kadzidle odbył się pierwszy zlot amerykańskich samochodów, którym towarzyszyło kilkadziesiąt motocykli.

Nie zabrakło koncertów country, zabaw, nauki tańców kowbojskich. Tę niecodzienną imprezę przygotowali wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektor Grzegorz Parzych oraz Jan Nietrzebka. Dziękujemy za wzorową współpracę.

W sposób szczególny dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego za pomoc finansową.


Zdjęcia
(06.06.2023)Kadzidlańska ulica Solidarności wkrótce z nową nawierzchnią! Trwają również pozostałe prace drogowe!


Trwają prace na kolejnej ulicy. Już wkrótce kadzidlańska ulica Solidarności zyska nawierzchnię asfaltową. Prace wykonuje firma Amstone.

Przypomnijmy, że tegoroczne prace drogowe prowadzone w Kadzidle, Klimkach, Gralach, Wachu, Dylewie, Kuczyńskich warte są blisko 14 000 000 złotych. Nigdy jeszcze, w jednym roku, Gmina Kadzidło nie prowadziła tak ogromnych inwestycji. Prace finansowane są z rządowego programu Polski Ład, ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz własnych środków Gminy Kadzidło. Dziękujemy za życzliwość. Użytkownikom życzymy szerokiej drogi.

Warto podkreślić, że trwają również prace związane z przebudową powiatowej drogi Długi Kąt-Tatary-Kadzidło. Wartość tej inwestycji przekracza 27 000 000 złotych. Finansowanie zapewniły środki rządowe, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Ostrołęckiego, Gminy Kadzidło i Gminy Lelis.


Zdjęcia
(06.06.2023)Pieniądze dla dylewskich strażaków!


Wniosek Gminy Kadzidło okazał się wnioskiem szczęśliwym. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie 40 000 złotych, które trafią do dylewskich strażaków, a właściwie dylewskiej remizy. Odnowimy łazienki oraz leciwą już kuchnię.

To już kolejna pomoc Marszałka Adama Struzika dla naszych strażaków. Cieszymy się, że nasz wniosek został wysoko oceniony i skierowany do dofinansowania. Dziękujemy za okazaną życzliwość.


(06.06.2023)Dobre wiadomości dla Centrum Kultury Kurpiowskiej


Nasz wniosek został pozytywnie oceniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy właśnie 112 708 złotych na zakup oraz instalację profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki.

Dziękujemy marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz członkom Zarządu: Elżbiecie Lanc, Janinie Ewie Orzełowskiej, Wiesławowi Raboszukowi, Rafałowi Rajkowskiemu. Wielka radość.


(06.06.2023)Józef Kojtek nadal dyrektorem!


W poniedziałek, piątego czerwca, odbył się konkurs, który wyłonił dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku.

Komisja powołana przez wójta Dariusza Łukaszewskiego wysoko oceniła jedynego kandydata, dyrektorującego od lat, Józefa Kojtka. Dyrektor Józef Kojtek, rozpocznie swoją kolejną kadencję od września tego roku.

Szanowny Panie Dyrektorze, życzymy wielu sukcesów, niechaj wszystko sprzyja!


(06.06.2023)Nowa kapliczka w Kadzidle!


W Kadzidle, przy dworcu, stanęła piękna kapliczka na cztery strony świata. To piękna praca mistrza Józefa Bacławskiego.

Staramy się upiększać lokalny pejzaż. Niechaj nas chronią święci: Rita, Agata, Roch, Franciszek. Kapliczkę ufundowała Gmina Kadzidło!


(06.06.2023)Pozdrowienia z New Britain


Pozdrowienia ze Stanów Zjednoczonych, z New Britain przysłały Kadzidlanki: Marlena Naik, Jadwiga Ropiak oraz Dorena Wasik nasza Honorowa Obywatelka.

Panie świętują Dzień Polski. Dziękujemy za fotografię zza Oceanu. Vivat Gmina Kadzidło. Niechaj żyją Kurpie!


(06.06.2023)
  :: Wkrótce

::

Prezentacja książki "Kurpie listy piszą" (Biblioteczka Kurpiowska nr 51) oraz Wspomnienie o Biblioteczce Kurpiowskiej

Termin:
30 listopada
(czwartek)
godz. 17.30


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło,
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Ogólnopolski Konkurs Literacki "Porozmawiajmy o rozmowie"

Poświęcony patronowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle, redaktorowi pisma krytyczno-literackiego "Pracownia", Wojciechowi Woźniakowi


Termin składania prac:
10 września 2023


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
listopad 2023


Miejsce:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle>> Regulamin>> Zgoda


Serdecznie zapraszamy!::

Sztuka teatralna: Bajki dla dorosłych

Termin:
1 grudnia, (piątek)
godz. 17.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej;
UTW Ostrołęka;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Koncert Andrzeja Sikorowskiego

Termin:
8 grudnia, (piątek)
godz. 18.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Debata o Europie. Gość honorowy: Olgierd Łukaszewicz.

Termin:
11 grudnia, (poniedziałek)
godz. 11.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Serdecznie zapraszamy!::

Jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej. Prezentacje artystyczne.

Termin:
14 grudnia, (czwartek)
godz. 17.30


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Kinga Klejment & Aneta Bakuła. Jak być szczęśliwą i cieszyć się życiem. Wiejskie darcie pierza.

Termin:
15 grudnia, (piątek)
godz. 18.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Jarmark Bożonarodzeniowy

Termin:
16 grudnia,(sobota)
godz. 13.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło,
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!::

Koncert: Zespół Raz, Dwa, Trzy

Termin:
27 stycznia (sobota)
godz. 18.00


Miejsce:
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Centrum Kultury Kurpiowskiej


Serdecznie zapraszamy!::

Konkurs Czytelniczy dla dzieci klas I-III

Konkurs trwa do:
31 maja 2024


Podsumowanie nastąpi do:
15 czerwca 2024


Miejsce:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka


Serdecznie zapraszamy!

 Plan Postępowań

o Udzielenie Zamówień

na rok 2022
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025


 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


 Mazowsze dla czystego ciepła
"Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło" Mazowsze dla klimatu
"Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kadzidło" Mazowsze dla równomiernego rozwoju
"Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło, kol. Szwed" Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
"Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło, kol. Szwed" 

Rezerwa Celowa
Budżetu Państwa
"Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi..."

Rezerwa Celowa Budżetu Państwa "Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"


 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"


 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"


 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce


 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie


 Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagro-
żeniach dla powiatu ostrołęckiego".: Dotacje z WFOŚiGW

"Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 135,00zł
www.wfosigw.pl

 


.: Dotacje z WFOŚiGW
i NFOŚiGW

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Kadzidło - cz. 2" dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 61.740,00 zł
www.wfosigw.pl

 


.: Dotacje z WFOŚiGW
NFOŚiGW
oraz
Ministerstwa Klimatu
i Środowiska

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Kadzidło" dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35.000,00 zł
www.wfosigw.pl

 

"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle" zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 440 000,00 zł
www.wfosigw.pl

 


.: Dotacje z WFOŚiGW
i NFOŚiGW
 


.: Dotacje z WFOŚiGW

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowości Kadzidło dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł
www.wfosigw.pl

 

"Rodzinny piknik ekologiczny" organizowany pod hasłem: "Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kadzidło" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji,
w kwocie 30 000,00 zł
www.wfosigw.pl

 


 .: Zadania określone planami działań krótkoterminowych  :: Parafie

:: Czarnia (www)


:: Dylewo


:: Kadzidło (www)


:: Wach  :: OSP

:: Chudek


:: Czarnia


:: Dylewo


:: Gleba (www)


:: Jeglijowiec


:: Kadzidło (www)


:: Krobia


:: Kuczyńskie


:: Piasecznia


:: Strzałki


:: Wach  :: Różne
Kurpiowskie bursztyny i frywolitki   

     

     

   Nasza gmina

     Informacje ogólne

     Mapa gminy

     Mapa Kadzidła

     

     

   Folklor

     "Kurpianka-Cepelia"

     "Wachoziaki"

     "Chudkozionki"

     

     

   Deklaracja dostępności

     Deklaracja

     

     

     

     

   Sport

     "Orlik" Kadzidło

     "Orlik" Dylewo

     Stadion Kadzidło

     "Kurpik" Kadzidło

     LUKS "Dylewianka"


© Urząd Gminy Kadzidło 2023