Witamy na stronie Urzędu Gminy w Kadzidle W Gralach Wesele Kurpiowskie W Klimkach Kadzidło z lotu ptaka W Glebie W Wachu


  :: Transmisje  :: Orlik Kadzidło

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 16.00-20.00
Sob.-Nd.: 15.00-19.00

  :: Wyłączenia prądu  :: Koła Gospodyń  :: Regulaminy  :: Modlitwy


  :: Współpraca

Gmina Szczodrobów
(Litwa)

Powiat mrągowski


Stowarzyszenie Polaków Kiejdan


Rejon Solecznicki
(Litwa)
  :: 1 procent


  :: Dziękujemy!!!


  :: PrzedsiębiorcyGodziny otwarcia:
9.00-17.00
Soboty: 9.00-13.00
 :: Napisz do wójta

      

  .: VARIA

      

Zdzisław i Laura Bziukiewiczowie zapraszają na warsztaty z obróbki bursztynu i koronki frywolitkowej więcej⇒ Ważne dokumenty 


statut, budżet, informacja na temat statusu    :: Aktualności


Kadzidło w Polsacie
(tekst: UG Kadzidło)


Szanowni Państwo, zapraszamy na program telewizji Polsat poświęcony nauce dialektu kurpiowskiego w naszej Gminie. Wystąpią dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle.

Program zostanie pokazany 30 października, na kanale Polsat Rodzina, w programie Mamma Mia, o godzinie 9.00 (powtórka o 14.00).

Serdecznie zapraszamy.Zdjęcia z nagrania programu
(23.10.2019)Warsztaty z twórczynią
(tekst/fot.: Halina Cichoń)


8 października 2019 r. uczniowie młodszej grupy dialektowej uczestniczyli w warsztatach regionalnych, podczas których mieli okazję nauczyć się wykonywania tradycyjnych kurpiowskich kwiatów z bibuły.

Warsztaty odbyły się z udziałem twórczyni ludowej - Pani Genowefy Staśkiewicz, która pokazała jak tworzyć poszczególne elementy różnych kwiatów. Dzieci z zafascynowaniem wykonywały swoje prace, a następnie dumnie prezentowały zrobione przez siebie kwiaty. Warsztaty dały uczniom wiele radości z zaskakująco pięknych efektów działania oraz umocniły wiarę we własne możliwości.

Bardzo dziękujemy Pani Genowefie za poświęcony czas, cierpliwość i możliwość kultywowania tradycji kurpiowskiej. Było to kolejne niezwykłe spotkanie w szkole na zajęciach edukacji regionalnej z serii spotkań z ciekawymi ludźmi.Zdjęcia
(22.10.2019)Październikowa wystawa w bibliotece
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


W miesiącu październiku w kadzidlańskiej bibliotece można oglądać wystawę prac twórczyń ludowych: Pani Haliny Pajki z Kadzidła i Pani Elżbiety Prusaczyk z Tatar. Zapraszamy.
Zdjęcia
(22.10.2019)Podejmowanie działalności gospodarczej
(tekst: LGD "Kurpsie Razem")


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER",

poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN.Informacja

Plakat


(22.10.2019)SKO w Jazgarce współpracuje z PKO Bankiem Polskim
(tekst/fot.: Opiekunowie SKO)


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jazgarce we współpracy z PKO Bankiem Polskim zdobyli nagrodę II stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO Dla Szkół i Nauczycieli za rok szkolny 2018-2019.

To wielkie wyróżnienie dla szkoły, a także efekt całorocznej współpracy opiekunów SKO Marzeny Zery i Hanny Faderewskiej z dyrektor Banku PKO Bank Polski Oddział 1 w Kadzidle Panią Aliną Sadłowską. Ogromne podziękowania i uznanie należą się rodzicom wszystkich uczestników programu SKO. Dziękujemy.

Zapraszamy do odwiedzania bloga SKO: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skojazgarka/Zdjęcia
(21.10.2019)Dbamy o czyste powietrze oraz ekologię!
(tekst: UG Kadzidło)


Gmina Kadzidło udzielała dotacji w 2019 r. z własnego budżetu na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".

Z własnego budżetu Gmina Kadzidło udzielała także dotacji na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie Gminy Kadzidło poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.Więcej
(21.10.2019)Milion złotych dla Gminy Kadzidło
(tekst: UG Kadzidło)


Dobre wiadomości napłynęły z Warszawy. Informujemy, że Gmina Kadzidło złożyła we wrześniu br. wniosek o przyznanie dofinansowania na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożony wniosek dotyczył realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka". Miło nam zakomunikować, że wniosek uzyskał wymaganą ilość punków i jako jeden z niewielu w naszym powiecie mieści się w dostępnym limicie środków dla województwa mazowieckiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota dofinansowania dla powyższego zadania wynosi 926 862,00 zł. Celem realizacji zadania jest rozbudowa systemu kanalizacji i systemu wodociągowego w msc. Kadzidło kol. Podgatka, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe: długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - 1838 m; liczba wybudowanych przepompowni ścieków - 2 szt.; długość wybudowanej sieci wodociągowej - 293 m. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 684 154,77 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2020 r.(19.10.2019)Nowoczesny sprzęt trafił do szkoły w Dylewie
(tekst: Anna Kubeł) (fot.: Arch. ZPO w Dylewie)


Nowoczesny sprzęt interaktywny trafił do Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.

Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu "Aktywna tablica", którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji. Całość projektu opiewa na kwotę 17 000 zł, w tym 3 500 zł wkładu własnego gminy.Więcej
(17.10.2019)Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipnikach
(tekst/fot.: Zdzisław Parzych)


W dniu 22 września w Lipnikach (gmina Łyse) zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gmin Kadzidło, Łyse, Lelis.

Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:

Gmina Kadzidło: pierwsze miejsce - OSP Dylewo, drugie - OSP Kadzidło, trzecie - OSP Wach;

Gmina Łyse: pierwsze miejsce - OSP Lipniki, drugie - OSP Łyse, trzecie - OSP Łączki;

Gmina Lelis: w kategorii - drużyny żeńskie triumfowała OSP Łęg Przedmiejski. Spośród drużyn męskich: pierwsze miejsce - OSP Lelis, drugie - OSP Łęg Przedmiejski.

Nagrodami za udział w zawodach były dyplomy wręczane przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Kadzidło.Zdjęcia
(17.10.2019)Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Kadzidło
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Michał Bogdański)


W uroczym Gościńcu Kurpiowskim w Kadzidle w dniu 11 października odbyły się tegoroczne obchody święta Edukacji Narodowej.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Nie zabrakło również wójta Dariusza Łukaszewskiego, przewodniczącej Barbary Bączek, księdza proboszcza Ryszarda Kłosińskiego, związkowców Aleksandra Zawalicha oraz Roberta Chorowicza, dyrektora delegatury Michała Giersa, radnych Ewy Szurnickiej oraz Pawła Gadomskiego.Więcej
(16.10.2019)W Kadzidle szlagierowo, patriotycznie, refleksyjnie!
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Grzegorz Parzych)


Artyści Mazowieckiego Teatru Muzycznego wystąpili 8 października w Kadzidle. Widowisko, którego byliśmy świadkami, wyreżyserował ceniony Tomasz Gęsikowski.

W Centrum Kultury Kurpiowskiej mogliśmy podziwiać Izabellę Bukowską-Chądzyńską, Stanisława Górkę, Wojciecha Machnickiego, Artura Gotza, Zbigniewa Rymarza oraz muzyków towarzyszących aktorom. Koncert "Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej" zachwycił licznie zebraną publiczność. Płonęły świece. Nie zabrakło przebojów przedwojennych, piosenek powstańczych, szlagierów z lat późniejszych, istotnych pieśni stanu wojennego.

Przedsięwzięcie wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego. Koncert zorganizowali wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nasze starania.Zdjęcia
(11.10.2019)Ogłoszenie o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie RP
(tekst: UG Kadzidło)


Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.Więcej
(10.10.2019)Nowe siłownie w Piaseczni, Strzałkach, Krobi
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Gmina Kadzidło zrealizowała marszałkowski program kierowany do sołectw. Dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2019 powstały nowe siłownie pod chmurką.

Mogą już z nich korzystać mieszkańcy Piaseczni, Strzałk, Krobi. Samorząd wojewódzki przekazał na ten cel 30 000 złotych. Gmina Kadzidło wyłożyła identyczną kwotę. Gratulujemy mieszkańcom i zachęcamy do aktywnego spędzania czasu. Samorządowi wojewódzkiemu dziękujemy za okazaną życzliwość.Zdjęcia
(09.10.2019)Odwiedzamy Wileńszczyznę!
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Uczniowie ze szkół w Dylewie, Kadzidle, Wachu, Chudku odwiedzili w dniach od 2 do 5 października 2019 r. Wileńszczyznę.

Poznali walory przyrodniczo-ekologiczne. Odwiedzili Puszczę Rudnicką oraz Dziewieniski Park Regionalny, w których mogli podziwiać prastare dęby, rzadkie rośliny, kurhany, unikatowe sosny, bagniska, również mogiły powstańców styczniowych oraz żołnierzy Armii Krajowej, zamordowanych przez sowietów. Gminną grupę podjęli również mer rejonu Zdzisław Palewicz, starosta Czesława Marcinkiewicz, Irena Wolska dyrektorująca solecznickiemu gimnazjum.Więcej
(08.10.2019)Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
(tekst: UG Kadzidło)


Pod podanym poniżej linkiem znajduje się wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń.Więcej
(07.10.2019)Cudowny koncert w kadzidlańskim kościele!
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


To był niezwykły, cudowny koncert. W kadzidlańskim kościele 6 października 2019 r. wystąpiła Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego z Łomży oraz Państwowy Chór Kowieński.

Usłyszeliśmy znakomite, znane, wzruszające utwory Michała Kleofasa Ogińskiego i Stanisława Moniuszki. Pięknie wybrzmiały "Litanie ostrobramskie". Partie solowe wykonali: Hanna Maria Zajączkiewicz (sopran), Donata Zaliani (mezzosopran), Jacek Szymański (tenor), Grzegorz Piotr Kołodziej (baryton). Orkiestrą dyrygował Jan Miłosz Zarzycki. Chórem kierował Petras Bingelis.

Niedzielny koncert przygotowali: wójt Dariusz Łukaszewski, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle. To cenne przedsięwzięcie wsparli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe, Proboszcz Parafii Kadzidło. Dziękujemy za okazaną życzliwość.Zdjęcia
(07.10.2019)Lekcja pokazowa dla Telewizji Polsat
(tekst/fot.: Halina Cichoń)


"Jeśëń na Kurpśach" - taki temat, z zakresu wprowadzania dialektu kurpiowskiego, prezentowany był na lekcji pokazowej dla Telewizji Polsat dnia 30 września 2019 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.

Wykorzystując wiersze znanych kurpiowskich regionalistów Pana Leszka Czyża "Jeśëń na Kurpśach" oraz "Grzyby" Pani Danuty Staszewskiej dostrzegano walory i piękno najbliższego otoczenia. Omawiano charakterystyczne zwyczaje na Kurpiach związane z jesienną porą roku: grzybobranie, sposoby suszenia grzybów, kiszenie kapusty, wykopki, pieczenie ziemniaków.Więcej
(04.10.2019)Uczniowie z ZPO w Kadzidle obejrzeli wystawę rękodzieła ludowego w bibliotece
(tekst/fot.: Halina Cichoń)


26 września 2019 roku młodsza grupa uczniów z edukacji regionalnej zwiedziła wystawę twórczyni ludowej Pani Czesławy Marchewki z Kadzidła.

Była to niezwykle piękna, różnorodna i bogata wystawa świadcząca o wielkiej wrażliwości artystycznej mistrzyni.

Wystawa prac twórców ludowych jest kolejnym działaniem realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. Woźniaka w Kadzidle. Czas nieubłagalnie ucieka, a twórców ludowych ubywa i tylko poprzez tego typu wystawy, wernisaże, kiermasze i spotkania autorskie możemy przekazywać młodym ludziom jak najwięcej wiadomości na temat technik wyrobu rękodzieła ludowego.Zdjęcia
(04.10.2019)Zawodniczki MKKK Kadzidło znowu na podium
(tekst: Artur Prusiński) (fot.: Arch. MKKK)


29 września 2019 roku odbyła się Warszawska Olimpiada Młodzieży w Karate.

Startowało 462 zawodników z 19 mazowieckich klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate. Podopieczni sensei Artura Prusińskiego i sensei Mariana Zająca po raz kolejny nie zawiedli swoich trenerów i pokazali, że są głodni sukcesów.Więcej
(03.10.2019)Pracownia multimedialna dla szkoły w Wachu
(tekst: Teresa Wielechowska) (fot.: Arch. SP w Wachu, mojaostroleka.pl, eostroleka.pl)


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu Pani Teresa Wielechowska odebrała 20 września 2019 roku nagrodę z rąk ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Szkoła przystąpiła do konkursu #OSEWyzwanie organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, w którym wzięły udział szkoły z całej Polski. Dzięki współpracy dyrektora, nauczycieli i uczniów szkoła otrzyma pracownię multimedialną. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji OSERegio w Ostrołęce. Konferencję poprowadził Pan Tomasz Wolny.

W konferencji udział wzięli: Minister Cyfryzacji - Pan Marek Zagórski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Pani Dorota Skrzypek, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych - Pan Bartłomiej Klinger, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK - Pan Łukasz Kardas i wielu innych gości, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy, nauczyciele z Mazowsza.Zdjęcia
(02.10.2019)SKO z SP Kadzidło po raz kolejny z nagrodą II stopnia w Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności dla szkół i nauczycieli (edycja 2018/2019)
(tekst/fot.: Halina Lesińska i Danuta Prusaczyk)


Na początku września do Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle dotarła miła wiadomość.

W corocznym Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności dla szkół i nauczycieli (edycja 2018/2019), organizowanym przez PKO BP - w etapie regionalnym ZPO w Kadzidle znalazło się w gronie najaktywniejszych placówek oświatowych uczestniczących w tym programie. Dzięki temu szkoła otrzymała już po raz trzeci nagrodę II stopnia, zaś obie opiekunki - Pani Halina Lesińska i Pani Danuta Prusaczyk otrzymały Srebrne Odznaki.Więcej
(02.10.2019)Gminne inwestycje - odnawiamy boisko przy Szkole Podstawowej w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Trwają prace na boisku przyszkolnym w Kadzidle. Odnowione zostaną nawierzchnia poliuretanowa oraz podbudowa elastyczna.

Pojawią się nowe linie segregacyjne oraz piłkochwyty. Prace wykonuje firma Complexe Sporif z Tłuszcza. Inwestycja kosztuje 163 509 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała na to przedsięwzięcie 100 000 złotych, w ramach grantu konkursowego ogłoszonego przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy za okazaną życzliwość.(01.10.2019)Aleksander i Olga Krzyżanowscy uczczeni!
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: UG Kadzidło/Krystyna Sutuła)


Na zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego przyjechały do Kadzidła w dniu 26 września Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska oraz dziennikarka Aldona Wiśniewska, współautorka książki "Olga, córka Wilka".

Panie wzięły udział w szkolnych uroczystościach upamiętniających generała Aleksandra Krzyżanowskiego, Patrona kadzidlańskiego gimnazjum, legendarnego dowódcy wileńskiej Armii Krajowej.Więcej
(01.10.2019)Zapraszamy na niezwykły koncert!
Zapraszamy na wieczór przebojów!
UWAGA! 8 X (wtorek), godz. 18.00!

(tekst: UG Kadzidło)


Już 8 października (wtorek), w kadzidlańskim Centrum Kultury Kurpiowskiej, przy ulicy Kościuszki 6, odbędzie się niezwykły koncert.

Artyści Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, zaśpiewają wiele znakomitych, znanych, lubianych przebojów. A wszystko to w ramach owocnego przedsięwzięcia: "Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej".

Koncert organizują wójt Dariusz Łukaszewski, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Wstęp wolny. Koncert współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy za okazaną życzliwość. Najserdeczniej zapraszamy.Więcej
(30.09.2019)Spotkanie z Aleksandrą Samsel
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


20 września w bibliotece w Kadzidle odbyło się spotkanie z Aleksandrą Samsel - kadzidlanką, która zaprezentowała się w kilku utworach muzycznych znanych wykonawców.

Opowiedziała o swoim zamiłowaniu do muzyki oraz planach na przyszłość. Życzymy jej wielu sukcesów na wielkiej scenie i odnalezieniu się w branży muzycznej. Dziękujemy za piękny występ wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Spotkanie przygotowali: Wójt Gminy Kadzidło i Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle.Zdjęcia
(30.09.2019)Wycieczka "w głąb ziemi"
(tekst/fot.: Opiekunki uczniów)


W dniach 13-15 września 2019 r. uczniowie klas 3b, 4a, 5a, 5b, 5e, 6a, 6c, 6f, 7a, 8d pod opieką Pani Małgorzaty Białczak, Pani Elizy Cichoń, Pani Magdaleny Gwiazdowskiej i Pani Iwony Sobiech, wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Bochni, Krakowa i Wadowic.

W pierwszym dniu, po 8-godzinnej podróży urozmaicanej różnymi filmami, wycieczkowicze zjechali windą 250 m w dół Kopalni Soli w Bochni. Tam czekali na nas przewodnicy, którzy oprowadzili i w interesujący sposób przedstawili historię kopalni. Do kolejnych atrakcji należały gry i zabawy sportowe na podziemnym boisku, dyskoteka, a następnie nocleg w "kopalnianym hotelu".Więcej
(25.09.2019)Nagroda II stopnia dla Szkoły Podstawowej w Wachu
(tekst: Opiekunki SKO w SP w Wachu)


Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu zdobyła Nagrodę II stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności - edycja 2018/2019.

Komisja Konkursowa doceniła kronikę, przygotowaną w postaci prezentacji multimedialnej, która przedstawiała całoroczną pracę szkoły w ramach programu SKO. Zapraszamy na stronę bloga https://www.szkolneblogi.pl/blogi/spwach/.

Opiekunki SKO również zostały wyróżnione. Panie Marta Pabich i Urszula Kisiel zdobyły Srebrną Odznakę w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności za działania w zakresie edukacji ekonomicznej oraz upowszechnianie oszczędzania wśród uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.(25.09.2019)Gminne inwestycje - rozbudowa kanalizacji w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Trwają roboty budowlane w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I". Zadanie realizuje firma ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z miejscowości Mrozy.

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma odcinkami sieci pod drogą krajową nr 53 w miejscowości Kadzidło.

Łączna długość kolektora tłocznego z rur PE RC o 110 mm - 1875,20 m.
W tym:
- Łączna długość kolektora z rur PE RC o 110 mm - 223,7 m - wykop otwarty.
- Łączna długość kolektora z rur PE RC o 110 mm - 1651,5 m - przewiert sterowany.
- Łączna długość kolektora tłocznego z rur PE o 90 mm - 70,0 m - wykop otwarty.
- Przepompownia ścieków - 1 kpl.
- Termin realizacji zadania - do końca lutego 2020 r.

Koszty realizacji robót wyniosą 541 200,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Kadzidło.Zdjęcia
(24.09.2019)Ogłoszenie ws. uproszczonego planu urządzania lasów
(tekst: UG Kadzidło)


Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski uprzejmie informuje, że firma PRO-LAS Sp.z o.o. Sp.k. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce wykonała projekt uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla lasów na terenie gminy Kadzidło - obręby ewidencyjne: Siarcza Łąka, Sul, Todzia.Więcej
(20.09.2019)Przedstawiciele rejonu Radziwiliszki w Kadzidle
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Grzegorz Parzych, Wiesława Sobiech, UG Kadzidło)


Przedstawiciele litewskiego rejonu Radziwliszki oraz gminy Szczodrobów odwiedzili Kadzidło.

Goście zwiedzili szkoły, bibliotekę, Centrum Kultury Kurpiowskiej, obiekty sportowe, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, strzelnicę sportową, odwiedzili lokalne firmy, Zagrodę Kurpiowską, Muzeum Kurpiowskie w Wachu, kościół, chudkowską szkołę, remizę strażacką, zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu.Więcej
(17.09.2019)Złote Gody w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Dwadzieścia siedem dostojnych par obchodziło w Gminie Kadzidło rocznicę Złotych Godów w dniu 10 września 2019 r.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. dziekan Ryszard Kłosiński, który odnowił śluby małżeńskie, i obdarował Jubilatów pamiątkowymi krzyżami. Prezydenckie medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" wręczył, w kadzidlańskiej bibliotece, wójt Dariusz Łukaszewski.Więcej
(16.09.2019)Gminne inwestycje - droga asfaltowa w Glebie
(tekst: UG Kadzidło)


Dobiegła końca drogowa inwestycja w Glebie. Przebudowa obejmowała odcinek drogi od drogi powiatowej Gleba-Kierzek w kierunku łąk.

W ramach realizacji inwestycji jezdnia na przebudowywanym odcinku uzyskała nawierzchnię asfaltową o długości 300 m i średniej szerokości 4,5 m. Wykonawcą prac była ostrołęcka Ostrada. Wartość inwestycji - 203 865,86 zł sfinansowana ze środków własnych Gminy.(13.09.2019)Wrześniowa wystawa w bibliotece
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle zaprasza do obejrzenia wystawy twórczyni ludowej Czesławy Marchewki z Kadzidła.

Wystawę można oglądać do końca września.Zdjęcia
(13.09.2019)Spotkanie z Peterem Kaflikiem
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


27 sierpnia w kadzidlańskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Peterem Kaflikiem, autorem książki "Rak - usuwaj przyczyny, skutki ustąpią". Peter Kaflik jest ostrołęczaninem mieszkającym od trzydziestu lat w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dwadzieścia lat temu przeżył chorobę nowotworową, co skłoniło go do opisania w książce swych ciężkich doświadczeń i walkę wewnętrzną jaką stoczył w obliczu szokującej diagnozy. Na spotkaniu "Moje zwierzenia jak krok po kroku pokonałem raka", udzielił wiele odpowiedzi na pytania, które często padają w związku z chorobą nowotworową. Opowiadał jak ważna jest profilaktyka i zapobieganie, by ustrzec się w przyszłości przed chorobami, które coraz częściej podnoszą statystki zachorowań na całym świecie. Wszystkie wskazówki jak sobie pomóc zawarł w książce, której poświęcił wiele lat pracy, poszukiwań i doświadczeń w drodze do wyzdrowienia. Na spotkaniu można było zakupić książkę autora.Zdjęcia
(13.09.2019)Gminne inwestycje - droga asfaltowa w Chudku
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Marlena Bałdyga)


Zakończyła się przebudowa drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe: Chudek-Baranowo oraz Dylewo-Chudek.

W ramach prowadzonej inwestycji jezdnia uzyskała nawierzchnię asfaltową na całej długości, tj. 1247 m oraz szerokości 4,5 m. Prace wykonała firma Ostrada. Wartość inwestycji - 481 823,07 zł sfinansowana ze środków własnych Gminy.Zdjęcia
(09.09.2019)Gminne inwestycje - drogi asfaltowe w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Dobiega końca budowa kolejnych dróg asfaltowych w Kadzidle. Nową nawierzchnię uzyskały ulice: Herberta, Spacerowa, Myśliwska, Psarskiego, Poziomkowa, Śliwowa, o łącznej długości 1830 metrów.

Ta ważna, i oczekiwana inwestycja kosztowała
1 167 220 zł. Prace prowadziła ostrołęcka firma Ostrada. Zostały one zrealizowane ze środków własnych Gminy Kadzidło.(06.09.2019)Gminne inwestycje - droga asfaltowa w Dylewie
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Dylewo zyskało nową, asfaltową drogę. Zakończyły się prace obejmujące przebudowę drogi w kolonii Suć.

Powstała jezdnia asfaltowa, o szerokości 4,5 m oraz długości 1434 m, łącząca drogę powiatową Dylewo-Jeglijowiec z drogą gminną Dylewo-Kuczyńskie. Wartość inwestycji wyniosła 734 962,36 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Prace wykonała firma Ostrada.Zdjęcia
(06.09.2019)Udane Dożynki. Udany Turniej Wsi
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Pierwszego września świętowaliśmy w Kadzidle Dożynki Parafialno-Gminne, połączone z tradycyjną Niedzielą Kadzidlańską oraz emocjonującym Turniejem Wsi.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował w intencji rolników ks. Ryszard Kłosiński. Delegacje wsi ustawiły przed ołtarzem piękne wieńce dożynkowe. Procesję z darami poprowadzili wójt Dariusz Łukaszewski z sołtysami wsi Klimki oraz Kadzidło.

Po nabożeństwie korowód, z wieńcami ze wsi: Kadzidło, Tatary, Krobia, Klimki, Czarnia-Brzozowa, Chudek, Gleba, Długi Kąt, Dylewo, Siarcza Łąka-Todzia, Piasecznia powędrował ulicą Kościuszki, do Zagrody Kurpiowskiej.Więcej
(03.09.2019)Awanse nauczycielskie
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


To były bardzo udane egzaminy. Aneta Maria Wielechowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wachu oraz Magdalena Aldona Kaliszewska, nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle, potwierdziły w dniu 27 sierpnia 2019 r., przed komisją egzaminacyjną, swój nauczycielski talent, wysokie umiejętności, świeże spojrzenie na dzisiejszą szkołę.

Panie mądrze zaprezentowały swój dorobek zawodowy, wyczerpująco odpowiedziały na pytania komisji, potwierdziły znajomość prawa oświatowego. Najserdeczniej gratulujemy!

Komisję egzaminacyjną tworzyli: Halina Prusaczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle, Anna Mielnicka - ekspert, Łucja Cicha - ekspert, Michał Giers - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wójt Dariusz Łukaszewski - przewodniczący komisji.(30.08.2019)Gminne inwestycje: droga asfaltowa w Wachu
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Zakończyła się budowa drogi asfaltowej w Wachu, w kolonii Zamostki. Inwestycja obejmowała drogę rozpoczynającą się od drogi krajowej Nr 53 Olsztyn - Ostrołęka w miejscowości Wach, kolonia Zamostki.

W ramach rozbudowy wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej na długości 1976 m o średniej szerokości 5,0 m. Dokonano przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną oraz przebudowę przepustów znajdujących się w pasie drogowym i odtworzono rowy przydrożne. Prace wykonała ostrołęcka firma Ostrada. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
- 1 100 000,00 zł, została sfinansowana ze środków własnych Gminy.Zdjęcia
(23.08.2019)Niedziela na Wsi w Chudku
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Grażyna Krystianiak)


Niedziela na Wsi w Chudku odbyła się w dniu 4 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć.
Zdjęcia
(12.08.2019)Spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" - sierpień 2019
(tekst: LGD "Kurpsie Razem")


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o najbliższych naborach wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz promocji obszaru poprzez wydanie publikacji promujących obszar Kurpiowszczyzny.Więcej
(08.08.2019)Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020
(tekst: LGD "Kurpsie Razem")


Jeszcze do 6 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 przyjmowane są dokumenty, które można pobrać ze strony www.kurpsierazem.eu i złożyć w biurze Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem".Więcej
(05.08.2019)Plany priorytetowe dzielnicowych
(tekst: st. asp. Mariusz Święcki, sierż. szt. Jerzy Tabaka)


Poniżej prezentujemy plany priorytetowe dla rejonu służbowego nr I oraz nr II Posterunku Policji w Kadzidle.


Plan priorytetowy - rejon służbowy nr I

Plan priorytetowy - rejon służbowy nr II


(02.08.2019)1 sierpnia zawyją syreny alarmowe
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie nr 162 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym oraz stanowiskiem Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zawyją syreny alarmowe.

Test wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania zbiegnie się z uczczeniem 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał alarmowy będzie nadawany przez minutę.

1 sierpnia 2019 r. przypada 75-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00, w godzinę wybuchu zrywu, syreny alarmowe będą rozbrzmiewać w całej Polsce. Uczcijmy wspólnie minutą ciszy pamięć o bohaterach Powstania i ofiarach wśród ludności cywilnej.


(01.08.2019)Mistrzowie Gminy Kadzidło wyłonieni!
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Patrycja Gadomska)


21 lipca na boiskach przy hali sportowej w Kadzidle odbyły się Mistrzostwa Gminy w Siatkowej Piłce Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kadzidło.

W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, które mimo kapryśnej pogody zagrały mecze na bardzo wysokim poziomie.

1 miejsce zajęła drużyna: Rafał Deptuła oraz Wojciech Tański, która przez najbliższy rok nosi tytuł Mistrzów Gminy.
2 miejsce - Bartek Deptuła i Łukasz Kaczyński
3 miejsce - Sebastian Nasiadka i Wiktor Trzciński
4 miejsce - Karol Deptuła i Łukasz Zera

Gratulujemy Zwycięzcom!

Organizatorzy: Urząd Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Stowarzyszenie "Bractwo" oraz Kurpiowska Akademia Sportowa.


Zdjęcia
(30.07.2019)Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2019
(tekst: UG Kadzidło)


Drodzy Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Kadzidle w pok. 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16), bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4.


Więcej
(30.07.2019)Wójt i radni Gminy Olszewo-Borki w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Wójt Aneta Larent, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grala, radni z gminy Olszewo-Borki przyjechali 24 lipca do Kadzidła. Spotkali się z wójtem Dariuszem Łukaszewskim oraz radnym powiatowym Adamem Białobrzeskim.

Część pierwsza spotkania odbyła się w Urzędzie Gminy. Wójt przedstawił ideę ściślejszej współpracy gmin naszego powiatu, przedstawił swoje doświadczenia oraz refleksje dotyczące funkcjonowania spółki gminnej. Część druga miała wymiar praktyczny. Goście odwiedzili Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, oczyszczalnię ścieków, poznali zasady funkcjonowania spółki.

Spotkanie było okazją do wymiany cennych doświadczeń oraz rozmów o samorządzie. Dziękujemy naszym kurpiowskim Gościom za wizytę oraz owocną rozmowę.


Zdjęcia
(25.07.2019)Olga Stopińska w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Olga Stopińska, uznana śpiewaczka, wokalistka, muzykoterapeutka, autorka projektu Burónka, odwiedziła, na zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego, Kadzidło.

Artystka spotkała się z Apolonią Nowak i Wiesławą Bogdańską. W kadzidlańskiej bibliotece, dzięki uprzejmości dyrektor Wiesławy Sobiech, toczyły się długie rozmowy o Kurpiach, tradycji, Bandysiach, śpiewie, wycinance, bożych obiadach, pustej nocy. Pojawiły się ciekawe pomysły współpracy i pielęgnowania kultury kurpiowskiej. Olga Stopińska odwiedziła również gospodarstwo agroturystyczne Elżbiety Prusaczyk w Tatarach.

Dziękujemy pani Olgo za wizytę, szczerą miłość do Kurpiowszczyzny, pieśni kurpiowskie, cenne pomysły. Zapraszamy do Kadzidła i naszej gminy.


(25.07.2019)Niedziela na Wsi w Tatarach
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Arch. CKK w Kadzidle)


Niedziela na Wsi w Tatarach odbyła się w dniu 21 lipca 2019 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Zdjęcia
(24.07.2019)Kurpie na Dniach Kultury Polskiej na Litwie
(tekst: KSK "Bractwo") (fot.: Archiwum uczestników)


W dniach 7-9.06.2019 przedstawiciele środowisk artystycznych oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Kadzidło wzięli udział w Dniach Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, gdzie reprezentowali gminę Kadzidło i region mazowiecki.

Dni Kultury Polskiej organizowane są przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan i Oddział Związku Polaków na Litwie "Lauda" już od kilkunastu lat, dając tym samym świadectwo tego, że Polacy posiadają bogate tradycje i przebogaty folklor, potrafią pielęgnować zarówno ogólnonarodowy dorobek kulturalny, jak i miejscową kulturę.


Więcej
(24.07.2019)Piknik Wiejski w Dylewie
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Arch. CKK w Kadzidle)


20 lipca w Dylewie odbył się Piknik Wiejski.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Zdjęcia
(24.07.2019)Niedziela na Wsi w Czarni
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Arch. CKK w Kadzidle)


Niedziela na Wsi w Czarni odbyła się w dniu 14 lipca 2019 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Zdjęcia
(23.07.2019)Kolejne pieniądze dla Gminy Kadzidło
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Ponad 200 000 złotych dla strażaków i na sport. Gmina Kadzidło pozyskała kolejne pieniądze.

Wójt Dariusz Łukaszewski 22 lipca podpisał stosowne umowy z Województwem Mazowieckiem, reprezentowanym przez wicemarszałek Elżbietę Lanz oraz członka zarządu Janinę Ewę Orzełowską. Umowy kontrasygnowała skarbnik Bożena Grzyb. W ramach zadania "OSP - 2019" dofinansowano, kwotą 100 000 złotych, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w Dylewie. W ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - 2019" dofinansowano, kwotą 12 400 złotych, wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę strażacką z Kadzidła. W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019" dofinansowano, kwotą 100 000 złotych, remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle. Wójt Dariusz Łukaszewski podziękował samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi, za owocną współpracę i życzliwość, dzięki którym gminy wiejskie mają szansę na dalszy rozwój. Szczególne podziękowania kieruję do radnej Ewy Szurnickiej oraz dyrektora Mariusza Popielarza.


(23.07.2019)Piknik Wiejski w Golance
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Arch. CKK w Kadzidle)


W dniu 13 lipca odbył się Piknik Wiejski w Golance.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Zdjęcia
(23.07.2019)"Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapniowanie"

(tekst: UG Kadzidło)Szanowni Państwo,

Informujemy, że Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z wytycznymi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje prace związane z programem "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapniowanie".


Wszelkie informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie KSChR w Warszawie www.schr.gov.pl oraz na stronie WFOŚiGW www.wfosigw.olsztyn.pl.


(22.07.2019)Sprawozdanie z Pikniku
Sportowo-Rekreacyjnego
organizowanego z okazji Dnia Dziecka
- Dylewo 1-2 czerwca 2019 r.

(tekst: Jan Kaczyński) (fot.: Arch. LUKS "Dylewianka")


Przez dwa dni 1 i 2 czerwca gościliśmy na Orliku w Dylewie uczestników Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Na oficjalnym otwarciu był obecny Wójt Gminy Kadzidło - Dariusz Łukaszewski, wieloletni radny Sejmiku Mazowieckiego Pan Marian Krupiński, Ks. Profesor Marek Muzyk, Prezes Straży Pożarnej w Dylewie Stanisław Kur oraz wielu innych znakomitych gości.Więcej
(12.07.2019)Wycieczka do Łomży
(tekst/fot.: Iwona Sobiech, Anna Mielnicka)


Dnia 05.06.2019 r. uczniowie klasy 1a i 1d byli na wycieczce w Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży, gdzie uczestniczyli w kursie dla dzieci z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa "OGNIK" w ramach programu Rządowego "Bezpieczna+".

Celem programu było: zapoznanie z pracą strażaka, wzbogacenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w szkole, uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia, przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.Więcej
(11.07.2019)Półkolonie 2019 dobiegły końca
(tekst/fot.: B.N., N.Ch.)


Dobiegły końca półkolonie organizowane w dniach 24.06-05.07.2019 przez Gminę Kadzidło oraz ZPO w Kadzidle.

Wzięło w nich udział 60 dzieci w wieku 6-10 lat (dzieci były podzielone na dwie grupy po 30 osób: pierwsza grupa wzięła udział w półkoloniach w ostatnim tygodniu czerwca, zaś druga grupa w pierwszym tygodniu lipca).

Pieczę nad naszymi milusińskimi sprawowali pedagodzy z tutejszej szkoły, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wypoczynku.Więcej
(10.07.2019)IV edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu przebiegającego pod hasłem "Żyjmy zdrowo, długo i szczęśliwie"
(tekst: Elżbieta Szulkowska, Monika Wilk) (fot.: Arch. ZPO w Kadzidle)


7 czerwca 2019 r. w ZPO w Kadzidle odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu przebiegającego pod hasłem "Żyjmy zdrowo, długo i szczęśliwie".

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń i konsekwencji płynących z niewłaściwego stylu życia, uzależnień oraz upowszechnianie wiedzy na temat: funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W tym roku do rywalizacji stanęło 10 uczniów z czterech szkół Gminy Kadzidło: Dylewa, Chudka, Jazgarki oraz Kadzidła. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli - opiekunów gimnazjalistów wyłoniła zwycięzców:
- I miejsce: Wiktoria Skiba - ZPO w Kadzidle (opiekun - P. Elżbieta Szulkowska)
- II miejsce: Aleksandra Szkopińska - ZPO w Dylewie (opiekun - P. Joanna Mrozek)
- III miejsce: Natalia Kowalczyk - SP w Chudku (opiekun - P. Edyta Orzoł)

Gratulujemy młodzieży posiadanej wiedzy i zdobytych nagród.Zdjęcia
(09.07.2019)UWAGA!!! Osoby ubiegające się o 500+
(tekst: OPS Kadzidło)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle informuję, iż osoby ubiegające się o 500+ po 01.07.2019 roku powinny wpisywać we wniosku wszystkie dzieci do lat 18 (również te, które mają przyznane świadczenia do 30.09.2019 roku), a nie tylko pierwsze dziecko, na które dotychczas nie byli uprawnieni do świadczenia.


(09.07.2019)I Powiatowy Konkurs Piosenki Kurpiowskiej
"Z pokolenia na pokolenie"

(tekst: Halina Cichoń) (fot.: Organizatorzy)


Dnia 24 maja 2019 roku odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki Kurpiowskiej.

Bohaterami uroczystości, którzy przyjęli zaproszenie było 29 uczniów klas 1-3, przedstawicieli szkół: Zawady - gmina Baranowo, Lipniki - gmina Łyse, Zalesie - gmina Myszyniec, Obierwia - gmina Lelis oraz Chudek, Dylewo i Kadzidło.Więcej
(09.07.2019)Kolejny sukces Szymona Krystiana
(tekst: Gladiator Ostrołęka) (fot.: Arch. Gladiator Ostrołęka)


W pierwszy weekend czerwca Szymon Krystian odnotował kolejne zwycięstwa w Brazylijskim JiuJitsu, zdobywając w Luboniu na OPEN GI&NO GI JIU JITSU dwa złote medale i srebro, w kategoriach purpurowych pasów w kimonach i bez kimon.

Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów!(05.07.2019)Siłownie pod chmurką w Piaseczni, Krobi, Strzałkach
(tekst: UG Kadzidło)


Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Kadzidło środki finansowe, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Łącznie, ze środkami gminnymi, sołectwa otrzymają po 20 000 złotych. Ze środków tych powstaną siłownie pod chmurką. Dofinansowanie trafi do Piaseczni, Krobi, Strzałk. Stosowne umowy podpisali wicemarszałkinie Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz wójt Dariusz Łukaszewski.

Dziękujemy samorządowi wojewódzkiemu za okazaną życzliwość.


(05.07.2019)III miejsce dla chłopców z Chudka
(tekst: Marcin Lisiewski) (fot.: Arch. SP w Chudku)


30 maja 2019 r. w Milanówku zostały rozegrane Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców. O miano najlepszej drużyny na Mazowszu walczyły: Łajski, Józefina, Chudek, Suskowola, Miastków Kościelny i Mława.

W tym roku nasi chłopcy tak samo jak i dziewczęta wywalczyli III miejsce. Brązowe medale za wieloletnią pracę i zaangażowanie. Opłacało się. Zawsze się opłaca kiedy zbiorą się osoby, które dążą do wspólnie obranego celu. Ślemy podziękowania dla Wójta Gminy Kadzidło - Dariusza Łukaszewskiego za okazaną pomoc. BRAWO CHUDEK!!!

Skład drużyny: Hubert Grec - kapitan, Szymon Olk - bramkarz, Grzegorz Kutryb - bramkarz, Piotr Duszak, Mateusz Murach, Aleksander Kuzia, Jakub Bączek, Mateusz Gut, Adam Bączek. Trener: Marcin Lisiewski.(05.07.2019)Brązowy medal dla dziewcząt z Chudka
(tekst: Marcin Lisiewski) (fot.: Arch. SP w Chudku)


W dniu 29.05.2019 r. w Milanówku zostały rozegrane Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt. W etapie wojewódzkim drużyna z Chudka walczyła z zespołami z Zielonki, Józefiny, Suskowoli, Miastkowa Kościelnego oraz Warszawy.

Dziewczęta pomimo skromnego składu pokazały się z bardzo dobrej strony. Ogromne zaangażowanie w grę, nabyte umiejętności techniczne oraz doświadczenie doprowadziły do zdobycia przez Biedronki III miejsca na Mazowszu w rozgrywkach unihokejowych. Wielkie gratulacje! Szczególnie dziękujemy Wójtowi Gminy Kadzidło - Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość.

Skład drużyny: Klaudia Święcicka - kapitan, Klaudia Gut - bramkarz, Ewa Kozicka - bramkarz, Amelia Lenda, Magdalena Panuś, Karolina Auguściak, Patrycja Pokora, Oliwia Olk. Trenerzy: Waldemar Żmudziński, Marcin Lisiewski.(05.07.2019)Nasze zawodniczki na Mistrzostwach Europy
(tekst: Artur Prusiński) (fot.: Arch. MKKK)


Od 27 do 29 czerwca w czeskiej Pradze trwały Mistrzostwa Europy w Karate kadetów, juniorów, młodzieżowców oraz kwalifikacje kobiet do Mistrzostw Świata w Japonii.

Klub MKKK SHINKYOKUSHIN reprezentowały 3 zawodniczki, podopieczne sensei Artura Prusińskiego i Mariana Zająca: Kinga Kot z Makowa Mazowieckiego (przegrała o wejście do strefy medalowej, po dwóch dogrywkach werdyktem sędziów 2:3 z zawodniczką z Węgier, zajmując 6 miejsce). Olga Boruch z Kadzidła po zwycięstwie z Litwinką, przegrała kolejną walkę z Niemką, późniejszą Mistrzynią Europy zajmując tym samym 5 miejsce. Katarzyna Lisiewska z Piaseczni uplasowała się na 7 miejscu.

Zarząd MKKK bardzo dziękuję zawodniczkom za zaangażowanie oraz ogromną wolę walki. Dziękujemy Panu Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość.(04.07.2019)Wicemarszałek Wiesław Raboszuk w Kadzidle
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Wiesław Raboszuk, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, odwiedzili 3 lipca Kadzidło.

Goście spotkali się z wójtem Dariuszem Łukaszewskim. Zapoznali się z prowadzonymi przez gminę inwestycjami, podziękowali za pielęgnowanie kultury kurpiowskiej, jej coraz wyraźniejszą obecność na mapie kulturowej Polski, podkreślili jej wyjątkowość oraz zwiedzili Zakład JBB. Prezes Karol Krzynówek opowiedział o budowie i rozwoju zakładu, zwrócił uwagę na jego technologiczną nowoczesność, zaprezentował Gościom urządzenia, które są unikatowymi na świecie.

Dziękujemy marszałkowi Wiesławowi Raboszukowi oraz dyrektorowi Mariuszowi Popielarzowi, za okazywaną gminie życzliwość. Dziękujemy prezesowi Karolowi Krzynówkowi za łaskawą zgodę na zwiedzenie Zakładu JBB.(04.07.2019)Uczniowie ZPO w Kadzidle na kilkudniowej wycieczce
(tekst/fot.: Organizatorki)


W dniach 30 maja - 2 czerwca 2019 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle pod opieką Pań: Elżbiety Szulkowskiej, Iwony Puławskiej oraz Moniki Wilk wyjechali na wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą, której punktem docelowym był Park Narodowy Ujścia Warty.

Pierwszy dzień podróży - czwartek - spędziliśmy w większości w autokarze. Pokonaliśmy trasę 650 kilometrów. Podczas najdłuższego przystanku tego dnia obejrzeliśmy pomnik Jezusa Króla w Świebodzinie.Więcej
(01.07.2019)

 .: Wkrótce


::

UWAGA!!!

Spotkanie odwołane!!!

Przepraszamy!Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o historii"

Wykład dra Tomasza Łabuszewskiego z IPN pt "Zrzeszenie WiN"Termin:
24 października (czwartek)
godz. 17.30


Miejsce:
Biblioteka w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Publiczna Biblioteka w Kadzidle::

Święto Poezji. Happening Poetycki

Czekamy na miłośników poezji przy "krześle - olbrzymie" na dworcu w KadzidleTermin:
29 października (wtorek)
godz. 11.00


Miejsce:
"krzesło - olbrzym" na dworcu w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle;
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle;
Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle


Zapraszamy! Wstęp wolny!::

Spotkanie autorskie z Karoliną Kaczyńską-Piwko oraz promocja książki: "NU PAGADI, czyli piękni, młodzi, sfrustrowani"Termin:
8 listopada (piątek)
godz. 17.30


Miejsce:
Biblioteka w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Publiczna Biblioteka w Kadzidle


Zapraszamy! Wstęp wolny!::

I Kurpiowski Festiwal DyniTermin:
9 listopada (sobota)
godz. 12.00


Miejsce:
CKK w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje;
KGW Todzia i Siarcza Łąka;
Sołectwo Grale;
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle


Zapraszamy! Wstęp wolny!::

Konkurs Poetycki "Kurpie Zielone w Literaturze" dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnichWręczenie nagród:
26 listopada (wtorek)


Miejsce:
Biblioteka w Kadzidle


Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle


Więcej:
>>> Regulamin


Zapraszamy! Wstęp wolny!::

Bożonarodzeniowy Kiermasz Kurpiowskiej Sztuki Ludowej i Rękodzieła ArtystycznegoTermin:
3-13 grudnia 2019 r.


Miejsce:
CKK w Kadzidle


Organizatorzy:
Wójt Gminy Kadzidło;
CKK w Kadzidle


Zapraszamy! Wstęp wolny!

 .: Nieodpłatne poradnictwo na terenie powiatu ostrołęckiego


"Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania o zagro-
żeniach dla powiatu ostrołęckiego" .: Dotacje z WFOŚiGW


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji,
w kwocie 21 000,00 zł
 .: Zadania określone planami działań krótkoterminowych  :: Parafie

:: Czarnia (www)


:: Dylewo


:: Kadzidło (www)


:: Wach  :: OSP

:: Chudek


:: Czarnia


:: Dylewo


:: Gleba (www)


:: Jeglijowiec


:: Kadzidło (www)


:: Krobia


:: Kuczyńskie


:: Piasecznia


:: Strzałki


:: Wach  :: Różne

Kurpiowskie bursztyny i frywolitki
     

     

   Nasza gmina

     Informacje ogólne

     Mapa gminy

     Mapa Kadzidła

     

     

   Folklor

     "Kurpianka-Cepelia"

     "Wachoziaki"

     "Chudkozionki"

     

     

   Prawo lokalne

     Uchwały Rady Gminy

     Zarządzenia Wójta

     Statut Gminy Kadzidło

     

     

   Sport

     "Orlik" Kadzidło

     "Orlik" Dylewo

     Stadion Kadzidło

     "Kurpik" Kadzidło

     LUKS "Dylewianka"


© Urząd Gminy Kadzidło 2007-2019