Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Uroczysta sesja Rady Gminy Kadzidło
Podczas uroczystej sesji Rady Gminy 24 czerwca, która poprzedziła tegoroczne Wesele Kurpiowskie zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz przyznane tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło". Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Starosta Stanisław Kubeł został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś wójt Dariusz Łukaszewski Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżnieni, dziękując, zgodnie podkreślili znakomitą rolę współpracowników, potrzebę codziennej, cierpliwej pracy, otwartości na świat. Wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu oraz staroście Stanisławowi Kubłowi towarzyszyły małżonki. Na sesji obecny był Mariusz Popielarz - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce.


Radni Gminy Kadzidło podjęli jednogłośnie uchwały o przyznaniu tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło". Tytuły te oraz nagrody "Kurpiowskie Nepomuki" trafiły do następujących osób:


  • Kazimierz Sulewski (pośmiertnie, pamiątkowy dyplom odebrał syn Stefan Sulewski) za niezwykłe bohaterstwo podczas drugiej wojny światowej, uratowanie życia wielu Kurpiów wywiezionych przez Niemców do kopania okopów nad Narwią oraz ofiarę życia.
  • Henryk Bogdan Samsonowicz, wybitny polski historyk, profesor, mediewista, doctor honoris causa wielu uniwersytetów, wspierający od lat naukowe przedsięwzięcia podejmowane w Ostrołęce oraz na Kurpiach, szczery orędownik Kurpiowszczyzny i kultury kurpiowskiej, niezawodny sojusznik naszej gminy.
  • Maria Przytocka, redaktor naczelna wydanej nie tak dawno książki "Dzieje Parafii Kadzidło i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego". Książka znakomicie przywraca pamięć o przeszłości oraz świadomość długiego trwania, nieobecnej tak naprawdę na Kurpiach, trwania sięgającego do prehistorii.
  • Leszek Czyż, Kurp z Turośli, społecznik, nauczyciel, animator kultury, autor znakomitych gadek kurpiowskich, strażnik kurpiowskiej tradycji, dialektu kurpiowskiego, bohater programów telewizyjnych poświęconych wybitnym postaciom Kurpiowszczyny.

Profesor Henryk Bogdan Samsonowicz, który przebywa w Waszyngtonie, przesłał na ręce wójta Dariusza Łukaszewskiego swoje podziękowania oraz zapowiedź spotkania autorskiego w Kadzidle. Wszyscy nagrodzeni osobiście, bądź listownie zwracali uwagę na wyjątkowość Kurpiowszczyzny, kurpiowskie umiłowanie wolności, ogromną rolę kultury w kształtowaniu i przetrwaniu wspólnoty.


Uroczystość uświetnili muzycy Stanisław Gawrych oraz Kazimierz Bielski, którzy podziękowali nagrodzonym wzruszającą aranżacją instrumentalną pieśni "Ty pobłogosław im". Poczet sztandarowy tworzyli druhowie Stanisław Kur, Michał Kaczyński, Zdzisław Pokora.


Nagrodzonym, uhonorowanym, także radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, serdecznie dziękujemy za piękną uroczystość.


>> Zdjęcia

................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji PublicznejCopyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2012