Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Ofiary stanu wojennego uczczone - 13.12.2013 r.

Pamiętaliśmy o stanie wojennym, ofiarach, zaprzepaszczonych szansach, rozbitych nadziejach i wojnie polsko-jaruzelskiej. W kadzidlańskiej bibliotece płonęły świece, śpiewaliśmy niepokorne pieśni, słuchaliśmy Herberta, wspominaliśmy czas gorzki. Nie zabrakło oddziału ZOMO, koksownika, brutalnych akcji pacyfikacyjnych, obwieszczeń, ulotek, plakatów, pamiętnego, grudniowego orędzia o wprowadzeniu stanu wojennego oraz "Światła wolności", o zapalenie którego prosił warszawski Instytut Pamięci Narodowej.


Pieśni Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Jana Kelusa brawurowo wykonali: Adam Wołosz, Klara Sobiech, Sylwia Siarniak, Bartosz Wołosz, Alicja Gwara, Beata Gwara, Angelika Waśkiewicz, Sara Głosek. Herbertowskie przesłanie o prymacie piękna nad przemocą, zamknięte w doskonałym wierszu "Potęga smaku" czytał wójt Dariusz Łukaszewski. Klimat epoki przypomniała ostrołęcka Grupa Rekonstrukcji Historycznej, a niezwykle sugestywną rolę odegrał kadzidlanin Bartek Sadłowski, kierujący funkcjonariuszami ZOMO.


Dziękujemy młodzieży, panu Adamowi Wołoszowi, pani dyrektor Halinie Prusaczyk, panu Michałowi Bogdańskiemu, uczniom gimnazjum, harcerzom, Bartkowi Sadłowskiemu i Grupie Rekonstrukcji Historycznej z Ostrołęki oraz wszystkim Państwu za współpracę i wspólne upamiętnienie bolesnej rocznicy.


Także gminne szkoły wzięły udział w społecznej kampanii "Zapal światło wolności", zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali spotkania i niezwykle sugestywne inscenizacje. Dołączamy zdjęcia przesłane nam z Wachu oraz Chudka.


>> Zdjęcia

................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013