Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Konferencja Międzynarodowa - 04.12.2013 r.


Konferencja Międzynarodowa
"Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie
Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)"


Ciekawą konferencję zorganizowało Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przy współpracy Krzemienieckiego Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja "Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)" odbyła się w ostrołęckiej Bibliotece Pedagogicznej. Do udziału w konferencji zaproszono nauczycieli akademickich i przedstawicieli samorządów. Referaty konferencyjne wygłosili między innymi: prof. dr hab. Afansij Łomakowycz - rektor Krzemienieckiego Humanistyczno-Pedagogicznego Instytutu im. T. Szewczenki ("Oświatowe tradycje Krzemieńca: między historią a współczesnością"), dr Wołodymyr Mazurok - dziekan Krzemienieckiego Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego ("Krzemieniecki rejon w strukturze współczesnego państwa ukraińskiego"), prof. dr hab. Henryk Stroński - Krzemieniecki Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ("Dlaczego im się udało. Próba konfrontacji transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej"), dr hab. Janusz Gołota - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ("Problematyka samorządu przy okrągłym stole"), dr Jan Mirończuk ("Rola kościołów w pojednaniu polsko-ukraińskim"), Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy Kadzidło ("Coraz brzydsi barbarzyńcy. Problemy komunizmu z estetyką").


Referenci oraz uczestnicy konferencji rozmawiali o szansach jakie daje samorząd, o cenie przemian, o wolności i potrzebie budowania silnych, obywatelskich społeczeństw. Goście z Ukrainy opowiadali o ukraińskich problemach z demokracją, o coraz silniejszym ciążeniu ku Unii Europejskiej, mocnych naciskach Rosji na Ukrainę i możliwych scenariuszach rozwiązania obecnej, skomplikowanej sytuacji.

Po południu organizatorzy konferencji oraz Goście z Ukrainy odwiedzili Kadzidło, kadzidlańskie gimnazjum, obejrzeli fantastyczny koncert Zespołu Kurpianka, skosztowali żur kurpiowski i rejbaka, zaś na koniec zaprosili delegację gminy na uroczyste obchody 205 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, które odbędą się w Krzemieńcu, we wrześniu 2014 roku.


Dziękujemy serdecznie prof. Januszowi Gołocie oraz organizatorom za to niezwykle ciekawe przedsięwzięcie. Jego Magnificencji Rektorowi Afansijowi Łomakowyczowi dziękujemy za zaproszenie do odwiedzenia Wołynia.


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013