Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Projekt ruszył!!!

23 listopada 2013 r. w ZPO im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2. Realizacja projektu jest możliwa dzięki inicjatywie Wójta Gminy Kadzidło p. Dariusza Łukaszewskiego oraz p. Marka Mielnickiego z Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki ich zaangażowaniu w przygotowanie wniosku, oferta edukacyjna szkoły w Dylewie zwiększyła się, co wpływa na rozwój zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji ICT, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się, wykorzystania wiedzy w praktyce, a także rozumowania, stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, oraz poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. W dniach 23 i 30 listopada 2013 r. odbyły się zajęcia klubów: medialno-artystycznego "Moja scena" dla uczniów SP i PG, młodego inżyniera, językowego, komputerowego i fizyczno-chemicznego. Dodatkowo szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię chemiczną, kamerę, telewizor, aparat cyfrowy, dyktafon, projektor multimedialny, dvd.


Gmina Kadzidło wsparła projekt w roku 2013 kwotą 10.000 zł (wkład własny do projektu), za co serdecznie dziękuję w imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli.


Zapraszam do śledzenia postępów uczniów na stronie internetowej szkoły http://www.zpodylewo.pl/projekt-unijny/, gdzie będą umieszczane informacje dotyczące przebiegu zajęć oraz dokumentacja fotograficzna.Elżbieta Cekała
Dyrektor ZPO w Dylewie.


Zdjęcia z dotychczasowych zajęć dostępne są pod linkiem: >> zdjęcia.


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013