Powrót do strony głównej
Akcja charytatywna dla Wiktorii Gawrych,
uczennicy klasy 3a ZPO w Kadzidle


   (tekst/zdjęcia: Magdalena Kaliszewska)

---------------------------


"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi..."


Jan Paweł IIDzięki życzliwości i wsparciu Pani dyrektor Haliny Prusaczyk w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w dniach 15-19 października 2018 r., zorganizowano akcję charytatywną na rzecz przewlekle chorej uczennicy klasy 3a - Wiktorii Gawrych.

Dzieci wraz z rodzicami-wolontariuszami sprzedawały soki owocowe, ciasta, babeczki, wytwory plastyczne zrobione przez dzieci i przekazane zabawki oraz książki. W ramach akcji zostały zebrane środki pieniężne, artykuły higieniczne oraz plastikowe zakrętki. Dzięki takim działaniom dzieci miały możliwość integracji, dowiedzenia się na jaki cel pomagają i jak ważna jest pomoc niesiona innym. Dzieci były podekscytowane tym, że pomagają i była to szczera pomoc, wynikająca z potrzeby serca.


Koordynatorami akcji były Panie Elżbieta Jurga-Dymerska - wych. klasy 3a i Magdalena Kaliszewska.

W akcji brały również klasy: 1a - wych. Anna Danuta Mielnicka, 1b - wych. Mariola Krystian, 1c - wych. Halina Cichoń, 1d - wych. Iwona Sobiech, zasilając potrzeby akcji owocami do produkcji soków. Klasa 2a - wych. Barbara Zaniewska, 2c - wych. Jadwiga Brzozowa, 2d - wych. Dorota Jechanowska, 3b - wych. Cecylia Tańska, przygotowując słodkie wypieki. Klasa 2b - wych. Małgorzata Napiórkowska, tworząc piękne karty okolicznościowe i jesienne lampiony.

Do wychowawców wyżej wymienionych klas kierujemy wyrazy wdzięczności. Dziękujemy również innym osobom wspierającym naszą akcję.


Za okazane wsparcie, życzliwość i zaangażowanie szczególne podziękowania kierujemy najbardziej aktywnym rodzicom uczniów klasy 3a: Pani Małgorzacie Szkodzińskiej, Pani Magdalenie Cichockiej, Pani Dorocie Kozłowskiej, Pani Barbarze Malon, Pani Katarzynie Nalewajk, Pani Jolancie Osowieckiej, Pani Urszuli Mróz, Pani Małgorzacie Łomiak, Państwu Ewie i Danielowi Podbielskim, Pani Marii Chrostek, Pani Monice Gawrych, Pani Anecie Brociek, Pani Małgorzacie Bakule.


Organizatorzy zgodnie twierdzili, że dzięki tej akcji w dzieciach rozwija się niesamowita wrażliwość i dziecięce czynienie dobra. Mamy nadzieję, że zostanie to w ich sercach na długie lata, a to czego doświadczą teraz, zaowocuje im w dorosłym życiu.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018