Powrót do strony głównej
Obchody setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości i powstania
Szkoły Podstawowej w Chudku


   (tekst/zdjęcia: Marcin Lisiewski)

---------------------------


Dnia 9 listopada odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Dariusz Łukaszewski - wójt gminy Kadzidło, radni, sołtysi, rodzice, emerytowani nauczyciele oraz cała społeczność szkolna.

O godzinie 11.11 w obecności pocztu sztandarowego odśpiewany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie młodzież szkolna przedstawiła montaż słowno-muzyczny obrazujący historię naszego kraju, walkę o niepodległość i najważniejsze wydarzenia XX wieku. Na zakończenie części artystycznej odśpiewano Hymn Szkoły.

Podsumowane zostały także działania i wydarzenia, jakie podjęła nasza szkoła w ramach rocznych obchodów ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ. Przedstawione zostały w formie prezentacji, którą obejrzeli wszyscy uczestnicy uroczystości.


Nasze obchody Święta Niepodległości połączone zostały z obchodami setnej rocznicy powstania Szkoły w Chudku.

Z tej okazji przedstawiona została prezentacja multimedialna HISTORIA SZKOŁY W CHUDKU, ukazująca początki organizacji szkolnej w 1918 roku, etapy budowy budynku szkolnego w latach 60, rozbudowy w 1991 roku, aż do chwili obecnej. Przedstawione zostały sylwetki dyrektorów i nauczycieli.

Z okazji jubileuszu szkoły został przekazany przez wójta gminy Kadzidło, radnych oraz sołtysa pamiątkowy grawerton z życzeniami dla społeczności szkolnej na ręce przewodniczącej Rady Rodziców Hanny Grec i dyrektora szkoły Józefa Kojtka.


Uwieńczeniem obchodów było posadzenie Dębu Stulecia przez delegację uczniów, rodziców i gości z panem wójtem Dariuszem Łukaszewskim na czele.

Dąb Stulecia posadzili:

 • Wójt gminy Kadzidło: Dariusz Łukaszewski
 • Dyrektor szkoły: Józef Kojtek
 • Przewodnicząca Rady Rodziców: Hanna Grec
 • Radni gminy Kadzidło: Roman Florek i Justyna Duszak
 • Były Radny: Henryk Wołosz
 • Sołtys: Tadeusz Wiśniewski
 • Kierownik Domu Kultury: Elżbieta Sadłowska
 • Przedstawiciel Rodziców: Krystyna Gut
 • Opiekunowie Samorządu Szkolnego: Agnieszka Kraśniewska i Monika Nosek
 • Nauczyciele emeryci: Marianna Kowalska, Krystyna Berg, Anna Sakowska, Zygmunt Szczepanek
 • Uczniowie - gospodarze klas:
  1. Klasa I: Symołon Maciej
  2. Klasa II: Kowalczyk Mateusz
  3. Klasa III: Niedźwiecka Natalia
  4. Klasa IV: Kozicka Julia
  5. Klasa V: Murach Jakub
  6. Klasa VI: Grec Anna
  7. Klasa VII: Bączek Adam
  8. Klasa VIII: Duszak Piotr
  9. Klasa III gimnazjum: Lenda Wiktoria


Uroczystość stulecia Ojczyzny i Szkoły była wspaniałą lekcją historii naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018