Powrót do strony głównej
Jesteśmy już uczniami...


   (tekst: Anna Kubeł; zdjęcia: Arch. ZPO w Dylewie)

---------------------------


23 października od samego rana w szkole w Dylewie panował gwar, zamieszanie i świąteczna atmosfera.

Wśród wszystkich uczniów wyróżniali się uczniowie z klasy I, ponieważ tego właśnie dnia było ich święto, podczas którego będą pasowani i przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Ten szczególny dzień przeżywały dzieci i wychowawczynie, ale najbardziej chyba rodzice, którzy bezgranicznie obdarzają swoje dzieci wielkim uczuciem miłości. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment wszystkie dzieci od początku roku szkolnego wytrwale przygotowywały się do uroczystości. Uczyły się dzielnie tekstów wierszy, piosenek, ćwiczyły podczas prób. W dniu Pasowania Pierwszoklasiści elegancko ubrani, prezentowali się bardzo dostojnie, gdyż nie codziennie zostaje się uczniem!


Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia.

Pani dyrektor szkoły powitała gorąco przybyłych gości: pana Dariusza Łukaszewskiego - Wójta Gminy Kadzidło, panią Alinę Sadłowską - Dyrektor Banku PKO BP, panią wicedyrektor Hannę Politowską, przedstawicieli Rady Rodziców: panią Justynę Roguszewską oraz panią Iwonę Butler, nauczycieli, a szczególnie serdecznie rodziców oraz klasę pierwszą, której "oddała głos". Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Wykazały się znajomością przepisów ruchu drogowego, wiedzą o naszej Ojczyźnie, a pięknie zatańczony Trojak, zaśpiewane piosenki oraz wzajemna życzliwość, przyjaźń i koleżeństwo były dowodem na to, że dzieci są doskonale przygotowane do sumiennej pracy w szkole.


Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, czcić patrona szkoły Papieża Jana Pawła II, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Elżbieta Cekała dokonała ceremonii pasowania. Dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem wypowiadała słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dylewie". Z okazji tej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne prezenty, które wręczyli pan Wójt Dariusz Łukaszewski, pani Alina Sadłowska, wychowawczyni Anna Kubeł oraz w imieniu Rady Rodziców pani Justyna Roguszewska i pani Iwona Butler. Bardzo miłą niespodzianką był słodki upominek od pani Beaty Gwiazdy - wychowawczyni z zerówki.


Ten dzień pełen wrażeń i wzruszeń na długo zapadnie w pamięci wszystkich obecnych na uroczystości osób, a w szczególności dzieci i rodziców dumnych ze swoich pociech, które przekroczyły kolejny próg w swoim życiu.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018