Powrót do strony głównej
Nowy sprzęt dla strażaków


   (tekst/zdjęcia: Zdzisław Parzych)

---------------------------


W dniu 18 października 2018 roku w strażnicy OSP Kadzidło odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu I, Priorytetu IIIB - "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem", dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego - polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


Gmina Kadzidło zakupiła sprzęt za łączną kwotę 28 888,89 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 28 600,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 288,89 zł.

W ramach tych środków zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle:
- Bosak dielektryczny - szt. 1;
- Latarka akumulatorowa - szt. 4;
- Butla na sprężone powietrze o pojemności min. 6 L - szt. 4;
- Detektor napięcia - szt. 1;
- Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków - szt. 1;
- Detektor wielogazowy - szt. 1;
- Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera - szt. 1;
- Zbijak do szyb hartowanych - szt. 1;
- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - szt. 1.


dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie:
- Bosak dielektryczny - szt. 1;
- Latarka akumulatorowa - szt. 2;
- Nosze typu deska - szt. 1;
- Zbijak do szyb hartowanych - szt. 1;
- Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie - szt. 1;
- Osłona zabezpieczająca poszkodowanego - szt. 1;
- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - szt. 1.


W uroczystym przekazaniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy z Wójtem Gminy, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kadzidle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Kadzidle i Dylewie.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy skuteczności działania jednostek OSP, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Komendant Gminny OSP
Zdzisław Parzych


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018