Powrót do strony głównej
System ostrzegania i alarmowania
w Gminie Kadzidło


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Na terenie powiatu ostrołęckiego już działa nowoczesny system powiadamiania alarmowego.

Na jego uruchomienie wydano 827 544 zł, z czego Gmina Kadzidło zapłaciła 37 453 zł. Na terenie naszej Gminy znajdują się trzy syreny. Działania te realizowane były w ramach projektu "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego", realizowanym również przez Gminę Kadzidło. Program był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Głównym celem projektu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Kadzidło.

Zamontowany system pozwoli na włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu, zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa Gminy Kadzidło na temat systemu oraz zagrożeń.


System na terenie powiatu składa się z 26 nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych i 11 pulpitów sterujących, dzięki którym będą one mogły być uruchamiane przez urząd gminy.

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki mogą sterować i uruchamiać syreny poprzez centrale alarmowe. Syreny są połączone internetowo z urządzeniami do sterowania punktami alarmowymi, a także pośrednio z wykorzystaniem przekaźnika radiowego. Mogą nadawać sygnały dźwiękowe, ale również głosowe. Umożliwi to transmitowanie konkretnych komunikatów i ostrzeganie zarówno w czasie pokoju, jak i w razie konfliktu zbrojnego.

Do systemu mogą być podłączone urządzenia do monitorowania: stacja pogody, stacja burz, poziomowskaz wody, detektor do wykrywania skażeń chemicznych, detektor do wykrywania skażeń promieniotwórczych.


Na terenie naszej gminy zamontowano 3 syreny na budynkach:

- Urzędu Gminy Kadzidło - syrena 600W
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie - syrena 600W
- Szkoły Podstawowej w Czarni - syrena 600W
oraz aplikację i pulpit sterowania w Urzędzie Gminy.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018