Powrót do strony głównej
Wyniki głosowań imiennych w sprawie podjęcia
uchwał na I sesji Rady Gminy Kadzidło
w dniu 23 listopada 2018 roku


   (tekst: UG Kadzidło)

---------------------------


Uchwała Nr I/1/2018 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło

 • Zgłoszone kandydatury: Barbara Bączek, Ewa Szurnicka.
 • Głosowanie tajne.
 • Barbara Bączek - 10 głosów "za".
 • Ewa Szurnicka - 5 głosów "za".Uchwała Nr I/2/2018 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło

 • Zgłoszone kandydatury: Zdzisław Cymek, Ewa Szurnicka.
 • Głosowanie tajne.
 • Zdzisław Cymek - 10 głosów "za".
 • Ewa Szurnicka - 5 głosów "za".Uchwała Nr I/3/2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło

Wniosek radnego Pawła Majewskiego:

 • Wynagrodzenie zasadnicze - 3 500 zł.
 • Dodatek funkcyjny - 600 zł.
 • Dodatek specjalny - 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 • Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z § 7 rozporządzenia.
 • Nagrody jubileuszowe zgodnie z § 8 rozporządzenia.
 • Głosowanie jawne.


Wynik głosowania:

Lp. Nazwisko i imię za/przeciw
1. Aptacy Stanisław za
2. Bączek Barbara za
3. Bieńkowski Tadeusz przeciw
4. Cymek Zdzisław za
5. Duszak Justyna Marta za
6. Florek Roman za
7. Gadomski Paweł Zbigniew przeciw
8. Kaczyński Jan przeciw
9. Kaczyński Michał za
10. Kulasik Jan Mirosław przeciw
11. Majewski Paweł za
12. Pajka Marian za
13. Pawłowska Katarzyna za
14. Prusaczyk Jerzy za
15. Szurnicka Ewa przeciw
Wniosek radnego Jana Kaczyńskiego

 • Wynagrodzenie zasadnicze - 4 700 zł.
 • Dodatek funkcyjny - 1 900 zł.
 • Dodatek specjalny - 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 • Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z § 7 rozporządzenia.
 • Nagrody jubileuszowe zgodnie z § 8 rozporządzenia.
 • Głosowanie jawne.


Wynik głosowania:

Lp. Nazwisko i imię za/przeciw
1. Aptacy Stanisław przeciw
2. Bączek Barbara przeciw
3. Bieńkowski Tadeusz za
4. Cymek Zdzisław przeciw
5. Duszak Justyna Marta przeciw
6. Florek Roman przeciw
7. Gadomski Paweł Zbigniew za
8. Kaczyński Jan za
9. Kaczyński Michał przeciw
10. Kulasik Jan Mirosław za
11. Majewski Paweł przeciw
12. Pajka Marian przeciw
13. Pawłowska Katarzyna przeciw
14. Prusaczyk Jerzy przeciw
15. Szurnicka Ewa zaUchwała Nr I/4/2018 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

 • Głosowanie jawne.


Wynik głosowania:

Lp. Nazwisko i imię za/przeciw
1. Aptacy Stanisław za
2. Bączek Barbara za
3. Bieńkowski Tadeusz za
4. Cymek Zdzisław za
5. Duszak Justyna Marta za
6. Florek Roman za
7. Gadomski Paweł Zbigniew za
8. Kaczyński Jan za
9. Kaczyński Michał za
10. Kulasik Jan Mirosław za
11. Majewski Paweł za
12. Pajka Marian za
13. Pawłowska Katarzyna za
14. Prusaczyk Jerzy za
15. Szurnicka Ewa za--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018