Powrót do strony głównej
Blisko 150 000 złotych dla Gminy Kadzidło


   (tekst: UG Kadzidło)

---------------------------


Gmina Kadzidło złożyła Wniosek o Powierzenie Grantu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 12.2018 r. - 02.2019 r. Nasze starania uwieńczone zostały sukcesem. W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 24 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 288 osób, każda grupa liczyć będzie 12 osób. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 x 8 godzin. Zajęcia odbywać się będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Wszyscy uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały szkoleniowe.


Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

1. "Rodzic w Internecie";
2. "Mój biznes w sieci";
3. "Moje finanse i transakcje w sieci";
4. "Działam w sieciach społecznościowych";
5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)";
6. "Rolnik w sieci";
7. "Kultura w sieci".


Odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące w województwie mazowieckim, w szczególności mieszkańcy gminy Kadzidło, którzy nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Zgodnie z założeniami projektu w szkoleniach przewidujemy udział min. 5% osób powyżej 65 lat. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Do przeprowadzenia szkoleń konieczny jest zakup nowego sprzętu komputerowego w ilości 24 sztuk wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szafką mobilną, co jest zgodne z ilością osób na szkoleniu oraz zapewni sprawne przeprowadzenie szkoleń. Kwota dofinansowania: 148 320,00 zł.


Program nie przewiduje wkładu własnego gminy.

O termiach i sposobach realizacji będziemy informować na bieżąco.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018