Powrót do strony głównej
Transmisje sesji Rady Gminy KadzidłoSzanowni Państwo,

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:


::: https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo


Transmisje na żywo można również oglądać korzystając z poniższego playera:

::: https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-275&live
Najbliższa sesja:

::: LXIII Sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się: 31 maja 2023 r., o godz. 10.30

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy.
4. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
5.a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2033.
5.b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023.
5.c. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
5.d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Kadzidło.
5.e. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
5.f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/341/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej uchwałą Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr LII/420/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LIV/434/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą Nr LVII/458/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 roku.
5.g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku, Uchwałą Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/387/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą Nr LX/493/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2023 roku.
5.h. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu Kadzidło.
5.i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
5.j. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu Kuczyńskie.
5.k. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Kadzidło.
5.l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/455/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
5.m. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Kadzidło o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Chudku.
9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 kwietnia 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.
10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

Sesje archiwalne:

::: LXII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 kwietnia 2023 r.

::: LXI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 21 marca 2023 r.

::: LX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 10 lutego 2023 r.

::: LIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 stycznia 2023 r.

::: LVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2022 r.

::: LVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 listopada 2022 r.

::: LVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 27 października 2022 r.

::: LV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 19 września 2022 r.

::: LIV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 sierpnia 2022 r.

::: LIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 sierpnia 2022 r.

::: LII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 czerwca 2022 r.

::: LI Uroczysta Sesja Rady Gminy Kadzidło - 19 czerwca 2022 r.

::: L Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 maja 2022 r.

::: XLIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 kwietnia 2022 r.

::: XLVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 marca 2022 r.

::: XLVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2022 r.

::: XLVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 27 stycznia 2022 r.

::: XLV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2021 r.

::: XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2021 r.

::: XLIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 10 grudnia 2021 r.

::: XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 17 listopada 2021 r.

::: XLI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 16 listopada 2021 r.

::: XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 22 października 2021 r.

::: XXXIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 września 2021 r.

::: XXXVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 31 sierpnia 2021 r.

::: XXXVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 lipca 2021 r.

::: XXXVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 czerwca 2021 r.

::: XXXV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 maja 2021 r.

::: XXXIV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 kwietnia 2021 r.

::: XXXIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 marca 2021 r.

::: XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 3 marca 2021 r.

::: XXXI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 stycznia 2021 r.

::: XXX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2020 r.

::: XXIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 7 grudnia 2020 r.

::: XXVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 listopada 2020 r.

::: XXVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 października 2020 r.

::: XXVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 września 2020 r.

::: XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 września 2020 r.

::: XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 31 sierpnia 2020 r.

::: XXIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 24 sierpnia 2020 r.

::: XXII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 czerwca 2020 r.

::: XXI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 maja 2020 r.

::: XX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 kwietnia 2020 r.

::: XIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 12 marca 2020 r.

::: XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 stycznia 2020 r.

::: XVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 10 grudnia 2019 r.

::: XVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 21 listopada 2019 r.

::: XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 24 października 2019 r.

::: XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 9 września 2019 r.

::: XIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 sierpnia 2019 r.

::: XII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 27 czerwca 2019 r.

::: XI Uroczysta Sesja Rady Gminy Kadzidło - 16 czerwca 2019 r.

::: X Sesja Rady Gminy Kadzidło - 30 maja 2019 r.

::: IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 kwietnia 2019 r.

::: VIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 marca 2019 r.

::: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2019 r.

::: VI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 lutego 2019 r.

::: V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 stycznia 2019 r.

::: IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2018 r.

::: III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2018 r.

::: II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 r.

::: I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 r.Protokoły z sesji:

::: Protokoły z sesji Rady Gminy Kadzidło--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2018-2023