Powrót do strony głównej
Wójtowie w Kadzidle
Owocne rozmowy o współpracy


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Włodarze kilku gmin przyjechali w dniu 16 listopada do Kadzidła.

Zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego przyjęli: Aneta Larent - wójt elekt Gminy Olszewo-Borki, Piotr Kosiorek - wójt elekt Gminy Goworowo, Grzegorz Długokęcki - wójt elekt Gminy Czerwin, Grzegorz Fabiszewski - wójt elekt Gminy Łyse, Stefan Prusik - wójt Gminy Lelis, Henryk Toryfter - wójt Gminy Baranowo, Edwin Mierzejewski - wójt Gminy Troszyn. Obecni byli również Adam Białobrzeski - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle, Marcin Wołosz - kierownik Gospodarki Komunalnej w Baranowie. Dyskutowano o potrzebie głębszej integracji gmin powiatu ostrołęckiego, o szansach płynących z zacieśnienia związków pomiędzy poszczególnymi samorządami. Wskazano kilka obszarów możliwej współpracy: oświatę, kulturę, gospodarkę wodno-ściekową, system fiskalny, odpady.


Prezes Adam Białobrzeski przedstawił zalety utworzenia związku celowego gmin, który ułatwiłby gminom zagospodarowanie odpadów oraz uchronił przed dalszym, gwałtownym wzrostem cen.

Włodarze i Goście zgodzili się, że partnerstwo pomiędzy gminami jest znakomitym rozwiązaniem, podkreślono konieczność kolejnych spotkań, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych pomysłów. Już siódmego grudnia wójtowie odwiedzą wzorcowy Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego.


Druga tura spotkań samorządowców odbędzie się w najbliższy poniedziałek, dziewiętnastego listopada, w Urzędzie Gminy w Kadzidle.

W spotkaniu wezmą udział: Łukasz Kulik - prezydent elekt Ostrołęki, Elżbieta Abramczyk - burmistrz elekt Myszyńca, Bartosz Podolak - wójt elekt Gminy Rzekuń, Marek Piórkowski - wójt elekt Gminy Czarnia oraz gospodarze spotkania wójt Dariusz Łukaszewski oraz prezes Adam Białobrzeski.


Dziękujemy włodarzom za odwiedziny Kadzidła i deklarację owocnej współpracy.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018