Powrót do strony głównej
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych


   (tekst: UG Kadzidło)

---------------------------


Rada Gminy Kadzidło, uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła nowe stawki opłat.

Zasady odbioru odpadów komunalnych nie uległy zmianie. Nowe stawki obowiązują od 1 lutego 2019 roku.


Stawki opłat dla gospodarstw domowych
Zbieranie odpadów 1-osobowe 2-osobowe 3-, 4-osobowe 5-osobowe i większe
Nieselektywne 40 zł 55 zł 87 zł 95 zł
Selektywne 25 zł 42 zł 55 zł 66 zł--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018