Powrót do strony głównej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów
w ZPO w Kadzidle


   (tekst: Wychowawczynie klas I) (zdjęcia: Monika Popielarczyk)

---------------------------


Dnia 10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów klas pierwszych.

Bohaterami i aktorami tego dnia byli pierwszoklasiści czterech klas tej szkoły. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Kadzidło - Dariusz Łukaszewski, Dyrektor szkoły - Halina Prusaczyk, wicedyrektorki Lucyna Bakuła i Anna Mikulska, Proboszcz Parafii Kadzidło - ksiądz kanonik Ryszard Kłosiński, Dzielnicowy Posterunku Policji w Kadzidle - Jerzy Tabaka, Panie z Rady Rodziców - Małgorzata Kowalczyk i Marzena Szymczyk-Struniawska, rodzice, dziadkowie, nauczyciele klas zerowych.


Na ten dzień dzieci czekały od momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

W pięknie udekorowanej hali sportowej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.


Akt pasowania poprzedził ciekawy program artystyczny przygotowany przez pierwszaków pod okiem wychowawczyń.

Program był swoistym sprawdzianem dojrzałości szkolnej. Uczniowie wykazali się wiedzą, pracowitością, znajomością dobrych obyczajów oraz miłością i szacunkiem do ojczyzny. Taniec ze wstęgami biało-czerwonymi, jako dar dla Polski na 100-lecie Odzyskania Niepodległości spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i gromkimi brawami. Po zaprezentowaniu umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich przez uczniów, Dyrektor szkoły - Pani Halina Prusaczyk - dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Kadzidle" dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów.

W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są świetnie przygotowani do sumiennej pracy w szkole. Każdy uczeń od włodarzy gminy i Rady Rodziców otrzymał prezent (zeszyt, flagę, długopis i czekoladę). Na zakończenie rodzice każdej klasy przygotowali słodki poczęstunek w postaci tortu.

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.


Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: Anna Danuta Mielnicka, Mariola Krystian, Halina Cichoń, Alicja Duszak i Iwona Sobiech.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018