Powrót do strony głównej
Azbestu w gminie coraz mniej


   (tekst: UG Kadzidło)


---------------------------


Gmina Kadzidło zakończyła w 2019 r. realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło".

Zadanie było podzielone na 2 etapy. Ogółem w ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i unieszkodliwiono ponad 242 tony zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Wyroby te zostały odebrane nieodpłatnie od właścicieli 86 nieruchomości przez firmę Greenland Technology Paweł Lewandowski, posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia i przetransportowane na składowisko przyjmujące tego typu odpady.


Koszt realizacji zadania wyniósł 68 162,79 zł.

Gmina Kadzidło przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 9646,51 zł. Ponadto uzyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie
58 516,28 zł.


Azbest z terenu gminy wywozimy od 2014 roku.

Przez pięć lat ubyło z naszych dachów blisko 1352 tony azbestu. To owocne, i bardzo potrzebne przedsięwzięcie kosztowało 367 012 złotych. W rekordowym, 2015 roku, udało się usunąć 340 ton azbestu. Większość tych środków pochodzi z dotacji, które udało nam się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019