Powrót do strony głównej
Nowoczesny sprzęt trafił do szkoły w Dylewie


   (tekst: Anna Kubeł; zdjęcia: Arch. ZPO w Dylewie)

---------------------------


Nowoczesny sprzęt interaktywny trafił do Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.

Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu "Aktywna tablica", którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji. Całość projektu opiewa na kwotę 17 000 zł, w tym
3 500 zł wkładu własnego gminy.


Nasza szkoła od dawna już posiada kilka tablic interaktywnych, z których uczniowie bardzo chętnie korzystają, a teraz baza sprzętowa wzbogaciła się o interaktywne monitory dotykowe.

Z całą pewnością sprawią one, że nauka będzie dla naszych uczniów nie tylko łatwiejsza, ale i przyjemniejsza. Liczymy na to, że dzięki nim uczniowie szybciej przyswoją wiedzę i wszystko szybciej i trwalej zapamiętają. Monitor interaktywny to doskonała i nowoczesna pomoc dydaktyczna, bardzo przyjazna w codziennym użytkowaniu. Sposób wykorzystania monitora to przede wszystkim prezentowanie za jego pomocą wszystkich możliwych treści edukacyjnych. Monitory będą wykorzystywane podczas zajęć - będą na nich wyświetlane interaktywne treści edukacyjne, nowoczesne aplikacje i prezentacje, które uatrakcyjnią i unowocześnią proces nauczania. Monitory będą wykorzystywane w szeroko rozumianym procesie dydaktycznym - nie będą przypisane do jednego nauczyciela, tylko będą wykorzystywane przez szerokie grono pedagogiczne. Z klas, w których będą zamontowane, będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele, dzięki czemu sprzęt pozwoli im na dostosowanie treści do potrzeb uczniów w pracy grupowej i indywidualnej w codziennym nauczaniu.


Zakupione monitory przyczynią się do jakościowej zmiany sposobu nauczania i uczenia się.

Nauka stanie się bardziej przyjazna, nowocześniejsza i bardziej interaktywna. Przy odpowiednim wsparciu i monitorowaniu ze strony nauczyciela uczniowie pracujący w klasie z monitorem mogą wykazać się większą samodzielnością i odpowiedzialnością za proces uczenia się (choćby poprzez swobodne, choć określone zasadami korzystanie z monitora jako narzędzia do planowania, omawiania, dyskutowania i prezentowania wyników pracy grupowej).


W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wsparcie i działania składające się m.in. z:

- organizacji szkoleń, celem doskonalenia będzie przekazanie informacji o funkcjonalnościach monitora oraz propozycje aplikacji i rozwiązań zwiększających efektywność procesu edukacyjnego. Realizacja szkoleń pozwoli nauczycielom na optymalne prowadzenie lekcji i zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego monitora interaktywnego.
- zorganizowanie w każdym zespole samokształceniowym przynajmniej jednego spotkania, w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem monitorów, propagowanie dobrych praktyk.
- przeprowadzenie przynajmniej dwóch projektów w każdej klasie z wykorzystaniem interaktywnych monitorów.
- prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z ekranów.
- korzystanie podczas lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych, otwartych zasobów edukacyjnych i bezpłatnego oprogramowania. Monitory interaktywne wspomogą proces kształcenia naszych uczniów, wpłyną pozytywnie na podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co pozytywnie przyczyni się do rozwoju poznawczego i społecznego uczniów i nauczycieli.


Składamy serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość i wsparcie udzielone naszej szkole.


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019