Powrót do strony głównej
XIX Dzień Papieski w Dylewie


   (tekst: Anna Kubeł; zdjęcia: Arch. ZPO w Dylewie)

---------------------------


Środa 16.10.2019 była wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, ponieważ obchodziliśmy święto naszego patrona.

Uroczystości rozpoczęliśmy wspólnym przemarszem do Kościoła i uczestnictwem we Mszy Świętej, którą ksiądz proboszcz Robert Zieliński ofiarował w naszej intencji. Po zakończonej mszy uroczystym korowodem, na czele ze sztandarem, powróciliśmy na plac przed szkołą, by przejść do dalszego etapu świętowania. Ze zniczy zapalonych przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły ułożyliśmy piękne serce, które symbolizowało nasze serca płonące miłością i ogromnym szacunkiem do Jana Pawła II.

Następnie przeszliśmy na halę, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 6a pod opieką Pani Agnieszki Traczewskiej i Pani Hanny Bakuły, natomiast nad oprawą muzyczną czuwała Pani Agnieszka Grzyb wraz z niezawodnymi chórzystkami. Wszyscy zebrani mogli nie tylko posłuchać wspomnień związanych z dzieciństwem i młodością Karola Wojtyły, ale poznać nieznane lub mało znane fakty z życia św. Jana Pawła II, jego pasje i zainteresowania oraz przekonać się, że był człowiekiem z dużym poczuciem humoru.


Zwieńczeniem uroczystego dnia był turniej "Jeden z 12", w którym uczniowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą naszego patrona Papieża Jana Pawła II.

Walka między uczestnikami była zacięta, wszyscy wykazali się ogromną wiedzą na temat faktów z życia Karola Wojtyły. Na zakończenie Pani dyrektor Hanna Politowska podziękowała osobom zaangażowanym w przygotowanie tak wzruszających obchodów oraz życzyła wszystkim zebranym nauczycielom, uczniom i rodzicom, aby nauczanie Jana Pawła II pozostało w nas, owocowało w naszym życiu.


Ważnym akcentem świadczącym o tym, jak bardzo szanujemy naszego patrona było pełnienie przez uczniów honorowej warty przed popiersiem papieża.

Wszystkim zaangażowanym w obchody Dnia Papieskiego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wkład wniesiony w perfekcyjne przygotowanie uroczystości, a zwycięzcom wspomnianego wcześniej konkursu wiedzy o Janie Pawle II - gratulujemy. Dzień ten był nie tylko wspomnieniem historycznego wydarzenia, lecz zaproszeniem do pójścia drogą, którą Ojciec Święty Jan Paweł II wytrwale nam wskazywał.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019