Powrót do strony głównej
Sala sportowa w Jazgarce oddana do użytku!


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Zakończyła się kolejna, gminna inwestycja.

Jazgarka wzbogaciła się o nową salę gimnastyczną. Salę wybudowano ze środków Gminy Kadzidło. Kosztowała
1 428 506 złotych. Prace budowlane wykonała wzorowo firma Stanisława Ścibka. Nadzór budowlany pełnił Grzegorz Konarzewski. Salę zaprojektował Lucjan Chojnowski. Hala ma wymiary 27,2 m x 12,7 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 381 metrów kwadratowych. Obiekt poświęcił Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski - biskup łomżyński.


Uroczyste oddanie sali odbyło się 18 czerwca.

Nie zabrakło pięknych pokazów gimnastycznych, tanecznych, kurpiowskich, podziękowań i słów wdzięczności. Uroczystość prowadziła dyrektor Marzena Pokora. Dopisali goście. Obecni byli, między innymi, Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski - biskup łomżyński, wójt Dariusz Łukaszewski, Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy, Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki, Mariusz Popielarz - dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Szurnicka, Jan Kaczyński, Michał Kaczyński, Tadeusz Bieńkowski, Jan Mirosław Kulasik - radni Gminy Kadzidło, Marian Krupiński - dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół Halina Prusaczyk, Józef Kojtek, Elżbieta Cekała, Mirosława Grzegorczyk, ks. Marian Niemyjski - wieloletni proboszcz Parafii Kadzidło, ks. Ryszard Kłosiński - proboszcz Parafii Kadzidło, Adam Białobrzeski - radny powiatowy, Urszula Rydel - sekretarz Gminy Kadzidło, Bożena Grzyb - skarbnik Gminy Kadzidło, Zdzisław Parzych - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Jarosław Wilga - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, sołtysi, Michał Giers - dyrektor ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty, Stanisław Ścibek - wykonawca inwestycji, projektant Lucjan Chojnowski, Krzysztof Trzaska - kierownik budowy, Alina Sadłowska - dyrektor Banku PKO BP oddział Kadzidło, Aleksandra Nowak, aspirant Mariusz Święcki, sponsorzy: Piekarnia Cukiernia Agnieszka i Grzegorz Krzyżewski w Lipnikach; Tomasz Nalewajk - Firma "BRT" S.C. Tomasz Nalewajk w Kadzidle; Kowalstwo Deptuła Andrzej Deptuła, Ryszard Krakowiak - EMAR.


Gratulujemy mieszkańcom Jazgarki, Klimk, Rososzy, Krobi.

Mamy nadzieję, że piękny, nowy obiekt będzie służył przez wiele lat i przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej w Gminie Kadzidło.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019