Powrót do strony głównej
Konferencja "Stop zagrożeniom"


   (tekst: Barbara Bączek; zdjęcia: Arch. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu)

---------------------------


19 listopada w Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle odbyła się konferencja "Stop zagrożeniom", podsumowująca kampanię "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu przy współpracy wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego i dyrektora Publicznej Biblioteki w Kadzidle Pani Wiesławy Sobiech. Patronat nad konferencją objął Pan Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki.


W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice, samorządowcy.

Obecnością swą zaszczycili Nas: Pan Piotr Liżewski - przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego, Pan Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy Kadzidło, Pan Michał Giers - dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Magdalena Pietras - dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołece, Pan Aleksander Zawalich - przewodniczący NSZZ "Solidarność", komendant Radosław Marias z Policji Miejskiej w Ostrołęce, Pani Agnieszka Krupińska - zastępca Kierownika ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, radni powiatowi i gminni.


W ramach konferencji odbyły się następujące wykłady:

- Środki psychoaktywne i dopalacze - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce - asp. Krzysztof Kolator;
- FAS - skutki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Katarzyna Łada;
- Cyberprzemoc i agresja - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Martyna Dąbrowska.

Konferencję uświetnił występ dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle pod kierownictwem Pani Haliny Cichoń oraz występ Pani Marty Ciak.


Dyrektor Poradni Pani Barbara Bączek bardzo serdecznie dziękuje radnym: Justynie Duszak, Katarzynie Pawłowskiej, Stanisławowi Aptacemu, Michałowi Kaczyńskiemu za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konferencji oraz Panu wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu i radnej Ewie Szurnickiej za ufundowanie upominków.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019