Powrót do strony głównej
Wycieczka na Kaszuby
- międzyszkolna wymiana kulturowa


   (tekst: Halina Cichoń; zdjęcia: Halina Cichoń, Beata Nalewajk)

---------------------------


W dniach 9-10 maja 2019 roku uczniowie Koła Edukacji Regionalnej "Dialekt Kurpiowski" z ZPO w Kadzidle wraz z opiekunką Haliną Cichoń i Beatą Nalewajk uczestniczyli w wycieczce do Lęborka na Kaszubach.

Celem wycieczki była wymiana doświadczeń w zakresie przybliżania bogactwa i różnorodności kulturowej regionu kurpiowskiego i kaszubskiego (język, zwyczaje, tradycje, rzemiosło, folklor). Dialekt kaszubski jest najbardziej odróżniającym się od pozostałych gwar i języka ogólnopolskiego, cały czas praktykowany, używany nie tylko w mowie potocznej, ale też w szkołach. Szkołą, która podjęła się gościć kadzidlańskich uczniów, była Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku.


Szczegółowy program pobytu obejmował obserwację zajęć języka kaszubskiego, udział uczniów w zajęciach tanecznych, śpiewu, a także w warsztatach z haftu kaszubskiego i malowania na szkle.

W programie przewidziano także zwiedzanie Lęborka, poznanie jego historii i zabytków (Kościół św. Jakuba, Rynek, Muzeum Historyczne, Stare Miasto z kamieniczkami, Główny Deptak z kolorowymi fontannami i "Fontannę żab", Baszty, dawne mury obronne). Poznaliśmy szkołę, która nas zaprosiła. Następnie uczestniczyliśmy w koncercie Dziecięcego Zespołu "Frantówka" działającego przy szkole oraz wysłuchaliśmy morskich pieśni w wykonaniu zaproszonego Kaszubskiego Zespołu Ludowego pani Reginy Szczupaczyńskiej.


Drugi dzień był równie intensywny.

Nasi uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej program artystyczny (kurpiowskie pieśni, tańce, gadki). Uczniowie z Kadzidła na każdym kroku swojej wyprawy akcentowali swoją przynależność do szkoły i do Ziemi Kurpiowskiej. Ich kolorowe stroje ludowe podczas pieszych wędrówek ulicami Lęborka, śpiew dla okolicznej społeczności wzbudzały przejawy życzliwości i sympatii.


Koordynatorki szkół kurpiowskiej i kaszubskiej wyraziły wolę kontynuowania tej formy współpracy.

Rewizyta przedstawicieli Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO odbyła się w dniach 16-17 maja 2019 roku. Przedsięwzięcie to jest efektem wieloletniej pracy szkoły w zakresie edukacji regionalnej zainicjowanej i wspieranej przez Pana Dariusza Łukaszewskiego - Wójta Gminy Kadzidło.

Uczniowie, nauczycielki i dyrekcja szkoły serdecznie dziękują Panu Wójtowi za okazaną życzliwość.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019