Powrót do strony głównej
Delegacja Gminy Kadzidło na Litwie!


   (tekst, zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Na zaproszenie starosty szczodrobowskiego, Vidmantasa Bluźasa oraz Antanasa Ćeponisa - mera Radziwiliszek, delegacja Gminy Kadzidło, odwiedziła Żmudź.

Spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządu oraz lokalnej oświaty. Delegację Gminy Kadzidło podjęli: Kazimieras Augulis - mer rejonu radziwiliskiego, Jolanta Margaitiene - dyrektor administracji rejonu, Vidmanstas Bluźas - starosta szczodrobowski, Antanas Pavolis i Witold Butkiewicz - przedstawiciele rejonu kiejdańskiego, Zenonas Gedvilas - dyrektor szczodrobowskiego gimnazjum, polski zespół śpiewaczy "Issa". Wzruszeniom nie było końca. Witano nas biało-czerwonymi flagami, chlebem, polskim hymnem i polskimi piosenkami. Odwiedziliśmy urzędy, biblioteki, infrastrukturę sportową, duże, specjalistyczne zakłady pracy. Wymieniliśmy doświadczenia samorządowe, uczniowie spędzili kilka godzin w szkole, uczestniczyli w zajęciach, prezentowali dorobek naszej gminy i Kurpiowszczyzny, zawarli przyjaźnie.

Dzięki uprzejmości gospodarzy odwiedziliśmy również pałac w Burbiszkach, kościoły w Szczodrobowie i Wodokatach, przykościelne cmentarze z wieloma polskimi nagrobkami, domy kultury, miejscowości związane z rodem Czesława Miłosza (Serbiny, Szetejnie, Opitołoki, Świętobrość, Kałnobrzeże), a także Kiejdany, z mauzoleum Radziwiłłów, grobami hetmanów Janusza i Krzysztofa "Pioruna". Podziwialiśmy przepiękną Dolinę Niewiaży.


Delegację Gminy Kadzidło tworzyli: wójt Dariusz Łukaszewski z Małżonką, przewodnicząca Barbara Bączek z Małżonkiem, radni gminni: Ewa Szurnicka, Stanisław Aptacy, Paweł Gadomski, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz radny powiatowy Adam Białobrzeski, Michał Bogdański - wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, Jacek Płoski - wieloletni radny, uczniowie z grupy dziennikarskiej.


Dziękujemy naszym litewskim Przyjaciołom za bezgraniczną życzliwość i hojność, za znakomite przyjęcie oraz gościnność.

Warto zaznaczyć, że wszelkie koszty pobytu naszej delegacji poniosła strona litewska. Dziękujemy.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019