Powrót do strony głównej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło

Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło realizuje rozpoczęty w roku ubiegłym program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę powyższej oczyszczalni może wynieść do 2 tys. zł.

Wnioski o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. można składać
od poniedziałku 1 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączników są dostępne na stronie www.kadzidlo.pl oraz w Urzędzie Gminy Kadzidło.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.


Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Więcej
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019