Powrót do strony głównej
Kadzidlańska remiza po remontach


   (tekst: Zdzisław Parzych; zdjęcia: Arch. OSP Kadzidło)

---------------------------


W miesiącach sierpień-wrzesień br. w strażnicy OSP Kadzidło wykonano prace o wartości
32 tys. złotych:


- zamontowano antenę na wieży strażnicy do radiostacji stacjonarnej znajdującej się w pomieszczeniu kierowcy;
- wykonano monitoring wizyjny z instalacją okablowania, rejestratorem - zamontowano 8 kamer (trzy w garażu i 5 na zewnątrz budynku);
- wykonano remont pomieszczenia garażowego o powierzchni 208,90 m2 polegający na:

  • usunięcie ubytków w tynkach, wygładzenie ścian i sufitów, malowanie ścian, lamperii i sufitów farbami emulsyjnymi;
  • usunięciu ubytków w istniejącej posadzce, zabezpieczenie posadzki żywicami oraz pomalowanie pasów w kolorze żółtym oznaczających miejsce do parkowania samochodu.


Prace zostały sfinansowane z następujących źródeł:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 12 400 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie pomocy celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kadzidło;
  • Gmina Kadzidło - 12 500 zł;
  • OSP Kadzidło - 7000 zł.


Dziękujemy naszym partnerom finansowym za okazaną życzliwość.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019