Powrót do strony głównej
Półkolonie 2019 dobiegły końca


   (tekst/zdjęcia: B.N., N.Ch.)

---------------------------


Dobiegły końca półkolonie organizowane w dniach 24.06-05.07.2019 przez Gminę Kadzidło oraz ZPO w Kadzidle.

Wzięło w nich udział 60 dzieci w wieku 6-10 lat (dzieci były podzielone na dwie grupy po 30 osób: pierwsza grupa wzięła udział w półkoloniach w ostatnim tygodniu czerwca, zaś druga grupa w pierwszym tygodniu lipca).


Pieczę nad naszymi milusińskimi sprawowali pedagodzy z tutejszej szkoły, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wypoczynku.

Celem zajęć był między innymi udział dzieci w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych oraz
- stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw,
- stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego,
- rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji,
- poznawanie najbliższej okolicy - turystyka.


Pierwszego dnia dzieci zostały zapoznane z zasadami obowiązującymi w czasie trwania zajęć.

Odwiedziły straż pożarną, gdzie Pan Michał ze swoimi kolegami przedstawił im pracę strażaka oraz sprzęt na jakim pracują. Na koniec czekała je atrakcja w postaci kurtyny wodnej. Dzieciaki zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do swoich domów.


Drugiego dnia udały się do Tatar, gdzie miały zajęcia z hipoterapii.

Po zajęciach dla dzieci został przygotowany poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla. Pani Monika opowiedziała dzieciom o koniach, każde z dzieci mogło usiąść w siodle i pojeździć na koniu. Było to niezapomniane wrażenie.


Trzeci dzień to wycieczka do Warszawy.

Tam dzieci obejrzały film w Planetarium przy Centrum Nauki Kopernik o ziemi, słońcu i gwiazdach. Później wzięły udział w lekcji robienia cukierków w Manufakturze Cukierków, a na koniec bawiły się w sali zabaw Hulakula. To był gorący dzień nie tylko ze względu na temperaturę na dworze, ale przede wszystkim z powodu wrażeń z przeżytych atrakcji.


Czwartego dnia atrakcją był wyjazd do papugarini w Łomży.

Papugarnia w Łomży to, między innymi, sala lotów z kilkudziesięcioma papugami różnych gatunków. Wizyta w tym miejscu zapewniła świetną rozrywkę naszym dzieciom, które poznały tam unikatowe ptaki - dotknęły je, a nawet nakarmiły.


Piąty dzień, to spotkanie z alpakami.

Pani Natalia - właścicielka alpak Karola i Perły - opowiedziała dzieciom o zwierzakach. Każde dziecko miało możliwość pogłaskania i karmienia alpak.


Każdego dnia dzieci brały udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, ruchowych i integracyjnych.

W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość spożywania posiłku w postaci drugiego śniadania.

Można by powiedzieć, że taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników, jak również ich rodziców. Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wskazują, iż należy je kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.

Na koniec dzieciaki otrzymały upominki od pana wójta Dariusza Łukaszewskiego. Półkolonie zostały sfinansowane z budżetu Gminy Kadzidło. Bardzo cieszymy się, że czas spędzony na półkoloniach minął w miłej, radosnej atmosferze.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019