Powrót do strony głównej
Realizujemy i planujemy
inwestycje wodno-kanalizacyjne


Szanowni Państwo, przedstawiamy katalog najważniejszych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, realizowanych w tym roku, i planowanych do realizacji w latach przyszłych.

 1. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I". Umowa na realizację zadania zawarta z firmą ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z msc. Mrozy na kwotę 541 200,00 zł. Realizacja zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma odcinkami sieci pod drogą krajową nr 53. Rozpoczęcie robót - pod koniec czerwca 2019 r. Termin realizacji zadania - do końca lutego 2020 r.


 2. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Kadzidle realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle". Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową "MAX-PRO" Maciej Białobrzewski za kwotę
  11 685,00 zł brutto. Szacunkowy koszt realizacji robót ok. 400 000,00 zł.


 3. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej w Kadzidle realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle". Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową "MAX-PRO" Maciej Białobrzewski za kwotę
  9 717,00 zł brutto. Szacunkowy koszt realizacji robót ok. 450 000,00 zł.


 4. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Partyzantów w Kadzidle realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle". Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową "MAX-PRO" Maciej Białobrzewski za kwotę 4 305,00 zł brutto. Szacunkowy koszt realizacji robót ok. 120 000,00 zł.


 5. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Warszawskiej i ul. Parkowej w Kadzidle realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle". Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową "MAX-PRO" Maciej Białobrzewski za kwotę 4 674,00 zł brutto. Szacunkowy koszt realizacji robót
  ok. 200 000,00 zł.


Z wyrazami szacunku

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019