Powrót do strony głównej
"Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kadzidle"


   (tekst/zdjęcia: Zdzisław Parzych)

---------------------------


Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidle w ramach zadania "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kadzidle" pozyskała sprzęt i ubrania specjalne dla strażaków ochotników za kwotę
34 372,00 zł - z czego 30 000,00 zł dofinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwotę 4372,00 zł dopłaciła Gmina Kadzidło.


Zakupiono:

1) kamerę termowizyjną - szt. 1
2) węże W52 - szt. 16
3) węże W-75 - szt. 8
4) prądownice wodne 52 - szt. 4
5) sorbent - szt. 20
6) ubrania specjalne - szt. 4


Zakup ww. sprzętu w znacznym stopniu wpłynie na poprawę zdolności ratowniczych jednostki OSP Kadzidło oraz przyczyni się do większej ochrony strażaków podczas uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Będą w stanie skuteczniej podjąć działania ratownicze już w pierwszej fazie rozwoju zdarzenia. Przełoży się to na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Gratulujemy druhom - strażakom z Kadzidła i życzymy bezpiecznej służby.

Komendant Gminny OSP


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019