Powrót do strony głównej
Pomagamy Powiatowi Ostrołęckiemu.
Modernizujemy Gminę!


   (tekst: UG Kadzidło)


---------------------------


Trwa współpraca pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Ostrołęckim.

Porozumienia zawarte pomiędzy samorządami, starostą Stanisławem Kubłem oraz wójtem Dariuszem Łukaszewskim, zaowocowały kilkoma udanymi przedsięwzięciami. W roku mijającym udało się ułożyć chodniki wzdłuż ulicy Kurpiowskiej. Zawarto również porozumienie na uzupełnienie chodników wzdłuż ulicy Sportowej. Powiat zakupił niezbędne materiały, zaś Gmina, wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zobowiązała się do wykonania wszelkich prac. Dzięki wcześniejszym umowom w roku przyszłym zostaną rozbudowane istotne drogi powiatowe: nr 258W Wach - Piasecznia - Gleba (nawierzchnia asfaltowa o długości ponad 3,5 km, i szerokości 5,5 m) oraz 2533 Chudek - Gleba - Kierzek, a także Chudek - Baranowo (nawierzchnia asfaltowa o długości 8,5 km, szerokości 6,0 m, obustronne pasy ruchu dla rowerów o szerokości 2,0 m, rondo w Chudku, przebudowa przepustu na kanale w Kierzku, wraz z dojazdami). Gmina wsparła te inwestycje kwotą
1 730 000 złotych. Termin wykonania prac drogowych mija 31 sierpnia 2020. Warto podkreślić, że zadania drogowe otrzymały dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Tak wysokie dofinansowanie pozwoliło na udział Gminy Kadzidło w tym ważnym zadaniu.


Dziękujemy Panu staroście Stanisławowi Kubłowi, radnym powiatowym, za celne decyzje.

Cieszymy się, że pomoc finansowa Gminy Kadzidło, oraz decyzje podjęte przez wójta oraz radnych gminnych, pozwoliła samorządowi powiatowemu, na udział w postępowaniu konkursowym oraz pozyskanie niezbędnych środków inwestycyjnych. Czekamy, z nadzieją, na realizację inwestycji.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019