Powrót do strony głównej
Gospodarka odpadami
- informacja Wójta Gminy Kadzidło


   (tekst: Wójt Gminy Kadzidło; zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Szanowni mieszkańcy Gminy Kadzidło

Od wielu lat narasta problem odpadów. Gwałtownie rośnie cena ich odbioru.

Wielokrotnie tłumaczyliśmy Państwu naszą bezradność. Gmina nie posiadała żadnych narzędzi mogących skutecznie korygować cenę. Od lat rosną opłaty środowiskowe, wzrastają koszty pracy, energii, paliwa. Elementy te wyraźnie wpływają na koszt śmieci. Bogaci się budżet państwa, mieszkańcy narzekają, gminy są pozostawione samym sobie. W roku wyborczym, podczas trudnej kampanii, nie obiecywaliśmy łatwych rozwiązań, chociaż śmieci, chociaż stały się, jak zawsze, zakładnikiem wyborczej gry. Dopiero ostanie zmiany, zmiana samej ustawy, pozwoliły na zasadniczą zmianę, którą próbujemy wykorzystać.


Szanowni Państwo, wielokrotnie rozmawialiśmy z prezesem Adamem Białobrzeskim, pracownikami Urzędu Gminy, o szansach mocniejszej obecności spółki na rynku odpadów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest spółką gminną. Przez kilkanaście poprzednich lat, dzięki wspólnym decyzjom, szczerej współpracy, ogromnej trosce o los spółki, pracowitości, zaangażowaniu Pana Prezesa i pracowników, naszej cierpliwości, spółka wzmocniła się finansowo, wypracowała znaczący zysk. Nigdy, mając do tego prawo, nie sięgnęliśmy po te środki, wierząc, że zostaną one mądrze zainwestowane. Przy ciągłym braku pieniędzy na oświatę, inwestycje, budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, placów zabaw, ta decyzja nie była łatwa. A jednak warto było nie rozproszyć tych pieniędzy. Dzięki mądrej polityce mogliśmy podjąć nowe wezwania. Pan Prezes wzmocnił spółkę kadrowo. Gmina przekazała spółce nowe pomieszczenie biurowe. Zostały zakupione dwie śmieciarki. Zrealizowano wiele innych koniecznych zakupów, dzięki czemu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mógł wziąć udział, po raz pierwszy w swojej historii, w dużym przetargu, rozstrzygającym istotną kwestię transportu śmieci. Warto podkreślić, że również po raz pierwszy na naszym rynku pojawiła się spółka miejska Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która zajmie się zagospodarowaniem odpadów. Ta współpraca, pomiędzy Gminą Kadzidło a Miastem Ostrołęka, również napawa optymizmem.


Szanowni Państwo, nasze decyzje były trudnymi decyzjami, obarczonymi sporym ryzykiem.

Wspólna odpowiedzialność Gminy oraz ZGKiM przyniosła wymierne efekty. Oczywiście, tegoroczne rozstrzygnięcia nie obniżą ceny wywożonych odpadów, ale z pewnością zahamują jej gwałtowny wzrost. Tworzymy system znacznie szczelniejszy. Ponad dwukrotnie zwiększy się ilość odbiorów, które obejmą choćby szkło, sprawiające nam, w ostatnich latach, tak wiele problemów. Cieszymy się, że nasze pomysły przyjęli również radni, którzy ostatecznie zdecydują, stosowną uchwałą, o metodzie odbioru i poszczególnych stawkach. Jednocześnie prosimy o cierpliwość. Odbiór odpadów to ogromne przedsięwzięcie. Jeśli przytrafią nam się jakiekolwiek niedociągnięcia prosimy o telefony, do Urzędu Gminy (29 761.80.16), czy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle (29 761.89.38). Będziemy reagować systematycznie. Niechaj stale towarzyszy każdemu z nas przekonanie, że to spółka gminna świadczy usługi, że warto jej zaufać, pomóc, i mieć satysfakcję, że wykonaliśmy na rzecz mieszkańców ogromną, owocną pracę. Mamy nadzieję, że nasze rozwiązania staną się inspiracją dla sąsiednich gmin, dzięki czemu, rynek odpadów, stanie się porównywalny, racjonalny i przejrzysty.


Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

Przetarg na zagospodarowanie odpadów ogłoszono 21.08.2019 r. Ilość odpadów przewidzianą do zagospodarowania określono na 2231 ton. Została złożona jedna oferta przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka za kwotę ogółem 905 967,50 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 24.09.2019 r.

Przetarg na odbieranie i transport odpadów z terenu gminy został ogłoszony w dniu 09.11.2019 r. Została złożona jedna oferta przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W KADZIDLE, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło za kwotę ogółem 698 749,20 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2019 r.

Z uwagi na sposób rozliczania za powyższe usługi z wykonawcami określony ustawowo za tonę odpadów ilość ogółem odpadów w wyniku ich ważenia jak i kwoty rozliczeń mogą ulec zmianie.


Z nadzieją
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019