Powrót do strony głównej
Mała Olimpiada Matematyczna klas II-III


   (tekst/zdjęcia: Organizatorki olimpiady)

---------------------------


W dniu 11 maja 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle odbył się Gminny Konkurs Matematyczny "Mała Olimpiada Matematyczna klas II-III".


W konkursie wzięli udział uczniowie z 5 szkół gminy Kadzidło:
1. ZPO w Kadzidle
2. ZPO w Dylewie
3. Szkoła Podstawowa w Chudku
4. Szkoła Podstawowa w Jazgarce
5. Szkoła Podstawowa w Glebie


Celem konkursu było:
- rozwijanie zdolności matematycznych uczniów,
- usprawnianie umiejętności wykonywania obliczeń oraz posługiwania się poznanymi prawami i właściwościami działań arytmetycznych,
- pogłębianie umiejętności analizy i rozumowania tekstów matematycznych,
- kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych różnymi sposobami zgodnie z podanymi warunkami zadania.


Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas II i 12 uczniów z klas III.

Zmagania konkursowe trwały 60 minut. Prace sprawdzała komisja złożona z nauczycieli, tj. jeden nauczyciel z każdej szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg olimpiady były: Halina Cichoń, Anna Mielnicka, Mariola Krystian, Iwona Sobiech, Alicja Duszak, natomiast osobą nadzorującą była Pani wicedyrektor Lucyna Bakuła. Prace sprawdzano i oceniano wg kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Zdobyta punktacja wskazywała na uzyskany tytuł.


WYNIKI KONKURSU

Klasy II


3 mistrzów:
- Anita Obrębka - Chudek
- Liliana Bałon - Kadzidło
- Wojciech Rosiński - Kadzidło

4 wicemistrzów:
- Antoni Kowalczyk - Jazgarka
- Aleksandra Kaczor - Chudek
- Dominik Pajka - Dylewo
- Fabian Orzechowski - Kadzidło

4 wyróżnienia:
- Bartosz Parzych - Jazgarka
- Miłosz Sęk - Kadzidło
- Filip Łukasiak - Kadzidło
- Dominik Szymczyk - Kadzidło


Klasy III

1 wicemistrz
- Szymon Augustowski - Kadzidło

2 wyróżnienia
- Maciej Gawrych - Kadzidło
- Róża Kłos - KadzidłoPodsumowanie konkursu odbyło się tego samego dnia.

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę zabawki i artykuły sportowe. Pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia - breloczki. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu - podziękowania i drobne upominki. Nagrody zakupiono z funduszu Urzędu Gminy w Kadzidle.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019