Powrót do strony głównej
SKO z SP Kadzidło po raz kolejny
z nagrodą II stopnia w Konkursie Szkolnych
Kas Oszczędności dla szkół i nauczycieli
(edycja 2018/2019)


   (tekst/zdjęcia: Halina Lesińska i Danuta Prusaczyk)

---------------------------


Na początku września do Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle dotarła miła wiadomość.

W corocznym Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności dla szkół i nauczycieli (edycja 2018/2019), organizowanym przez PKO BP - w etapie regionalnym ZPO w Kadzidle znalazło się w gronie najaktywniejszych placówek oświatowych uczestniczących w tym programie. Dzięki temu szkoła otrzymała już po raz trzeci nagrodę II stopnia, zaś obie opiekunki - Pani Halina Lesińska i Pani Danuta Prusaczyk otrzymały Srebrne Odznaki.


Celem Szkolnych Kas Oszczędności jest kształtowanie wśród uczniów systematyczności, odpowiedzialności i szacunku do pieniędzy.

Dzieci uczestniczące w programie uczą się kreatywności i przedsiębiorczości. Zadaniem konkursowym było wykonanie kroniki przedstawiającej, w formie prezentacji, całoroczną pracę szkoły w ramach programu SKO.


Pierwsze wzmianki o działalności SKO w naszej szkole znaleźliśmy w protokołach posiedzeń Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 1949/1950.

Wówczas to opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności została pani Aniela Marzewska.


Działania placówki można śledzić na szkolnym blogu SKO:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-z-sp-kadzidlo/---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019