Powrót do strony głównej
Zwrot podatku akcyzowego
---------------------------


Drodzy Państwo, Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy w Kadzidle w biurze podawczym (okienko na parterze przy głównym wejściu do budynku) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4.


Wnioski muszą być kompletne i podpisane.

Należy załączyć faktury VAT bądź ich kopie, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. oraz w przypadku posiadania w roku 2019 bydła - informację z ARiMR o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Jeżeli informacja ta została złożona w miesiącu lutym br. nie należy jej powtórnie składać.


W przypadku składania kopii faktur prosimy o złożenie również ich oryginałów, które po sprawdzeniu i potwierdzeniu zostaną Wnioskodawcy zwrócone.

Informujemy ponadto, że kopie faktur muszą być sporządzone we własnym zakresie - Urząd Gminy nie będzie dokonywał kserokopii dokumentów.


Na 1 ha użytków rolnych przypada 100 litrów oleju napędowego oraz w przypadku posiadania bydła dodatkowo 30 litrów na 1 sztukę bydła (wylicza się średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych z całego 2019 roku).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2020 wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.


---------------------------

 Formularze
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020