Powrót do strony głównej
Pierwsze przyszkolne arboretum w powiecie!
Otoczenie szkoły w Kadzidle wypięknieje


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Dzięki życzliwości samorządu Województwa Mazowieckiego i przekazanym Gminie Kadzidło środkom finansowym w wysokości 83 000 złotych, powstanie, jeszcze w tym roku, pierwsze w powiecie, przyszkolne arboretum.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy, tegoroczny, obejmuje zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej (i dawnego Publicznego Gimnazjum), znajdującego się od strony dworca autobusowego, i kosztować będzie 209 000 złotych.

Pomysł stworzenia przyszkolnego arboretum został doceniony przez marszałka Adama Struzika, który podkreślił innowacyjność inwestycji i jej przydatność dla szeroko pojmowanej edukacji przyrodniczej.


Wzdłuż budynku szkolnego powstaną ścieżki edukacyjne, zostaną nasadzone i opisane rośliny, byliny, kwiaty, zioła, rzadkie gatunki drzew.

Nie zabraknie karmników, budek lęgowych dla ptaków i domków pożytecznych owadów. Zbudowane zostanie również nawodnienie, dzięki któremu utrzymanie roślin stanie się łatwiejsze. Powstanie brukowa róża wiatrów oraz przepiękne rosarium. Termin wykonania tegorocznych prac mija 15 listopada. W roku przyszłym arboretum zostanie powiększone o tereny przylegające do skarpy wydmowej oraz otuliny leśnej ciągnącej się aż za halę sportową.


Cele projektu zakładają: aktywizację uczniów, nauczycieli, rodziców, i lokalnej społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości poprzez dbanie o otoczenie i docenienie wartości terenów zielonych:

 • przybliżenie zwyczajów, sposobów odżywiania się zwierząt żyjących w pobliskich lasach, na łąkach i polach;
 • spędzanie przez dzieci i młodzież czasu wolnego na świeżym powietrzu i odkrywanie piękna przyrody;
 • stworzenie enklawy dla pożytecznych owadów i ptaków;
 • przybliżenie ciekawostek przyrodniczych (np. Miłorząb japoński Gingko biloba);
 • zapewnienie bioróżnorodności w najbliższym środowisku. Stworzenie wszechstronnej i wielofunkcyjnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej, miejsca edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla wszystkich szkół w gminie (np. do realizacji zajęć terenowych);
 • obserwowanie ptaków i owadów, nauka trudnych zagadnień przyrodniczych poprzez zabawę;
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz wykształcanie dobrych nawyków;
 • nabywanie opiekuńczej postawy wobec istot żywych;
 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i roślin;
 • dostarczanie wrażeń estetycznych;
 • wykorzystywanie materiału przyrodniczego do działań plastycznych (liści, pędów, owoców, kwiatów);
 • pozyskiwanie nasion i owoców do zimowego dokarmiania ptaków;
 • przełamywanie niechęci i strachu przed owadami, gąsienicami itp.;
 • zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu i kontaktu z przyrodą;
 • wspólne prowadzenie różnorodnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych uczących współdziałania w grupie.W zakres opracowania wchodzi wyznaczenie stref funkcjonalnych, zaplanowanie rozkładu rabat, ciągów komunikacyjnych, sporządzenie planu nasadzeń w obrębie terenu przy uwzględnieniu doboru odpowiednich gatunków roślin, a także propozycję wykończenia powierzchni rabat i innych powierzchni ogrodowych.

Projekt obejmuje również propozycję rozmieszczenia małej architektury. Realizacja projektu pozwoli na znaczne zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych i funkcjonalnych tego terenu.


Wójt Gminy Kadzidło dziękuję samorządowi Województwa Mazowieckiego za okazaną życzliwość dla przedstawionego pomysłu i jego realizacji. Mamy nadzieję, że nasze arboretum służyć będzie nie tylko uczniom i mieszkańcom naszej gminy, ale również stanie się ciekawą propozycją edukacyjną dla miłośników przyrody z pozostałych części województwa mazowieckiego. Gratulujemy Pani dyrektor Halinie Prusaczyk oraz społeczności szkolnej, i już dzisiaj dziękujemy za wzorową współpracę przy tworzeniu arboretum.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020