Powrót do strony głównejOdbiór azbestu (eternitu)
Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Kadzidło, podobnie jak w latach ubiegłych, zamierza ubiegać się o dofinansowanie w roku bieżącym zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu (eternitu) z terenu Gminy Kadzidło. Celem przygotowania wniosku o dofinansowanie powyższego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędne jest uzyskanie informacji od mieszkańców, m.in. o ilości powyższych odpadów przewidzianych do odebrania w 2020 r. Prosimy zainteresowane osoby nieodpłatnym odbiorem azbestu w roku bieżącym o przekazanie wymaganych informacji do dnia 28 kwietnia br. wypełniając formularz zamieszczony poniżej, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w Urzędzie Gminy Kadzidło lub przesłać jego skan mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl.

>>> Formularz do wypełnienia

Jednocześnie przedstawiamy poniżej informację o realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu z terenu Gminy Kadzidło w latach 2014-2019.Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kadzidło w latach 2014-2019:


Rok realizacji

Liczba punktów odbioru

Ilość (tony)

Koszt (PLN)

2014

90

244,35

73 891,44

2015

129

340,92

92 047,05

2016

76

185,19

45 999,95

2018

119

338,122

89 910,88

2019

86

242,745

68 162,79

Razem

500

1351,327

367 012,11Z wyrazami szacunku     

Dariusz Łukaszewski     

Wójt Gminy Kadzidło     


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020