Powrót do strony głównej
Podsumowanie projektu ministerialnego
"Wesele Kurpiowskie jako obrzęd
i jako impreza artystyczna"


   

---------------------------


Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. M. Mieszki w Kadzidle zakończyło realizację projektu "Wesele Kurpiowskie jako obrzęd i jako impreza artystyczna" w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie zostało sfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projekt została utworzona strona wydarzenia "Wesele Kurpiowskie" na FB oraz kanału na YouTube, na których są udostępniane cyfrowe zasoby audiowizualnych oraz archiwalnych nagrań poprzednich edycji Wesela Kurpiowskiego. Jednocześnie były prowadzone nagrania filmowe poszczególnych obrzędów widowiska "Wesela Kurpiowskiego" odtwarzanych przez Zespół Folklorystyczny "Kurpianka" z Kadzidła. Ostatecznie utrwalono następujące części wesela: W domu Pani Młodej, Przyjazd Pana Młodego, Rozpleciny, Wybiór do ślubu i błogosławieństwo, Ślub w Kościele, Powrót od ślubu, Oczepiny, biesiada weselna i wianowanie.


Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle dziękuje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za docenienie naszego przedsięwzięcia i za przyznane na realizację środki finansowe.

Dziękujemy Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za otwartość, przychylność oraz stworzenie możliwości spotkania z tak wspaniałymi i profesjonalnymi filmowcami jak Róża Fabjanowska i Sławek Malcharek, którym, dziękując za owocny trud, kłaniamy się nisko. Słowa uznania należą się również: zespołowi "Kurpianka" za profesjonalizm i wzorową pracę na planie, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za udostępnienie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle, Kierownikowi i pracownikom Zagrody za poświęcony czas i bezinteresowną pomoc. Nie zapominamy też o księdzu Proboszczu Ryszardzie Kłosińskim, organiście Józefie Dymerskim i kościelnym Marku Łysiaku, których zaangażowanie i życzliwość pozwoliły dokonać nagrań w kadzidlańskiej świątyni. Wszystkim, którzy bezpośrednio bądź pośrednio wzięli udział projekcie, w tym mieszkańcom gminy, którzy w strojach kurpiowskich uświetnili niedzielne nagrania serdecznie dziękujemy.


Zapraszamy wszystkich do oglądania, czytania i słuchania:
 https://www.facebook.com/Wesele-Kurpiowskie-Festiwal-Folkloru-Weselnego-w-Kadzidle-578492689495519


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020