Powrót do strony głównej
Dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło


Wszyscy obserwujemy wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresie ogrzewania budynków. Jest on spowodowany w szczególności spalaniem paliw stałych w tradycyjnych piecach lub kotłach c.o. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Celem przeciwdziałania temu zjawisku został przyjęty na Mazowszu Program Ochrony Powietrza oraz tak zwana "Uchwała antysmogowa", które nakładają na mieszkańców szereg ograniczeń i nowych obowiązków. Gmina Kadzidło, kontynuując działania podjęte w roku ubiegłym mające na względzie poprawę jakości powietrza zgodnie z przyjętym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło, przygotowała nowy program dotacyjny z budżetu gminy wspierający wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków w 2020 r. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 5 tys. zł dla budynku lub lokalu.


Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2020 r. można składać od środy 1 kwietnia 2020 r. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa apelujemy o przekazywanie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu, mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl Wnioski można także przesłać listownie. Z osobistej formy składania wniosków w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kadzidło prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości złożenia wniosku w sposób opisany powyżej.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt pod nr tel. (29) 767.30.55 lub mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl


Wnioski o dotację rozpatrywane będą według priorytetów określonych w § 7, ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji, a następnie w kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku budżetowym. Regulamin udzielania dotacji w ramach powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami znajdują się poniżej.


Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Uchwała Rady Gminy Kadzidło

 Uchwała o zmianie regulaminu

 Wniosek o udzielenie dotacji

 Klauzula informacyjna

 Oświadczenie

 Zgoda

--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020