Powrót do strony głównej
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło


Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło kontynuuje realizowany w latach poprzednich program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę powyższej oczyszczalni w 2020 r. może wynieść do 2 tys. zł.


Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2020 r. można składać od środy
1 kwietnia 2020 r.
Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa apelujemy o przekazywanie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu, mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl Wnioski można także przesłać listownie. Z osobistej formy składania wniosków w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kadzidło prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości złożenia wniosku w sposób opisany powyżej.W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt pod nr tel. (29) 767.30.55 lub mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl.


O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączników są zamieszczone poniżej.


Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Uchwała Rady Gminy

 Wniosek

 Oświadczenie

 Zgoda


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020