Powrót do strony głównej
Gminny Sztab Kryzysowy - komunikat nr 20


---------------------------


Szanowni Państwo,

przedstawiamy sytuację epidemiologiczną w Gminie Kadzidło na dzień 13.05.2020 roku:


 • objętych kwarantanną - 20 osób,
 • na terenie Gminy Kadzidło nie stwierdzono przypadków zarażenia koronawirusem.Szanowni Państwo:

przedstawiamy zasady korzystania z kortów oraz obiektów sportowych Orlik. Obiekty będą otwarte od dnia
13 maja 2020 r.

 1. Zasady:
  • wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z aktów prawnych obowiązujących podczas epidemii (dezynfekcja, odległości);
  • maksymalna ilość osób na korcie: 4;
  • maksymalna ilość osób na boisku: 6 plus osoba prowadząca, w przypadku grup sformalizowanych; grupy niezorganizowane muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej, ponoszącej odpowiedzialność za porządek oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
  • kort przy stadionie w Kadzidle czynny od godziny 13.00 do 21.00 (rezerwacja i klucze pod numerem: 692-013-343);
  • obiekty sportowe Orlik czynne od godziny 13.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 14.00 do 21.00;
  • wejście na Orlik możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Administratora;
  • limit czasowy korzystania z obiektu dla danej grupy wynosi maksymalnie 90 minut;
  • administrator nie zapewnia sprzętu sportowego;
  • potencjalni uczestnicy, którzy kaszlą, mają gorączkę, złe samopoczucie, objęci się zakazem uczestniczenia w zajęciach;
  • grupy sformalizowane mogą korzystać z obiektów w innych godzinach, po uprzednich uzgodnieniach;
  • osoby, które nie będą stosowały się do powyższych zasad korzystania oraz zasad bezpieczeństwa objęte będą zakazem korzystania z gminnej infrastruktury sportowej;
  • w przypadku odmowy dostosowania się do zasad oraz poleceń Administratora będą natychmiast powiadamiane służby porządkowe;
  • regulamin może ulec zmianie w przypadku nowych Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, bądź regulacji innych instytucji państwowych;
  • uczestnicy indywidualni oraz biorący udział w zajęciach organizowanych przez inne podmioty ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem przyjętym na czas epidemii;
  • uczestnicy, ich opiekunowie prawni, ponoszą wszelką odpowiedzialność za skutki ewentualnego zakażenia się koronawirusem oraz chorobą COVID-19, jednocześnie zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.UWAGA! W przypadku negatywnej zmiany sytuacji epidemiologicznej obiekty sportowe mogą być natychmiast zamknięte.


Gminny Sztab Kryzysowy--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020