Powrót do strony głównej
Uczniowie wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie


   (tekst: Iwona Puławska - nauczycielka fizyki w ZPO w Kadzidle wraz z uczniami)
---------------------------


Troje uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle otrzymało wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko - "Z Energią dla Klimatu".

Wyróżnieni: Maja Trzcińska - klasa 8c, Szymon Tomczak - klasa 8c, Konrad Prusaczyk - klasa 8a.


W Roku Fizyki po raz pierwszy Fundacja Forum atomowe we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zorganizowali powyższy konkurs.

Nasi uczniowie okazali się tymi, dla których szczególnie bliska jest tematyka ochrony klimatu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wykorzystanie czystych źródeł energii, jak energia jądrowa czy odnawialne źródła energii.


Uczestnicy konkursu, po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, realizowali jeden z czterech, zaproponowanych przez Komisję Konkursową, tematów w jednej, wybranej przez siebie formie: artykuł do lokalnej prasy, film lub plakat naukowy.

To trudne zadanie, którego realizacja dodatkowo nie była łatwa ze względu na sytuację spowodowaną epidemią. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 10 uczniów naszej szkoły, jednak tylko 5 z nich wzięło w nim udział, zatem olbrzymią niespodzianką jest wyróżnienie 3 uczniów naszej szkoły spośród blisko 300 uczniów w Polsce. Wyróżnionym uczniom należą się Duże Brawa! To Oni właśnie podeszli z energią do klimatu, a Ich prace zostaną wkrótce opublikowane w lokalnych mediach.

Pani Radna Gminy Ewa Szurnicka, Pan Wójt Dariusz Łukaszewski, Pan Inspektor ds. inwestycji Kazimierz Bielski dostarczyli uczniom cennych informacji dotyczących gminnych działań na rzecz klimatu. Mieszkańcy Gminy Kadzidło wypełnili ankiety z zakresu tematyki konkursowej.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy!


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020