Powrót do strony głównej
Wniosek Gminy skuteczny.
Odbierzemy folię od rolników!


   (tekst: UG Kadzidło)


---------------------------


Od pewnego czasu obserwujemy problemy z odbiorem z gospodarstw rolnych odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Kadzidło, zauważając potrzebę interwencji i pomocy mieszkańcom w powyższym problemie, złożyła pod koniec 2019 r. wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zbiórki powyższych odpadów.


Przedsięwzięcie polega na odebraniu od właścicieli gospodarstw rolnych na terenie Gminy Kadzidło, odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Odbiór odpadów będzie realizowany przez podmiot lub podmioty wyłonione zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, posiadające stosowne w tym zakresie uprawnienia, z wyznaczonych punków w każdym sołectwie na terenie gminy, a następnie odpady te zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.


W dniu 3 kwietnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że powyższy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kadzidło" uzyskał ocenę pozytywną w wyniku oceny formalnej i ekologiczno-technicznej.

O realizacji kolejnych etapów zadania będziemy informować na bieżąco. Po podpisaniu umowy przystąpimy niezwłocznie do realizacji przedsięwzięcia. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi ponad 200 000 złotych.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020