Powrót do strony głównej
Budynek dylewskiej straży zostanie odnowiony!


   (tekst: UG Kadzidło; wizualizacje: Lucjan Chojnowski)

---------------------------


Gmina Kadzidło pozyskała środki finansowe na odnowienie budynku remizy strażackiej w Dylewie.

Już wkrótce budynek otrzyma nową elewację oraz schody wejściowe. Wniosek Gminy Kadzidło zyskał akceptację Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pomoc finansowa wyniosła 20 000 złotych. Wartość inwestycji wyniesie 43 296 złotych. Brakujące środki finansowe wyłożyła Gmina Kadzidło.


Przypomnijmy, że w odnawianym budynku mieszczą się remiza strażacka, filia kadzidlańskiej biblioteki oraz lokal dylewskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Gratulujemy druhom strażakom, pozostałym użytkownikom oraz mieszkańcom Dylewa kolejnej inwestycji, lokalizowanej na terenie wsi Dylewo. Poniżej przedstawiamy zakres zaplanowanych prac.
Zakres prac do wykonania:

A) Remont elewacji (ok. 700 m2):
- przygotowanie i zabezpieczenie pracy
- mycie elewacji
- naprawa istniejącej elewacji i kominów
- malowanie farbą gruntującą
- malowanie farbą nawierzchniową silikonową

B) Remont schodów głównych:
- skucie starych płytek i elewacji bocznej schodów
- wyrównanie schodów i ścian bocznych
- nałożenie hydroizolacji,
- obłożenie schodów płytkami zewnętrznymi i obróbka boczna

C) Remont zadaszenia nad schodami głównymi:
- demontaż zadaszenia
- wzmocnienie zadaszenia profilami stalowymi
- malowanie barierek i konstrukcji zadaszenia schodów
- pokrycie blachą z obróbkami i orynnowaniem


---------------------------

 Wizualizacje
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020