Powrót do strony głównej
Śladami Kurpiów w Kadzidle


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Tradycyjne, kadzidlańskie święto Śladami Kurpiów udało się znakomicie.

W Centrum Kultury Kurpiowskiej 25 lutego 2020 r. spotkali się miłośnicy Kurpiowszczyzny, goście, artyści, społecznicy, animatorzy, samorządowcy, twórcy ludowi. Nie zabrakło Mirosława Augustyniaka - radnego wojewódzkiego, Adama Białobrzeskiego - radnego powiatowego, radnych gminnych i sołtysów. Na spotkanie przybyli również redaktor naczelna pisma Kurpie Iwona Choroszewska-Zyśk, Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów, Marian Krupiński - wieloletni radny wojewódzki, Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ryszard Kłosiński - proboszcz parafii Kadzidło, ks. Tomasz Pokornowski - krewny ks. Mieczysława Mieszko, Wiesława Sobiech - dyrektor kadzidlańskiej biblioteki.

Koncertowali młodsi i starsi tancerze Zespołu Kurpianka. Przygrywała kapela.

Spotkanie poprowadził Paweł Łaszczych. Prezes Mirosław Grzyb oraz Bartosz Duda zaprezentowali Ilustrowany Słownik Kurpiowski. Wójt Dariusz Łukaszewski, witając wszystkich obecnych, podkreślił wartość kultury kurpiowskiej, potrzebę jej szczerego pielęgnowania, codziennej cierpliwej pracy, troski o ten niecodzienny depozyt, przekazany przez poprzednie pokolenia Kurpiów.


Wtorkowa uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia nagród marszałkowskich, wójtowskich i dyrektorskich. Nagrodzonym gratulujemy wyróżnień i prosimy o dalszą pracę i kolejne inspiracje.

1. Pamiątkowe Medale Pro Masovia przyznane przez Marszałka Adama Struzika, na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego, otrzymali:

- Halina Cichoń, animatorka kultury, nauczycielka, członkini Zespołu "Kurpianka";
- Janina Dobkowska, wieloletnia członkini Zespołu "Kurpianka";
- Jadwiga Ciak, wieloletnia członkini Zespołu "Kurpianka";
- Czesława Mamajek, wieloletnia członkini Zespołu "Kurpianka";
- Danuta Suchecka, wieloletnia członkini Zespołu "Kurpianka";
- Danuta Prusaczyk, animatorka kultury, nauczycielka, miłośniczka Kurpiowszczyzny;
- Joanna Banach, lekkoatletka, reprezentantka Polski w biegu na 400 m przez płotki;
- dr Adam Tański, znakomity organista, kompozytor, wykładowca, laureat wielu nagród muzycznych;
- Szymon Krystian, zasłużony animator sportu, wielokrotnie nagradzany w istotnych zawodach, wychowawca młodych sportowców;
- Wiktor Deptuła, przedsiębiorca, społecznik, mecenas wydarzeń sportowych i kulturalnych.


2. Nagrody wójta Dariusza Łukaszewskiego otrzymali:

- Bogumiła Kardaś, wieloletnia sołtys wsi Tatary, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, animatorka życia kulturalnego w Tatarach;
- Anna Sadłowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie, animatorka życia kulturalnego w Dylewie;
- Anna Orzech, wieloletnia sołtys wsi Klimki, animatorka życia kulturalnego w Klimkach;
- Halina Cichoń, animatorka kultury, nauczycielka, członkini Zespołu "Kurpianka";
- dr Adam Tański, znakomity organista, kompozytor, wykładowca, laureat wielu nagród muzycznych;
- Barbara Wiśniewska, wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chudku, animatorka życia kulturalnego i społecznego w Chudku;
- Szymon Krystian, zasłużony animator sportu, wielokrotnie nagradzany w istotnych zawodach, wychowawca młodych sportowców;
- Kurpiowska Akademia Sportowa, stowarzyszenie organizujące życie sportowe i rekreacyjne w Gminie Kadzidło;
- Szkolny Teatr Maska, działający przy Szkole Podstawowej w Chudku, uznany za najlepszy teatr na Mazowszu, laureat ważnych konkursów, nagradzany przez Andrzeja Seweryna.


3. Nagrodę dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej otrzymała:

- Małgorzata Kowalczyk - twórczyni ludowa, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych.


Spotkanie wtorkowe przygotowali: wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za obecność i wzruszające rozmowy.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020