Powrót do strony głównej
Gospodarka odpadami 2021
Urząd Gminy Kadzidło informuje o konieczności złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zmianę stawki opłaty i podstawę jej naliczenia.

Deklarację należy złożyć niezwłocznie, do dnia 12.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Kadzidło w godz. od 8.00 do 16.00. Formularz dostępny na www.kadzidlo.pl, również na szkolnym dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia. Druk deklaracji zostanie także w najbliższych dniach dostarczony mieszkańcom do skrzynek na listy.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na panującą pandemię koronowirusa prosimy o wypełnienie deklaracji według wzoru znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kadzidło i niezwłoczne złożenie w skrzynce podawczej w Urzędzie Gminy Kadzidło.


UWAGA: Deklarację podpisują właściciele lub współwłaściciele nieruchomości!

------------------------------------------


 Formularz deklaracji


------------------------------------------


 Instrukcja wypełnienia deklaracji


------------------------------------------


 Oświadczenie


------------------------------------------


 Stawki opłat


------------------------------------------


 Zasady segregacji odpadów komunalnych


------------------------------------------


  Harmonogramy odbioru odpadówRejon nr I: Kadzidło, Todzia, Rososz
Rejon nr II: Dylewo, Brzozówka, Tatary
Rejon nr III: Siarcza Łąka, Kuczyńskie, Strzałki, Piasecznia, Chudek,   Gleba, Jeglijowiec, Kierzek

Rejon nr IV: Brzozowa, Grale, Sul, Czarnia, Wach, Jazgarka, Klimki,   Karaska, Krobia, Golanka
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020