Powrót do strony głównej
Szkolenia komputerowe w ramach projektu grantowego pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego"


   (tekst: Wójt Gminy Kadzidło, Kazimierz Bielski)

---------------------------


Gmina Kadzidło przystąpiła do projektu grantowego pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Kadzidło zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 25+, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na pendrive oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


TEMATYKA SZKOLEŃ DO WYBORU:

 • "Rodzic w Internecie"

  Moduł "Rodzic w Internecie" adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i "mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. • "Mój biznes w sieci"

  Moduł "Mój biznes w sieci" przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). • "Moje finanse i transakcje w sieci"

  Moduł "Moje finanse i transakcje w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. • "Działam w sieciach społecznościowych"

  Moduł "Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. • "Tworzę własną stronę internetową (blog)"

  Moduł "Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów" przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. • "Rolnik w sieci"

  Moduł "Rolnik w sieci" przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR - docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS - docelowo PIBŻ. • "Kultura w sieci"

  Moduł "Kultura w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka - Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.MIEJSCE ORAZ LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH:
 1. Zakładamy zrealizowanie 24 szkoleń w 12-osobowych grupach.
 2. Szkolenia realizowane będą na terenie Gminy Kadzidło.
 3. Wszystkie szkolenia organizowane będą w trybie - 2 dni po 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa to 45 minut). Terminy, będą w miarę możliwości, dostosowywane do potrzeb uczestników szkoleń.
 4. Uczestnicy będą mieli zagwarantowane przerwy kawowe i obiad oraz otrzymają bezzwrotnie materiały szkoleniowe na pendrive.


Nabór uczestników będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników. Szkolenia powinny być przeprowadzone do końca marca 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło lub mogą przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: inwestycje@kadzidlo.pl.

Szkolenia będą odbywać się w budynku Zespołu Placówek oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym! Liczba miejsc jest ograniczona.

Po otrzymaniu zgłoszeń Koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu oraz miejsca przeprowadzania szkolenia.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Regulamin oraz wymagane dokumentyzamieszczamy poniżej oraz są dostępne w Urzędzie Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, pok. nr 8.

KONTAKT WS. ZAPISÓW NA SZKOLENIA:
tel.: (29) 761 80 16, (29) 767 30 55
e-mail:inwestycje@kadzidlo.pl

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: "Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w projekcie z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń.

---------------------------

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 Deklaracja udziału w projekcie
 Informacja o wyborze tematyki szkolenia
 Oświadczenie od osoby niepełnosprawnej
 Oświadczenie - obowiązek informacyjny
 Plakat
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020