Powrót do strony głównej
Usuwamy azbest!
---------------------------


Od kilku już lat Gmina Kadzidło pozyskuje pieniądze na usuwanie niebezpiecznego azbestu z naszych dachów.

Nie inaczej jest również i w tym roku. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonała wyboru wykonawcy i zawarła umowę na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło" z firmą Greenland Technology Paweł Lewandowski, posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia. W ramach zadania przewidziano w 2020 r. do odbioru i unieszkodliwienia od właścicieli nieruchomości ok. 296 ton zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych).


Zgodnie z zawartą umową koszt realizacji zadania wynosi do 92 679,95 zł. Gmina Kadzidło przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 42 679,95 zł.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł. Trudno uwierzyć, ale dzięki tym działaniom usunęliśmy w latach 2014-2020 ponad 1 600 000 kilogramów azbestu.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kadzidło w latach 2014-2020

Rok realizacji Liczba punktów odbioru Ilość (tony) Koszt (PLN)
2014 90 244,35 73 891,44
2015 129 340,92 92 047,05
2016 76 185,19 45 999,95
2018 119 338,122 86 910,88
2019 86 242,745 68 162,79
2020* 109 296 92 679,95
Razem 609 1647,327 459 692,06

* przewidywany zakres


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020