Powrót do strony głównej
Usuwamy folię z gospodarstw rolniczych!
---------------------------


Ponad 200 000 złotych pozyskała Gmina Kadzidło na odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania Gmina Kadzidło dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarła umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zależności od ilości odebranych odpadów może wynieść do 218 995,62 zł. Zadanie obejmuje przyjęcie w 2020 r. od mieszkańców powyższych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia w ilości do 438 ton.

Szanowni rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Kadzidło zainteresowani nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag po złożeniu stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Kadzidło będą informowani telefonicznie o terminie dostarczenia przez nich powyższych odpadów do punktu znajdującego się w Kadzidle przy ul. Kurpiowskiej 52.

Dofinansowanie zadania stanowi pomoc publiczną i będzie ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej - de minimis. Z uwagi na wykorzystane w znacznej części w skali kraju limity pomocy de minimis zwracamy się do osób zainteresowanych nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o niezwłoczne złożenie wniosku o udział w przedsięwzięciu. W przypadku wyczerpania powyższych limitów przyznanie dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie będzie możliwe.

Zachęcamy do skorzystania z powyższego programu.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020