Powrót do strony głównej
Zmiany na rynku odpadów w Gminie Kadzidło!Szanowni mieszkańcy Gminy Kadzidło, informujemy, że zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy.

Najniższe ceny zaoferowali:

- RDF Sp. z.o.o. & MPK PURE HOME Sp. z o.o. (transport) - zaoferowana cena:
   614 847,60 zł.

- Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zagospodarowanie) - zaoferowana cena:
   972 804,17 zł.


W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych radni Gminy Kadzidło poprzez podjęcie stosownej uchwały (Uchwała Rady Gminy Kadzidło nr XXIX/249/2020) wybrali metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalili stawki opłaty, określili wysokość zwolnień za kompostowanie bioodpadów. System naliczania opłat za gospodarstwo został zastąpiony przez system opłat liczonych od osoby.

Przyjęte stawki są następujące: odpady segregowane: 21 zł od osoby w przypadku braku kompostowania oraz
18 zł (ulga: trzy złote) w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Odpady niesegregowane: 42 zł od osoby!

Nowe zasady obowiązują od 01.01.2021 roku.Z wyrazami szacunku
Urząd Gminy w Kadzidle


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020