Powrót do strony głównej
Inwestycje wodno-kanalizacyjne
w Gminie Kadzidło - Rok 2021


---------------------------


Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zadania dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zaplanowane w roku 2021, na terenie Gminy Kadzidło.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka - 909 832,10 zł
Realizacja w latach 2020 - 2021
Środki własne - 420 295,10 zł
Środki PROW - 489 537,00 zł

2. Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło - 90 000,00 zł
Poszukiwanie ujęć wody w płn. części gminy - msc. Jazgarka (odwierty i badanie wód), opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego stacji uzdatniania wody.

3. Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - 100 000,00 zł
Wykonanie wodociągu w ul. Partyzantów w Kadzidle oraz opracowanie dokumentacji projektowych wodociągu w miejscowościach Brzozówka, Kadzidło, Chudek.

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - 416 813,81 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle w ul. Partyzantów oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej, Lokalnej i Spacerowej.

5. Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło - 100 000,00 zł
- opracowanie koncepcji budowy wodociągu w msc. Siarcza Łąka, Todzia.

6. Roboty naprawcze, izolujące budynek Szkoły Podstawowej w Dylewie - 100 000,00 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót naprawczych na zewnątrz budynku).


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021