Powrót do strony głównej
Pomagamy Polakom na Wileńszczyźnie!


   

---------------------------


Kolejny już raz paczki żywnościowe ufundowane przez mieszkańców Gminy Kadzidło pojechały do biednych polskich rodzin, które zamieszkują Wileńszczyznę, rejon solecznicki, gminę Dziewieniszki.

Odwiedziliśmy kilkadziesiąt domów. Nie zbrakło wzruszających rozmów, wspomnień, łez wzruszenia, szczerych podziękowań. Sytuacja tamtejszych Polaków jest bardzo trudna. Sponiewierani przez wojnę, komunizm, gwałtowne przemiany ustrojowe i ekonomiczne, nie radzą sobie w nowej rzeczywistości. Brakuje pracy, rozpadły się tradycyjne wspólnoty, znakomita większość ludzi młodych wyjechała za granicę, bądź do większych miast. Jedynie przedwojenne domki, resztówki dawnych sadów, tradycyjne przydomowe kwiaty, dają jeszcze świadectwo ciągłości kulturowej.

Internetową zbiórkę pieniężną uruchomił dyrektor Michał Bogdański, który zajął się również, wspólnie z Małgorzatą Gadomską, przygotowaniem paczek. Pozostała część darów została sfinansowana z dobrowolnych datków mieszkańców Gminy Kadzidło.


Nasza pomoc objęła również solecznickie gimnazjum, tamtejszych harcerzy z ZHR oraz cudowny zespół Solczanka.

Spotkaliśmy się z Panią poseł Beatą Pietkiewicz, szczerze zaangażowaną w podtrzymywaniu polskości na Litwie, z Panią dyrektor Ireną Wolską, świetną organizatorką polskiej szkoły w Solecznikach, panią wicedyrektor Beatą Zarumną, szefującą wspomnianym harcerzom, panią Krystyną Sławińską, strażniczką kresowych i puszczańskich pamiątek, panią starostą Czesławą Marcinkiewicz, zawsze gotową wesprzeć nasze starania, panią Elwirą Uczkuronis, kierowniczką zespołu Solczanka. Dziękujemy panu merowi Zdzisławowi Palewiczowi oraz pani Krystynie Jackiewicz za nieocenioną pomoc.

-----

Drodzy mieszkańcy Gminy Kadzidło, darczyńcy, ludzie dobrej woli, drodzy radni, urzędnicy, kierownicy jednostek, prezesi, uczniowie, rodzice, drodzy ofiarodawcy, uczestniczący w akcji internetowej, w sposób szczególny dziękuję za okazaną szczodrość, tak bardzo potrzebną naszym rodakom z Wileńszczyzny. Dziękuję, że tak wielu z Was odpowiedziało na nasze prośby. Dziękuję panu Józefowi Bałdydze i firmie JBB za dar serca i wsparcie naszych starań. To było piękne świadectwo, piękne i niezapomniane. Vivat Soleczniki! Vivat Dziewieniszki! Vivat Kadzidło!

Z szacunkiem bezgranicznym
oraz nadzieją na kolejne przedsięwzięcia
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021